Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

U C H W A Ł A Nr XIII/93/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Recza.


U C H W A Ł A Nr XIII/93/08

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 30 stycznia 2008 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Recza.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223 i z 2006 r. Nr 39, poz.272)
u c h w a l a się co, następuje:

§1. Ustala się wynagrodzenie w kwocie 7.560,00 zł brutto dla Burmistrza

Pana Józefa Romanowskiego w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.200,00 zł.

2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.400,00 zł.

3) dodatek specjalny wynoszący 20 % łącznie wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 1.120,00 zł.

4) dodatek stażowy w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego

w kwocie 840,00 zł.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 3. Traci moc Uchwała nr III/13/06 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 06-02-2008 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2008 10:40