Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE 132A/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 23 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Recz na 2012 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2021 2012-05-18 13:51
ZARZĄDZENIE NR 29/1/11 BURMISTRZA RECZA z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Recz na 2011 rok. 2012-05-11 10:00
ZARZĄDZENIE NR 167/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 2012-05-11 08:54
ZARZĄDZENIE NR 166/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany w złączniku do zarządzenia Nr 164/2011 2012-05-11 08:52
ZARZĄDZENIE NR 165/11 BURMISTRZA RECZA z dnia 15 grudnia 2011 roku zmieniające § 2 zarządzenia Nr 159/2011 Burmistrza Recza z dnia 28 listopada 2011r.oraz załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 159/2011 Burmistrza Recza z dnia 28 listopada 2011r. 2012-05-11 08:49
ZARZĄDZENIE NR 164/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok 2012-05-11 08:47
Zarządzenie Nr 163/2011 Burmistrza Recza z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2012-05-11 08:44
Zarządzenie Nr 162/2011 Burmistrza Recza z dnia 07.12.2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. 2012-05-11 08:42
Zarządzenie nr 161/2011 Burmistrza Recza z dnia 07 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubów sportowych na terenie gminy Recz w 2012 roku. 2012-05-11 08:40
ZARZĄDZENIE Nr 160/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na środkach trwałych stanowiących własność Gminy Recz. 2012-05-11 08:38
ZARZĄDZENIE Nr 159 A/2011 Burmistrza Recza z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian w powołaniu zespołu do sprawdzenia książki obmiarów robót w ramach zadania: ? Budowa kanalizacji grawitacyjno - tłocznej Sokoliniec - Sicko - Recz" 2012-05-11 08:35
ZARZĄDZENIE NR 159/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok 2012-05-11 08:33
Zarządzenie nr 158/2011 Burmistrza Recza z dnia 19 listopada 2011 rokuw sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego ?Zagrożenia w środowisku wiejskim- plakat" 2012-05-11 08:31
ZARZĄDZENIE Nr 156/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia. 17 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji w celu wejścia do komunalnego lokalu mieszkalnego pod nieobecność lokatora. 2012-05-11 08:29
ZARZĄDZENIE Nr 155/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia. 03 listopada 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-05-11 08:26
ZARZĄDZENIE Nr 154/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-05-11 08:24
ZARZĄDZENIE Nr 153/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 października 2011 r.w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-05-11 08:22
ZARZĄDZENIE NR152/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 25 października 2011 roku. w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Reczu 2012-03-06 09:26
ZARZĄDZENIE Nr 151/2011 Burmistrza Recza z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian w powołaniu Komisji mieszkaniowej. 2012-03-06 09:25
Zarządzenie Nr 150 / 2011 Burmistrza Recza z dnia 17 października 2011 r. W sprawie powołania Komisji w celu wejścia do lokalu komunalnego pod nieobecność lokatora. 2012-03-06 09:23
ZARZĄDZENIE Nr 149/ 2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 17 października 2011 r. w sprawie zmian w regulaminie przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Reczu 2012-03-06 09:21
Zarządzenie Nr 148/2011 Burmistrza Recza z dnia 17 październik 2011 r. w sprawie zaliczenia kosztów remontu na poczet czynszu 2012-03-06 09:20
Zarządzenie Nr 147/2011 Burmistrza Recza z dnia 17 październik 2011 r. w sprawie zaliczenia kosztów remontu na poczet czynszu 2012-03-06 09:19
ZARZĄDZENIE Nr 146/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 14 października 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-06 09:18
Zarządzenie Nr 145/2011 Burmistrza Recza z dnia 12 października 2011r. w sprawie wdrożenia do praktyki "Księgi Jakości SZJ" i obowiązku jej stosowania w Urzędzie Miejskim w Reczu 2012-05-17 09:59
Zarządzenie Nr 144/2011 Burmistrza Recza z dnia 12 października 2011r w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Reczu. 2012-03-06 09:15
Zarządzenie Nr 143/2011 Burmistrza Recza z dnia 12 października 2011r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości w Urzędzie Miejskim w Reczu. 2012-03-06 09:13
ZARZĄDZENIE Nr 142/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 4 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie cen surowca drzewnego sprzedawanego przez Gminę Recz 2012-03-06 09:11
ZARZĄDZENIE Nr 141/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 04 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze zamiany prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-06 09:10
ZARZĄDZENIE Nr 140/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 06 października 2011 roku w sprawie odwołania z pełnienia obowiązków kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu 2012-03-06 09:09
ZARZĄDZENIE Nr 139/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 4 października 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków na usunięcie drzew lub krzewów oraz wyceny wartości drewna na terenie Gminy Recz 2012-03-06 09:08
ZARZĄDZENIE NR 138/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok oraz zmiany w zarządzeniu Nr 104/2011 2012-03-06 09:07
ZARZĄDZENIE Nr 137/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 września 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-06 09:05
ZARZĄDZENIE Nr 136/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 września 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-06 09:03
ZARZĄDZENIE Nr 135/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 września 2011 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru robót w ramach zadania pn. "Remont nawierzchni dróg osiedlowych, przejętych na mienie gminne od ANR O/Szczecin Nr działek 52 i 70 w miejscowości Nętkowie". 2012-03-06 09:02
ZARZĄDZENIE Nr 134/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 26 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-06 09:00
ZARZĄDZENIE Nr 133/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 23 września 2011 r. w sprawie najmu lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym i udziałem w nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-03-06 08:59
ZARZĄDZENIE NR 132/2011 BURMISTRZA RECZA Z dnia 23 września 2011 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali sportowo-widowiskowej w Reczu 2012-03-06 08:57
ZARZĄDZENIE NR 131/2011 Burmistrza Recza z dnia 19.09.2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2012-03-06 08:55
ZARZĄDZENIE Nr 130/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-06 08:54
ZARZĄDZENIE Nr 129/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-06 08:53
ZARZĄDZENIE Nr 128/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-06 08:52
ZARZĄDZENIE Nr 127/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-06 08:51
ZARZĄDZENIE Nr 126/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-02 10:55
ZARZĄDZENIE Nr 125/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-02 10:54
ZARZĄDZENIE Nr 124/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-02 10:53
ZARZĄDZENIE Nr 123/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-02 10:52
ZARZĄDZENIE Nr 122/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-02 10:51
ZARZĄDZENIE Nr 121/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz 2012-03-02 10:49
ZARZĄDZENIE Nr 120/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-02 10:48
ZARZĄDZENIE Nr 119/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-02 10:47
ZARZĄDZENIE Nr 118/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-02 10:46
ZARZĄDZENIE Nr 117/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-02 10:45
ZARZĄDZENIE Nr 116/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-02 10:43
ZARZĄDZENIE Nr 115/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-02 10:41
ZARZĄDZENIE Nr 114/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-02 10:40
ZARZĄDZENIE Nr 113/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-02 10:38
ZARZĄDZENIE Nr 112/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 19 września 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-02 10:29
ZARZĄDZENIE Nr 111/2011 Burmistrza Recza z dnia 09 września 2011 r. w sprawie składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Urzędzie Miejskim w Reczu 2012-03-02 10:26
ZARZĄDZENIE Nr 110 / 2011 Burmistrza Recza z dnia 9 września 2011r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r. 2012-03-02 10:25
ZARZĄDZENIE NR 109/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 09 września 2011 roku w sprawie upoważnienia pracownika ds. księgowości budżetowej do wykonywania czynności prawnych w imieniu Burmistrza. 2012-03-02 10:19
Zarządzenie Nr 108/2011 Burmistrza Recza z dnia 09 września 2011 r W sprawie zwrotu kosztów remontu. 2012-03-02 10:17
ZARZĄDZENIE Nr 107/2011 Burmistrza Recza z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przedterminowego wyboru sołtysa Sołectwa Lubieniów w Gminie Recz. 2012-03-02 10:15
ZARZĄDZENIE Nr 106/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-03-02 10:14
ZARZĄDZENIE Nr 105/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-03-02 10:13
ZARZĄDZENIE NR 104/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok 2012-03-02 10:12
ZARZĄDZENIE NR 103/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 30 sierpnia 2011 roku zmieniające zapisy w treści załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 71/2011 Burmistrza Recza z dnia 30 czerwca 2011 r w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2011 rok. 2012-02-29 13:31
ZARZĄDZENIE NR 102/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie rozwiązania Komisji Mediacyjnej powołanej w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu z zakresu prawa łowieckiego powstałego pomiędzy Panem Andrzejem Chmielewskim zam. Pomień 42, 73-210 Recz, a Kołem Łowieckim "Ryś" w Choszcznie 2012-02-29 13:30
Zarządzenie nr 101/2011 Burmistrza Kecza z dnia 25.08.2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Zagrożenia w środowisku wiejskim" 2012-02-29 13:28
Zarządzenie nr 100/2011 Burmistrza Recza z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie rozpoczęcia wdrażania procedury Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Gminy w Reczu oraz powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i Zespołu Sterującego ds. Wewnętrznego Zapewnienia Jakości 2012-02-29 13:26
ZARZĄDZENIE Nr 99/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-29 13:25
ZARZĄDZENIE Nr 98/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-29 13:23
ZARZĄDZENIE Nr 97/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-29 13:22
ZARZĄDZENIE Nr 96/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 24 sierpnia 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-29 13:17
ZARZĄDZENIE Nr 95/ 2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w regulaminie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Reczu 2012-02-29 13:16
Zarządzenie Nr 94/2011 Burmistrza Recza z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu. 2012-02-29 13:15
ZARZĄDZENIE NR 93/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 sierpnia 2011 roku zmieniające zapisy w treści załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 71/2011 Burmistrza Recza z dnia 30 czerwca 2011 r w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2011 rok. 2012-02-29 13:14
ZARZĄDZENIE NR 92/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie organizacji Komisji Mediacyjnej powołanej w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu z zakresu prawa łowieckiego powstałego pomiędzy Panem Andrzejem Chmielewskim zam. Pomień 42, 73-210 Recz, a Kołem Łowieckim "Ryś" w Choszcznie 2012-02-29 13:12
Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Recza z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie zaliczenia kosztów remontu na poczet czynszu. 2012-02-29 13:10
Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Recza z dnia 10 sierpnia 2011 r. W sprawie zaliczenia kosztów remontu na poczet czynszu 2012-02-28 12:46
Zarządzenie Nr 89 / 2011 Burmistrza Recza z dnia 08 sierpnia 2011 r. W sprawie powołania Komisji w celu wejścia do lokalu komunalnego pod nieobecność lokatora. 2012-02-28 12:45
ZARZĄDZENIE Nr 88 Burmistrza Recza z dnia 05 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w powołaniu komisji do odbioru prac w ramach zadania; " Budowa kanalizacji grawitacyjno - tłocznej Sokoliniec - Sicko -Recz" 2012-02-28 14:30
Zarządzenie 87/2011 Burmistrza Recza z dnia 05 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2012-02-28 12:43
ZARZĄDZENIE Nr 86/2011 Burmistrza Recza z dnia05 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2012-02-28 12:33
ZARZĄDZENIE NR 85/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 02 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Mediacyjnej w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu z zakresu prawa łowieckiego powstałego pomiędzy Panem Andrzejem Chmielewskim zam. Pomień 42, 73-210 Recz a Kołem Łowieckim "Ryś" w Choszcznie 2012-02-28 12:32
Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Recza z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Recz. 2012-02-28 12:30
ZARZĄDZENIA Nr 83/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miejskim w Reczu do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. 2012-02-28 12:29
Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Recza z dnia 29 lipca 2011 r. W sprawie zaliczenia kosztów remontu na poczet czynszu. 2012-02-28 12:27
ZARZĄDZENIE Nr 81/2011 Burmistrza Recza z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Urzędzie Miejskim w Reczu 2012-02-28 12:26
ZARZĄDZENIE Nr 80/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Sicko w Gminie Recz. 2012-02-28 12:25
ZARZĄDZENIE Nr 79/2011 Burmistrza Recza z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmian w powołaniu komisji do odbioru prac w ramach zadania: " Budowa kanalizacji grawitacyjno - tłocznej Sokoliniec - Sicko -Recz" 2012-02-28 12:24
ZARZĄDZENIE Nr 78/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie: powołania komisji do odbioru robót w ramach zadania pn. "Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej w Reczu" 2012-02-28 12:22
ZARZĄDZENIE Nr 77/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-28 12:20
ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do przyznania stypendium za wybitne wyniki w nauce oraz nagród za szczególne osiągnięcia. 2012-02-28 12:19
Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Recza z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu. 2012-02-28 12:18
ZARZĄDZENIE Nr 74/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 05 lipca 2011 r. w sprawie najmu lokalu mieszkalnego w miejscowości Rybaki 19b/2. 2012-02-28 12:16
ZARZĄDZENIE Nr 73/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 05 lipca 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-28 12:15
ZARZĄDZENIE Nr 72/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 04 lipca 2011 r. W sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-28 12:08
ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok 2012-02-28 12:07
ZARZĄDZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 2012-02-28 12:05
ZARZĄDZENIE Nr 69/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-28 12:01
ZARZĄDZENIE Nr 68/2011 BURMISTRZA RECZA z 28 czerwca 2011 r w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. 2012-02-28 12:00
ZARZĄDZENIE NR67//2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2012-02-28 11:58
ZARZĄDZENIE Nr 66/2011 BURMISTRZA RECZA Z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-28 11:55
ZARZĄDZENIE Nr65/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Reczu 2012-02-28 11:50
ZARZĄDZENIE NR 64\2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Miejskim w Reczu oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej. 2012-02-28 11:49
ZARZĄDZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w powołaniu Komisji do odbioru prac w ramach zadania: "Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej Sokoliniec-Sicko-Recz". 2012-02-28 11:47
ZARZĄDZENIE Nr 62/2011 Burmistrza Recza z dnia 13 czerwca 2011r w sprawie powołania komisji do odbioru prac w ramach zadania: " Budowa kanalizacji grawitacyjno - tłocznej Sokoliniec - Sicko - Recz" 2012-02-28 11:44
ZARZĄDZENIE Nr 61/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 8 czerwca w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-28 11:41
ZARZĄDZENIE Nr 60/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 08 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika d/s wyborów- urzędnika wyborczego. 2012-02-28 11:39
Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Recza z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie odwołania dyrektora Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu 2012-02-28 11:37
ZARZĄDZENIE 58/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-27 10:07
ZARZĄDZENIE 57/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-27 10:05
ZARZĄDZENIE NR 56/11 BURMISTRZA RECZA z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok 2012-02-27 10:04
Zarządzenie Nr 55 / 2011 Burmistrza Recza z dnia 31 maja 2011 r. W sprawie zaliczenia kosztów remontu na poczet czynszu. 2012-02-27 10:03
ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-27 10:02
ZARZĄDZENIE Nr 53/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-27 10:01
ZARZĄDZENIE Nr 52 /2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powołania dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu 2012-02-27 10:00
ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie powołania dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Reczu. 2012-02-27 09:59
ZARZĄDZENIE Nr 50/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 24 maja 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem, dzierżawę gruntów oraz za najem, dzierżawę lokali użytkowych łącznie z gruntem, wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Recz. 2012-02-27 09:58
ZARZĄDZENIE 49/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Reczu 2012-02-27 09:57
ZARZĄDZENIE Nr 48/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-27 09:56
ZARZĄDZENIE NR 47/11 BURMISTRZA RECZA z dnia 20 maja 2011 roku uchylające § 4 zarządzenia Nr 34/1/2011 Burmistrza Recza z dnia 30 marca 2011r. oraz załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 34/1/2011 Burmistrza Recza z dnia 30 marca 2011 r. 2012-02-27 09:54
ZARZĄDZENIE NR 46/2011 BUMISTRZA RECZA z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miejskiego w Reczu 2012-02-27 09:53
ZARZĄDZENIE Nr 45/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-27 09:43
ZARZĄDZENIE Nr 44/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie najmu nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-27 09:41
ZARZĄDZENIE Nr 43 /2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie upoważnienia Inspektora ds. gospodarki komunalnym zasobem mieszkaniowym do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza Recza. 2012-02-27 09:40
ZARZĄDZENIE Nr 42/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-27 09:39
ZARZĄDZENIE Nr 41/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-02-27 09:38
ZARZĄDZENIE Nr 40/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie bezpłatnego użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-02-27 09:19
ZARZĄDZENIE Nr 39/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-02-27 09:17
Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Recza z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji w celu wejścia do lokalu komunalnego pod nieobecność lokatora. 2012-02-27 09:16
ZARZĄDZENIE Nr 37/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-27 09:09
ZARZĄDZENIE Nr 36/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie najmu lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym i udziałem w nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-02-27 09:04
ZARZĄDZENIE Nr 35/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-02-27 09:03
ZARZĄDZENIE NR 34/1/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2011 rok 2012-02-27 09:01
ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 29 marca 2011r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Reczu 2012-02-27 08:59
ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-27 08:57
ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przekazania oraz zniszczenia dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmiku wojewódzkiego oraz z bezpośrednich wyborów burmistrza odbytych w dniu 21 listopada 2010 r. 2012-02-27 08:56
ZARZĄDZENIE NR 31/11 Burmistrza Recza z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie kredytu krótkoterminowego dla Zakładu Usługowo- Handlowego "KOMUNALNIK" Spółka z o.o. w Reczu 2012-02-27 08:55
ZARZĄDZENIE Nr 30/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-02-27 08:53
ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie przekazania w użyczenie lokali użytkowych - świetlic wiejskich wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-02-27 08:52
ZARZĄDZENIE Nr 28/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-02-27 08:51
ZARZĄDZENIE Nr 27/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie zmiany terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy. 2012-02-27 08:49
ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Recz. 2012-02-27 08:48
ZARZĄDZENIE Nr 25/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-02-27 08:44
ZARZĄDZENIE Nr 24/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-02-27 08:42
ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu. 2012-02-27 08:40
ZARZĄDZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie cen surowca drzewnego sprzedawanego przez Gminę Recz 2012-02-27 08:39
ZARZĄDZENIE Nr 21/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Recz. 2012-02-27 08:38
ZARZĄDZENIE Nr 20/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie: powołania Komisji mieszkaniowej. 2012-02-27 08:37
Zarządzenie Nr 19A/2011 Burmistrza Recza z dnia 11 lutego 2011 roku 2012-02-27 08:35
ZARZĄDZENIE Nr 19/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-02-27 08:33
ZARZĄDZENIE Nr 18/ 2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie zmian w regulaminie Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Reczu 2012-02-27 08:32
ZARZĄDZENIE Nr 17/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 09 lutego 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-27 08:31
ZARZĄDZENIE Nr 16/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Reczu. 2012-02-27 08:23
ZARZĄDZENIE Nr 15/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego zbycia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nętkowie samochodu ciężarowego marki Lublin 3322/II. 2012-02-27 08:21
ZARZĄDZENIE Nr 14/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-02-24 11:31
ZARZĄDZENIE Nr 13/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich Sołectw Gminy Recz. 2012-02-24 11:24
ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zbycia prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2012-02-24 11:23
Zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Recza z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubów sportowych na terenie gminy Recz w 2011 roku. 2012-02-24 11:21
ZARZĄDZENIE Nr 10/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich Sołectw Gminy Recz. 2012-02-24 11:20
ZARZĄDZENIE Nr 9/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Recz. 2012-02-24 11:19
ZARZĄDZENIE Nr 8/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich Sołectw Gminy Recz. 2012-02-24 11:17
ZARZĄDZENIE Nr 7/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 10 stycznia 2011 r w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Recz. 2012-02-24 11:16
ZARZĄDZENIE Nr 6/2011 BURMISTRZA RECZ A z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Recz. 2012-02-24 11:15
ZARZĄDZENIE Nr 5/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Recz. 2012-02-24 11:14
ZARZĄDZENIE Nr 4/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 05 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-24 11:13
ZARZĄDZENIE Nr 3/2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 05 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2012-02-24 10:36
ZARZĄDZENIE Nr 2 /2011 BURMISTRZA RECZA z dnia 05 stycznia 2011 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie Gminy Recz 2012-02-24 10:35
Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Recza z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Reczu. 2012-02-24 10:32