Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XIII/92/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów.


UCHWAŁA Nr XIII/92/08

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 30 stycznia 2008 roku

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 8, art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1272, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 61, poz. 710) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę określonej procentowo w stosunku do maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu (półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej) w wysokości:

1) 50% - dla Przewodniczącego Rady Miejskiej

2) 28 % - dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej

3) 18 % - dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

4) 16 % - dla Przewodniczących pozostałych stałych Komisji Rady Miejskiej oraz dla członków Komisji Rewizyjnej

5) 14 % - dla pozostałych radnych Rady Miejskiej.

§ 2. Kwota diety będzie waloryzowana o kwotę stawki bazowej obowiązującej na dany rok zgodnie z ustawa budżetową.

§ 3. Każda nieobecność radnego i sołtysa na posiedzeniu sesji lub Komisji powoduje obniżenie każdorazowo miesięcznej diety o 20 %.

§ 4. Ustala się miesięczną zryczałtowaną dietę dla sołtysów
w wysokości 130 zł.

§ 5. Radnym i sołtysom przysługuje zwrot kosztom podróży według cen komunikacji publicznej.

§ 6. Dieta będzie wypłacana do dnia 5-go następnego miesiąca w oparciu o listy obecności, z kwotą zaokrągloną do pełnych złotych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 8. Traci moc:

1) Uchwała Rady Miejskiej w Reczu Nr II/8/02 z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Reczu,

2) Uchwała Nr II/9/02 z 29 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Reczu,

3) Uchwała Nr XXIX/192/05 z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia diet dla radnych za pracę w Radzie Miejskiej i sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2008 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 06-02-2008 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2008 10:39