Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XV/86/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2012 rok. 2012-01-09 13:04
dokument UCHWAŁA NR XV/84/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. 2012-01-04 13:11
dokument UCHWAŁA NR XV/85/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. 2012-01-04 13:10
dokument UCHWAŁA NR XV/87/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Recz na lata 2012-2021. 2012-01-04 13:08
dokument UCHWAŁA NR XV/88/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 2012-01-04 13:05
dokument UCHWAŁA NR XV/89/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierzawę lokalu użytkowego. 2012-01-04 12:59
dokument UCHWAŁA NR XV/90/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności cywilnoprawnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.  2012-01-04 12:57
dokument UCHWAŁA NR XV/91/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Recz. 2012-01-04 12:56
dokument UCHWAŁA NR XV/92/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2012 r. 2012-01-04 12:54
dokument UCHWAŁA NR XV/93/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2012 r. 2012-01-04 12:51
dokument UCHWAŁA NR XV/94/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2012 r. 2012-01-04 12:48
dokument UCHWAŁA NR XV/95/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Recza. 2012-01-04 12:48
dokument UCHWAŁA NR XV/96/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzenia. 2012-01-04 12:37
dokument UCHWAŁA NR XV/97/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok. 2012-01-09 13:10
dokument UCHWAŁA NR XV/98/11 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz na lata 2011 - 2021 2012-01-04 12:30
dokument Uchwała nr XV/99/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. 2012-01-04 12:28
dokument Uchwała nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Recz, a Gminą Suchań dotyczącego powierzenia przez Gminę Suchań zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle chorych psychicznie oraz upośledzonych intelektualnie i fizycznie zamieszkałych na terenie Gminy Suchań. 2012-01-04 12:24
dokument Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami 2012-01-04 12:17