Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-11.213 sprawie: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz" 2013-12-20 15:15
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - Dotyczy: realizacji planowanej inwestycji polegającej na budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 obręb Pomień gm. Recz. 2013-12-17 09:09
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA - sprostowanie omyłki w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa elektrociepłowni na biogaz zlokalizowanej na działce nr ewid. 1/5 powstałej po podziale działki 1/2 obręb Grabowiec gmina Recz" 2013-11-26 15:19
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o wydaniu postanowienia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: " Budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "RECZ I " w gminie Recz" 2013-11-26 15:17
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie i eksploatacji farmy wiatrowej Recz I w gminie Recz" 2013-11-15 15:15
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz" 2013-11-15 15:09
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o wydaniu postanowienia dotyczącego potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: "Budowie i eksploatacji farmy wiatrowej RECZ I w gminie Recz" 2013-11-15 15:07
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA: Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 31 października 2013r.r. wydał postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-6.2013 pn:Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz 2013-11-05 15:07
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o postanowieniu w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.3-6.2013 pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz". 2013-10-31 15:28
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie i eksploatacji farmy wiatrowej "Recz I" w gminie Recz" 2013-10-21 14:07
dokument OGŁOSZENIE Burmistrz Recza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia: "Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" 2013-10-10 12:36
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" 2013-10-10 12:30
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji umarzającą postępowanie:w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi leśnej w Nadleśnictwie Drawno o długości ok. 3,5 km w obrębie Kraśnik Gmina Recz na działkach nr 92/2; 101; 117/1; 116; 134; 133; 135". 2013-10-07 09:22
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:"budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" 2013-10-03 07:53
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" 2013-09-18 15:25
dokument DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa farmy wiatrowej składającej się maksymalnie z 12 elektrowni o łącznej mocy do 43,2 MW w obrębie ewidencyjnym Pomień i Sokoliniec gmina Recz" 2013-09-18 15:24
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi leśnej w Nadleśnictwie Drawno o długości ok. 3,5 km w obrębie Kraśnik Gmina Recz na działkach nr 92/2; 101; 117/1; 116; 134; 133; 135". 2013-09-11 10:34
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej EPV - Lubieniów o mocy do 2 MW na działkach nr ewid. 19, 20/4 obręb Lubieniów gmina Recz" 2013-08-21 12:25
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.1-8.2013 sprawie:"Przebudowa zbiornika wodnego o pow. 14 m długości i 3 m szerokości, usytuowanego na rowie R-4 (magazyn so krótkotrwałego przetrzymywania ryb, płuczka do odpijania ryb) na dz. nr ewid. 709 obręb Recz" 2013-05-27 08:44
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.1-3.2013 pn: "Przebudowa zbiornika wodnego o pow. 14 m długości i 3 m szerokości, usytuowanego na rowie R-4 (magazyn so krótkotrwałego przetrzymywania ryb, płuczka do odpijania ryb) na dz. nr ewid. 709 obręb Recz". 2013-05-07 08:22
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o postanowieniu w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.2-3.2013 dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie i eksploatacji parku solarnego w Gminie Recz na działce nr ewid. 53/20" 2013-05-06 08:43
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie zbiornika wodnego o pow. 14 m długości i 3 m szerokości, usytuowanego na rowie R-4 (magazyn so krótkotrwałego przetrzymywania ryb, płuczka do odpijania ryb) na dz. nr ewid. 709 obręb Recz" 2013-04-15 10:26
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie i eksploatacji parku solarnego w Gminie Recz na działce nr ewid. 53/20" 2013-04-08 08:16
dokument Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" 2013-01-25 07:57
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" 2013-01-25 07:55
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.11-4.2012/2013 dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" 2013-01-25 07:54
dokument POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 2000kW na działce o nr ewid. 724/2 , obręb Pomień gmina Recz" 2013-01-25 07:52
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu dacezji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.10.8-5.2012/2013 sprawie:"odbudowy i przebudowy istniejących stawów rybnych oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą energetyczną na działka nr ewid. 591/20 i 607/2 obręb Recz". 2013-01-24 08:34
dokument P O S T A N O W I E N I E w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "odbudowa i przebudowa istniejących stawów rybnych oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą energetyczną na działka nr ewid. 591/20 i 607/2 obręb Recz " 2013-01-04 11:15
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: "odbudowa i przebudowa istniejących stawów rybnych oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą energetyczną na działka nr ewid. 591/20 i 607/2 obręb Recz" 2013-01-04 11:16