Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXVI/263/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Recz do projektu "SZPAN - Szkolne Programy Aktywności i Nauki - w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".


UCHWAŁA Nr XXXVI/263/10

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Recz do projektu SZPAN - Szkolne Programy Aktywności i Nauki” w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,Nr 177, poz. 1725, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poźn. 2572 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1. Przystąpić do projektu „SZPAN - Szkolne Programy Aktywności i Nauki” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 01-03-2010 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 01-03-2010 09:05