Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 02 stycznia 2012 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2012 roku 2012-01-25 09:54
Zarządzenie nr 2/2012 Burmistrza Recza z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubów sportowych na terenie gminy Recz w 2012 roku. 2012-01-25 09:56
Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Recza z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu końcowego z odbytej służby przygotowawczej na stanowisku urzędniczym ds. Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Urzędzie Miejskim w Reczu 2012-01-25 09:59
ZARZĄDZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA RECZA Z dnia 3 stycznia 2012r. W sprawie zmian w regulaminie przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Reczu 2012-01-25 10:01
ZARZĄDZENIE Nr 5/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 09 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-01-25 10:03
ZARZĄDZENIE Nr 7/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zaliczenia kosztów remontu na poczet czynszu. 2012-02-14 12:33
ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Reczu. 2012-04-02 14:35
ZARZĄDZENIE Nr 8/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia w Urzędzie Miejskim w Reczu kancelarii ewidencyjnej materiałów niejawnych. 2012-02-14 12:37
ZARZĄDZENIE Nr 9/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowego wyboru sołtysa Sołectwa Rybaki w Gminie Recz. 2012-02-14 12:41
ZARZĄDZENIE Nr 10/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Recz 2012-02-14 12:43
ZARZĄDZENIE Nr 11/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-14 12:45
ZARZĄDZENIE Nr 12/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zaliczenia kosztów remontu na poczet czynszu. 2012-02-14 12:48
ZARZĄDZENIE Nr 13/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubów sportowych na terenie Gminy Recz w roku 2012 oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 2012-02-14 12:55
ZARZĄDZENIE Nr 14/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 2012-02-14 12:57
ZARZĄDZENIE Nr 15/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy sieci centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 2012-02-14 13:28
ZARZĄDZENIE Nr 16/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 02 luty 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie miasta Recz w 2012 roku. 2012-02-24 11:43
ZARZĄDZENIE Nr 17/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 14 luty 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2012 rok 2012-02-24 09:40
ZARZĄDZENIE Nr 18/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 14 luty 2012 r. w sprawie przedterminowego wyboru sołtysa Sołectwa Rybaki w Gminie Recz 2012-02-24 09:41
ZARZĄDZENIE Nr 19/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-01 11:38
Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Recz z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubu sportowego nas terenie miasta Recz w roku 2012 oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2012-03-09 15:22
ZARZĄDZENIE Nr 21/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 08 marca 2012 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-03-09 15:25
ZARZĄDZENIE Nr 22/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-05-10 11:45
Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Recza z dnia 19 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia trybu i zasad wykonywania działalności kontrolnej w Urzędzie Miejskim w Reczu i jednostkach organizacyjnych Gminy Recz 2012-05-10 11:48
ZARZĄDZENIE Nr 24/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-06-08 22:07
ZARZĄDZENIE Nr 25/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-05-10 11:51
ZARZĄDZENIE Nr 27/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-05-10 11:53
ZARZĄDZENIE Nr 28/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-05-10 11:54
ZARZĄDZENIE Nr 29/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-05-10 11:56
ZARZĄDZENIE Nr 31/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 03 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-05-10 11:57
ZARZĄDZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej z siedzibą w Reczu. 2012-06-29 15:15
ZARZĄDZENIE Nr 86/2012 BURMISTRZA RECZA z dnia 19 września 2012 roku w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Recz na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 - 2021 2012-09-25 10:05