herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacje i sprawozdania - KATALOG -
UCHWAŁA Nr XLIII/312/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 2010-11-05 10:38
UCHWAŁA Nr XLIII/311/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok. 2010-11-05 10:37
UCHWAŁA Nr XLIII/310/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin Dorzecza Iny. 2010-11-05 10:36
UCHWAŁA Nr XLIII/309/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Recz do Stowarzyszenia pod nazwą "Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna". 2010-11-05 10:36
UCHWAŁA Nr XLIII/308/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie wniosku o zniesienie urzędowej nazwy niezamieszkanej miejscowości Pomianka. 2010-11-05 10:35
UCHWAŁA Nr XLIII/307/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Recz 2010-11-05 10:35
UCHWAŁA Nr XLIII/306/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejecie darowizny nieruchomości gruntowych od Skarbu Państwa. 2010-11-05 10:45
UCHWAŁA Nr XLIII/305/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 3 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Recz na lata 2008 - 2013. 2010-11-05 10:34
UCHWAŁA Nr XLIII/304/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości nagród Burmistrza Recza za osiągnięte wyniki sportowe. 2010-11-05 10:33
UCHWAŁA Nr XLIII/303/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 2010-11-05 10:33
UCHWAŁA Nr XLIII/302/10 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego 2010-11-05 10:32