Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XIII/97/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości


 UCHWAŁA Nr XIII/97/08

Rady Miejskiej w Reczu

z dnia 30 stycznia 2008r.

w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Na podstawie art. 76 ust. 1 w związku z art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218),

Rada Miejska w Reczu uchwala, co następuje:  

§ 1. Podwyższa się do 5% stawkę procentową opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, o których mowa w art. 72 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/53/91 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 06 lutego 1991r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i użytkowanie.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

Uzasadnienie

Stosownie do przepisów art. 76 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rada Miejska w stosunku do nieruchomości gruntowych stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego może podwyższyć stawkę procentową opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 06-02-2008 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 08-02-2008 14:12