herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami 2011-11-02 14:05
Wykaz wniosków i opinii 2011-11-02 14:03
UCHWAŁA Nr XIII/75/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2011-11-02 13:56
UCHWAŁA Nr XIII/74/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych stanowiących własność Gminy Recz 2011-11-02 13:55
UCHWAŁA Nr XIII/73/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 października 2011 r. w sprawie nabycia od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej. 2011-11-02 13:55
UCHWAŁA Nr XIII/72/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok. 2011-11-02 13:53
UCHWAŁA Nr XIII/71/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 2011-11-02 13:50
UCHWAŁA Nr XIII/70/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok. 2011-11-02 13:52
UCHWAŁA Nr XIII/69/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie na kadencję przypadającą na lata 2012-2015. 2011-11-02 13:45
UCHWAŁA Nr XIII/68/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 października 2011 r. w sprawie odstąpienia od przetargu na wynajem lokalu użytkowego. 2011-11-02 13:44
Informacje i sprawozdania - KATALOG -