Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXIX/213/09 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Recza.


U C H W A Ł A Nr XXIX/213/09

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 24 czerwca 2009 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Recza.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 177, poz. 1725; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1223 i z 2006 r. Nr 39, poz.272) u c h w a l a się co, następuje:

§1. Ustala się wynagrodzenie w kwocie 8 929 zł brutto dla Burmistrza Recza Pana Józefa Romanowskiego w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 835 zł

2) dodatek funkcyjny w kwocie 1 800 zł

3) dodatek specjalny wynoszący 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku

funkcyjnego w kwocie 1 327 zł

4) dodatek stażowy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 967 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Miejskiemu.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XIII/93/08 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Recza.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 02-07-2009 13:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2009 13:23