herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Zapytanie ofertowe


Znak sprawy: BM - 340/5/08 Recz, dnia 06.02.2008r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W oparciu o Zarządzenie Nr 118/2007 z dnia 14 grudnia 2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Burmistrz Recza ogłasza zapytanie ofertowe na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  • Wykonanie dokumentacji technicznej - projekt techniczny budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej na odcinku SUW - ul. Kolejowa/ Lubanowska o długości ok. 1000 mb,

  • Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego (cen jednostkowych), przedmiaru robót w wersji papierowej - 4 egz. + wersji elektroniczna 1 egz.,

  • Sporządzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru Robót w wersji papierowej 4 egz. + wersja elektroniczna 1 egz.

  • Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w zadania,

  • Uzyskanie wszelkich uzgodnień z właścicielami działek

  • Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę

Zamawiający dostarczy podkłady mapowe do celów projektowych oraz decyzję inwestycji celu publicznego.

Termin realizacji zamówienia do dnia 31 maja 2008r.

Kryterium oceny ofert - cena 100%

Oferty prosimy przesłać pocztą na adres: ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, fax. 0957654461 do dnia 25 lutego 2008r.

Osoba do kontaktu: Andrzej Hejza - Inspektor ds. ochrony środowiska i gosp. Komunalnej tel. 0957654461 wew. 35. kom. 697448707; Krzysztof Lipka - Inspektor ds. inwestycji tel. 0957654461 wew. 35; kom. 606416972

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 06-02-2008 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2008 11:48