Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o pracy Burmistrza w okresie między sesjami


Informacja

o pracy Burmistrza w okresie między sesjami

 

W okresie między sesjami Burmistrz wydał następujące Zarządzenia:

 1. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 66/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy Recz.

 2. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 67/09 z dnia 5 maja 2009 r. w sprawie oddelegowania pracowników do działania w strukturach Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Dobre Inicjatywy Regionu.

 3. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 68/09 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Recz.

 4. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 69/09 z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 5. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 70/09 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Recz.

 6. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 71/09 z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Recz.

 7. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 72/09 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

 8. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 73/09 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy Recz.

 9. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 74/09 z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy Recz.

 10. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 75/09 z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu, dla którego organem prowadzącym jest gmina Recz.

 11. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 76/09 z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.

 12. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 77/09 z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy Recz.

 13. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 78/09 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy Recz.

 14. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 79/09 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie umorzenia rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

 15. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 80/09 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do przydziału lokali mieszkalnych oraz listy osób ubiegających się o zamianę mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Recz na okres od 1 czerwca 2009 r. do 31 maja 2010 r.

 16. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 81/09 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Recz.

 17. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 82/09 z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie Nr 66/2009 Burmistrza Recza z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy Recz.

 18. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 83/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miejskiej.

 19. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 84/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy Recz.

 20. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 85/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy Recz.

 21. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 86/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminy Recz.

 22. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 87/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pomieszczenia mieszkalne (socjalne) w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Suliborek 5, na działce o nr ewid. 34/6”.

 23. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 88/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Recz.

 24. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 89/09 z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.

 25. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 90/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości w przetargu nieograniczonym.

 26. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 91/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości w przetargu nieograniczonym.

 27. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 92/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości w przetargu nieograniczonym.

 28. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 93/09 z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie kredytu krótkoterminowego dla Zakładu Usługowo-Handlowego „Komunalnik” Spółka z o.o. w Reczu.

 29. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 94/09 z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu.

 30. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 95/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali sportowo-widowiskowej w Reczu.

 31. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 96/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gimnazjum do zawierania umów na korzystanie z obiektu i urządzeń sali sportowo - widowiskowej w Reczu.

 32. Zarządzenie Burmistrza Recza Nr 97/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu.

Spotkania:

 1. Dnia 30.04.09r.- uczestnictwo w uroczystości ,,XXVIII biegów ulicznych i VII integracyjnych zawodów sportowych” w Reczu

 2. Dnia 1.05.09r.- uczestnictwo w uroczystości ,,I gminnego turnieju piłki siatkowej drużyn amatorskich” w Reczu

 3. Dnia 3.05.09r.- uczestnictwo w uroczystości ,,32 zawodów wędkarskich o puchar burmistrza Recza” na Jeziorze Rajsko I

 4. Dnia 3.05.09r.- uczestnictwo w uroczystości ,,XII otwartego turnieju brydża sportowego o puchar burmistrza Recza” w Remizie OSP

 5. Dnia 5.05.09r.- spotkanie z p. Marianem Jeż, Prokurentem firmy ,,Grinbud” w sprawie budowy windy dla niepełnosprawnych przy sali widowiskowo-sportowej

 6. Dnia 26.05.09r.- spotkanie z p. Markiem Rusakiewiczem Prezesem WARR oraz z p. Sebastianem Sobierajskim Prezesem ,,Sobos” w sprawie omówienia możliwości utworzenia wspólnej spółki ciepłowniczej

 7. Dnia 28.05.09r.- w Urzędzie Miejskim na sali posiedzeń odbyło się spotkanie szkoleniowe w związku z programem ,,Natura 2000”. W spotkaniu uczestniczyli sołtysi z naszej gminy, rolnicy posiadający gospodarstwa rolne oraz prelegent reprezentujący Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie - Pan Andrzej Smoliński, prelegent reprezentujący Stowarzyszenie Wybrzeże - Pani Małgorzata Torbe, Pan Andrzej Bednarz - Kierownik ODR Choszczno oraz Pani Mirosława Przybylska i Pan Adrian Czarnik - ODR Choszczno.

 8. Dnia 28.05.09r.- w Urzędzie Miejskim na sali posiedzeń odbyło się spotkanie szkoleniowe dla sołtysów na temat zasad rozliczania poprzez wykonywanie zasądzonych robót publicznych przez mieszkańców. Udział wzięli zaproszeni goście: p. Barbara Cieślak-Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych, Rodzinnych i Nieletnich w Choszcznie oraz p. Sylwia Rowicka-Kurator Zawodowy ds. Dorosłych w Choszcznie

 9. Dnia 28.05.09r.- w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z p. Marianem Jeż, Prokurentem Firmy ,,Grinbud” w sprawie wykonania windy przy obiekcie sali widowiskowo-sportowej

 10. Dnia 29.05.09r.- spotkanie z p. Adamem Deneka w sprawie omówienia spraw dotyczących organizacji ,,Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej”

 11. Dnia 29.05.09r.- uczestnictwo w uroczystości z okazji jubileuszu ,,50-lecia pożycia małżeńskiego” w Reczu

 12. Dnia 1.06.09r.- spotkanie z p. Eugeniuszem Tyszkiewiczem, Syndykiem majątku po WARR oraz p. Sebastianem Sobierajskim, właścicielem firmy ,,Sobos” oraz z p. Władysławem Malman Wiceprezesem RSM z Choszczna w sprawie uzgodnienia złożenia oferty dla sędziego komisarza dotyczącego złożenia oferty chęci wykupu mienia po WARR jako spółka prawa handlowego z udziałem gminy

 13. Dnia 1.06.09r.- spotkanie z p. Ryszardem Duszą, Prezesem Stowarzyszenia ,,Chodak” w sprawie organizacji ,,Pierwszego Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej” w Reczu

 14. Dnia 4.06.09r.- spotkanie na sali widowiskowo-sportowej z okazji podsumowania ,,Turnieju Piłki Nożnej im. Krzysztofa Hołuba”

 15. Dnia 5.06.09r.- spotkanie z prezesem firmy ,,Sobos” w sprawie omówienia wspólnych działań dotyczących zakupu mienia po WARR

 16. Dnia 9.06.09r.- spotkanie z p. Maciejem Sumarą w sprawie omówienia sposobu spłaty zadłużenia spółki dla gminy

 17. Dnia 10.06.09r.- spotkanie z p. Ryszardem Duszą, Prezesem Fundacji ,,Chodak” w sprawie organizacji festiwalu muzyki dawnej w Reczu

 18. Dnia 14.06.09r.- uczestnictwo w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP na stadionie miejskim w Reczu

 19. Dnia 16.06.09r.- spotkanie z p. Ryszardem Duszą, Prezesem Fundacji ,,Chodak” oraz z p. Adamem Deneką w sprawie organizacji festiwalu muzyki dawnej w Reczu

 20. Dnia 18.06.09r.- uczestnictwo w uroczystości zakończenia roku szkolnego dla absolwentów gimnazjum

 21. Dnia 19.06.09r.- uczestnictwo w uroczystości zakończenia roku szkolnego dla absolwentów szkoły podstawowej w Reczu

 22. Dnia 23.06.09r.- spotkanie z mieszkańcami z okazji uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego

 23. Dnia 23.06.09r.- spotkanie z okazji I posiedzenia Komisji Urbanistycznej w sprawie analizy złożonych wniosków dotyczących zmian w studium

 24. Dnia 23.06.09r.- spotkanie z Dyrektorem firmy ,,Vapo” w sprawie omówienia możliwości zakupu mienia po WARR

 

Wyjazdy:

 1. Dnia 30.04.09r.- spotkanie u p. Stanisławy Bodnar, Burmistrza Suchania w sprawie omówienia dalszych działań dotyczących zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wapnica-Sokoliniec-Sicko-Recz”

 2. Dnia 4.05.09r.- spotkanie u p. Waldemara Rączkiewicza, Dyrektora PUP w Choszcznie w sprawie omówienia możliwości przydziałów robót publicznych dla Gminy Recz

 3. Dnia 17.05.09r.- uczestnictwo w obchodach Gminnego Dnia Strażaka w Nętkowie

 4. Dnia 19.05.09r.- uczestnictwo w konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w szczecinie w sprawie szkolenia obronnego oraz zapoznania się z problematyką zadań organów samorządu terytorialnego w systemie obrony województwa

 5. Dnia 20.05.09r.- uczestnictwo w konferencji w Szczecinie na temat rozwoju społeczeństwa informacyjnego organizowanego przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny oraz przez firmę Pro@ctis

 6. Dnia 24.05.09r.- uczestnictwo w Choszcznie w uroczystości z okazji ,,Święta Ludowego”

 7. Dnia 26.05.09r.- wizyta u p. Waldemara Rączkiewicza, Dyrektora PUP w Choszcznie w sprawie przydziałów robót publicznych dla Gminy Recz

 8. Dnia 30.05.09r.- uczestnictwo w uroczystości powiatowego Dnia Strażaka w Pełczycach

 9. Dnia 30.05.09r.- uczestnictwo w zawodach wędkarskich dla młodzieży na jeziorze RajskoI

 10. Dnia 30.05.09r.- uczestnictwo w imprezie plenerowej z okazji Dnia Dziecka w Sokolińcu

 11. Dnia 31.05.09r.- uczestnictwo w uroczystości z okazji Dnia Samorządowca w Choszcznie

 12. Dnia 1.06.09r.- uczestnictwo w imprezie plenerowej z okazji Dnia Dziecka w Nętkowie

 13. Dnia 2.06.09r.- wizyta w Kuratorium Oświaty w Szczecinie w sprawie podpisania Listu Intencyjnego dotyczącego realizacji projektu ,,Moje gimnazjum-moja szansa”

 14. Dnia 3.06.09r.- spotkanie u p. Romana Lubinieckiego, Starosty Choszczeńskiego w sprawie realizacji modernizacji drogi powiatowej Sicko-Sokoliniec-Rybaki

 15. Dnia 19.06.09r.- uczestnictwo w uroczystości zakończenia roku szkolnego dla absolwentów szkoły podstawowej w Lubieniowie

 16. Dnia 22.06.09r.- uczestnictwo w uroczystości oddania budynku dla SKO w Gorzowie Wlkp.

 

Burmistrz Recza

Józef Romanowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 02-07-2009 14:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 02-07-2009 14:31