Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Księgowym ds. planowania, rozliczania inwestycji i sprawozdawczości.

BURMISTRZ  RECZA

ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze

w Referacie Finansowo-Księgowym ds. planowania, rozliczania inwestycji i sprawozdawczości.

w Urzędzie Miejskim w Reczu -   pełny  etat

 

1.      MIEJSCE PRACY:

Urząd Miejski w Reczu  ul. Ratuszowa 17

WYMAGANIA  NIEZBĘDNE:

a)       obywatelstwo polskie,

b)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)       wykształcenie   wyższe  z zakresu  nauk  ekonomicznych: ekonomii, finansów rachunkowości .

d)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z   oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)       nieposzlakowana opinia,

f)         znajomość ustawy o : finansach publicznych, rachunkowości

 

2.      WYMAGANIA  DODATKOWE POŻĄDANE OD  KANDYDATA:

       a) znajomość przepisów z zakresu: samorządu gminnego, o pracownikach samorządowych, 

                    KPA

       b) biegła umiejętność obsługi komputera i znajomość komputerowego oprogramowania

                     finansowo-księgowego, Microsoft Office, Bestia, Home Banking

       c) staranność, skrupulatność, dokładność, dyspozycyjność.

       d)  prawo jazdy kat B,

          

3.      ZAKRES WYKONYWANIA  ZADAŃ:

 

a)       analiza  materiałów planistycznych z jednostek organizacyjnych i opracowanie zestawień

do projektu budżetu,

b)       prowadzenie księgowości, sprawozdawczości  w zakresie dochodów budżetowych

c)       prowadzenie księgowości, sporządzanie sprawozdań z WPF

d)       sporządzanie sprawozdawczości budżetowej w programie „Bestia”,

e)       wystawianie dowodów płatniczych na realizację wydatków i współpraca z bankami w tym zakresie,

f)         prowadzenie spraw związanych  z poborem opłat i księgowości gospodarki odpadami

 

4.      WYMAGANE DOKUMENTY:

a)       życiorys (CV) ,

b)       list motywacyjny wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

c)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d)        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

e)       oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigania z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – ( zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego należy dołączyć w dniu zatrudnienia),

f)         kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie , kwalifikacje  oraz innych dokumentów mających znaczenie przy rozpatrywaniu oferty,

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 ze zmianami) oraz ustawą  z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223,poz.1458 ze zmianami).

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu  pok. Nr 1 (biuro obsługi interesanta) lub przesłać listownie na adres: Urząd Miejski  73-210 Recz ul. Ratuszowa 17 w terminie do 05 października 2012r.  do godz. 1530 Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko  planowania, rozliczania inwestycji, sprawozdawczości w Urzędzie Miejskim w Reczu”.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje :

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.recz.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17.

 

                                                               

                                                               

 

                                      BURMISTRZ    RECZA   

                                                                                                                                     mgr inż. Józef Romanowski

Recz, dnia 24 września 2012r.

 

W załączniku poniżej znajdują się dokumenty do pobrania     

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 25-09-2012 07:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 25-09-2012 09:01