herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl


Recz, 26.05.2010 r.

BURMISTRZ RECZA

Na podstawie art. 37 pkt. 2 lit. f, g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U. Z 24 września 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

  1. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg , odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia- w 2009r.

  2. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 r

Ad. 1)

a) ulgi podatkowe z tytułu nabycia gruntów:

Lp.

Nazwisko i imię lub nazwa podatnika

1.

Karpińska Ewelina

2.

Dobrodziej Wiesława i Zbigniew

3.

Nykiel Aleksandra i Robert

4.

Sawka Stefan

5.

Leśniański Piotr

b) umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, które udzielono

na wniosek podatnika:

Lp.

Imię i Nazwisko

Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

Przyczyna ulgi

1.

Raczyńska Olga

umorzenie

513,00 zł

ważny interes podatnika

2.

Kubiak Zenona

umorzenie

1.831,92 zł

ważny interes podatnika

3.

Adamek Edmund

umorzenie

563,00 zł

ważny interes podatnika

4.

Siwek Stefan

umorzenie

863,81 zł.

ważny interes podatnika

c) zwolnienie w podatku od nieruchomości zgodnie z § 1.1.2 Uchwały Rady Miejskiej w Reczu XI/70/07 z dnia 21 listopada 2007r.

Lp.

Nazwisko i imię lub nazwa podatnika

1.

Ignatowicz Jadwiga

d) rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych:

Lp.

Nazwisko i imię lub nazwa podatnika

1.

„ Sumara Nieruchomości” Sp. z o.o.

2.

Pelczar Józef

3.

Tomczuk Maria

e) odroczenie terminu płatności:

Lp.

Nazwisko i imię lub nazwa podatnika

1.

„REMOR” Spółka akcyjna

2.

Pietrzak Konrad

3.

Misiek Piotr

Ad. 2)

a) pomoc publiczna (de minimis):

Lp.

Nazwisko i imię lub nazwa beneficjenta

1.

„ Sumara Nieruchomości” Sp. z o.o.

2.

„REMOR” Spółka akcyjna

Sporządził: Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Inspektor d/s w Urzędzie Miejskim w Reczu podatków i opłat lokalnych dn. 26.05.2010r.

Małgorzata Procak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 27-05-2010 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2010 13:27