Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr. 1/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie powołania Komisji w celu wejścia do lokalu socjalnego pod nieobecność lokatora. 2013-05-16 12:53
ZARZĄDZENIE Nr. 2/2013 BURMISTRZA RECZA z 4 dnia stycznia 2013 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-05-16 12:51
ZARZĄDZENIE Nr. 3/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubów sportowych na terenie gminy Recz w 2013 roku. 2013-05-16 12:49
ZARZĄDZENIE Nr. 4/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2013 roku. 2013-05-16 12:43
ZARZĄDZENIE Nr. 5/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie blubów sportowych na terenie gminy Recz w 2013 roku. 2013-05-16 12:40
ZARZĄDZENIE Nr. 6/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2013-05-16 12:34
ZARZĄDZENIE Nr. 7/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2013-05-16 12:30
ZARZĄDZENIE Nr. 8/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wyznaczenia Gminnego Koordynatora Badania liczby osób bezdomnych które zostanie przeprowadzone z 7 na 8 lutego 2013r. 2013-05-16 12:27
ZARZĄDZENIE Nr. 10/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie powołania członka komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Reczu do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2013-05-16 12:24
ZARZĄDZENIE Nr. 11/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie powołania członka komisji prztargowej w Urzędzie Miejskim w Reczu do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2013-05-16 12:21
ZARZĄDZENIE Nr. 12/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubu spotowego na terenie miasta Recz w roku 2013 oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 2013-05-16 12:19
ZARZĄDZENIE Nr. 13/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 4 lutego 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-05-16 12:13
ZARZĄDZENIE Nr. 14/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie wsi Pomień w 2013 roku. 2013-05-16 12:10
ZARZĄDZENIE Nr. 15/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-05-16 12:04
ZARZĄDZENIE Nr. 16/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-05-16 12:01
ZARZĄDZENIE Nr. 17/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-05-16 12:01
ZARZĄDZENIE Nr. 18/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-05-16 12:00
ZARZĄDZENIE Nr. 19/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-05-16 12:00
ZARZĄDZENIE Nr. 20/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-05-16 11:52
ZARZĄDZENIE Nr. 21/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie wsi Pomień w roku 2013 oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 2013-05-16 11:48
ZARZĄDZENIE Nr. 22/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie w sprawie powołania komisji stypendialnej do przyznania stypendium za wybitne wyniki w I semestrze roku szkolnego 2012/2013. 2013-05-16 11:43
ZARZĄDZENIE Nr. 23/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenie Intrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miejskiego w Reczu. 2013-05-16 11:29
ZARZĄDZENIE Nr. 24/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu - referenta ds. funduszu alimentacyjnego do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego. 2013-05-16 11:25
ZARZĄDZENIE Nr. 25/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-05-16 11:21
ZARZĄDZENIE Nr. 26/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie opracowania "Mapy aktywności" organizacji pozarządowych diałających na terenie Gminy Recz, procedury jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystywania. 2013-05-16 11:18
ZARZĄDZENIE Nr. 27/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Porządku Domowego w zasobach mieszkaniowych będących własością Gminy Recz. 2013-05-16 11:12
ZARZĄDZENIE Nr. 28/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-05-16 10:41
ZARZĄDZENIE Nr. 29/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla Urzędu Miejskiego w Reczu. 2013-05-16 10:38
ZARZĄDZENIE Nr. 31/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Reczu do przygotowania i przprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2013-07-04 11:32
ZARZĄDZENIE Nr. 32/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2013-05-16 10:35
ZARZĄDZENIE Nr. 33/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 24 kwietnia 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu. 2013-05-16 10:32
ZARZĄDZENIE Nr. 34/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/175/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-05-16 10:29
ZARZĄDZENIE Nr. 36/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Recz. 2013-05-16 10:18
ZARZĄDZENIE Nr 37/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie ogłoszenia Iv otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubu spotowego na terenia miasta Recz w 2013 roku. 2013-07-04 11:33
ZARZĄDZENIE Nr 38/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie unieważnienia o konkursach na stanowisko dyrektorów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Recz oraz ponownego ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest gmina Recz. 2013-05-16 10:12
ZARZĄDZENIE Nr. 39/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie sprzedarzy prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-07-04 11:34
ZARZĄDZENIE Nr. 40/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-07-04 11:35
ZARZĄDZENIE Nr. 41/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoł Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieniowie. 2013-07-04 11:37
ZARZĄDZENIE Nr. 42/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu. 2013-07-04 11:38
ZARZĄDZENIE Nr. 43/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie wykonania uchwały Nr. XXX/178/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-07-04 11:40
ZARZĄDZENIE Nr. 44/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie wykonania uchwały Nr. XXX/179/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-07-04 11:41
ZARZĄDZENIE Nr. 45/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie wykonania uchwały Nr. XXX/180/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2013-07-04 11:46
ZARZĄDZENIE Nr. 46/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 3 czerwca 2013 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie miasta Recz w roku 2013 oraz ustalenie Regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 2013-07-04 11:48
ZARZĄDZENIE Nr. 47/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do przydziału lokali mieszkalnych oraz listy osób ubiegających się o zmianę mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Recz na okres od 5 czerwca 2013 roku do 31 marca 2014 roku. 2013-07-04 11:51
ZARZĄDZENIE Nr. 48/2013 BURMISTRZA RECZA z nia 11 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Reczu w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2013-07-04 11:52
ZARZĄDZENIE Nr. 49/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu uchwały Redy Miejskiej w Reczu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016. 2013-07-04 11:54
ZARZĄDZENIE Nr. 50/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoł Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieniowie. 2013-07-04 11:55
ZARZĄDZENIE Nr. 51/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoł Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu. 2013-07-04 11:57
ZARZĄDZENIE Nr. 52/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok. 2013-07-04 11:58
ZARZĄDZENIE NR 53 BURMISTRZA RECZA z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia opłaty za czynsz dzierżawny 2014-08-08 12:19
ZARZĄDZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 2014-08-08 12:27
ZARZĄDZENIE Nr 55/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI1/188/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 12:37
ZARZĄDZENIE Nr 56/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 01 iipca 2013 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI1/189/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 12:39
ZARZĄDZENIE Nr 57/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI1/190/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 12:42
ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 11 lipca 2013 r.w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 12:55
ZARZĄDZENIE Nr 59/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 11 lipca 2013 r.w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 13:02
ZARZĄDZENIE Nr 60/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 12 lipca 2013 r.w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 13:04
ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 17 lipca 2013 r.w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 13:04
ZARZĄDZENIE Nr 62/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-08 13:06
ZARZĄDZENIE Nr 63/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do przyznania stypendium za wybitne wyniki w nauce oraz nagród za szczególne osiągnięcia. 2014-08-08 13:07
ZARZĄDZENIE Nr 64/2013 Burmistrza Recza z dnia 25 lipca 2013r. w sprawie przedterminowego wyboru sołtysa Sołectwa Wielgoszcz w Gminie Recz. 2014-08-08 13:08
Zarządzenie Nr 65/2013 Burmistrza Recza z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-08-08 13:09
Zarządzenie Nr 66/2013 Burmistrza Recza z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-08-08 13:10
Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Recza z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-08-08 13:11
Zarządzenie Nr 68/2013 Burmistrza Recza z dnia 25 iipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2014-08-08 13:12
ZARZĄDZENIE Nr 69/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-08 13:13
Zarządzenie Nr 70/2013 Burmistrza Recza z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie umorzenia wierzytelności 2014-08-08 13:15
ZARZĄDZENIE Nr 71/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 13:16
ZARZĄDZENIE Nr 72/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 02 sierpnia 2013 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-08 13:17
Zarządzenie nr 73/2013 Burmistrza Recza z dnia 09 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego 2014-08-08 13:18
Zarządzenie Nr 74/2013 Burmistrza Recza z dnia 13 sierpnia 2013 r.w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro" 2014-08-08 13:20
ZARZĄDZENIE Nr 75/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 13:21
ZARZĄDZENIE NR 76/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 3 września 2013 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok 2014-08-08 13:22
ZARZĄDZENIE Nr 77/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 04 września 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 13:24
ZARZĄDZENIE Nr 78/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 13:25
ZARZĄDZENIE Nr 79/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/199/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 13:56
ZARZĄDZENIE Nr 80/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recza w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/200/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 13:58
ZARZĄDZENIE Nr 81/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/201/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 14:00
ZARZĄDZENIE Nr 82/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXV/202/13 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 14:01
ZARZĄDZENIE Nr 83/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia wzorów, zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Recz na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2021 2014-08-08 14:02
ZARZĄDZENIE Nr 84/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz 2014-08-08 14:03
ZARZĄDZENIE Nr 85/2013 BURMISTRZA RECZA w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok. 2014-08-08 14:05
ZARZĄDZENIE Nr 86/2013 BURMISTRZA RECZA w sprawie zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok 2014-08-08 14:06
Zarządzenie Burmistrza Recza nr 87/2013 z dnia 30.09.2013r. w sprawie zaniechania działań dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością i rezygnacji z utrzymania ważności certyfikatu 2014-08-08 14:07
Zarządzenie Burmistrza Recza nr 88/2013 w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 14:08
ZARZĄDZENIE Nr 89 /2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 18 października 2013r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których będzie wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne. 2014-08-08 14:10
ZARZĄDZENIE NR 90/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2013 rok 2014-08-08 14:10
ZARZĄDZENIE Nr 91/2013 BURMISTRZA RECZA w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 14:13
ZARZĄDZENIE Nr 92/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 14:14
ZARZĄDZENIE Nr 93/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 14:15
ZARZĄDZENIE Nr 94/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 19 listopada 2013r. w sprawie organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2014-08-08 14:16
ZARZĄDZENIE Nr 95/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-08 14:22
ZARZĄDZENIE Nr 96/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. 2014-08-08 14:20
ZARZĄDZENIE Nr 97/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 14:23
ZARZĄDZENIE Nr 98/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 2014-08-08 14:25
ZARZĄDZENIE Nr 99/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 2 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany planu budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok 2014-08-08 14:29
ZARZĄDZENIE Nr 100/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Recz, w tym w Urzędzie Miejskim w Reczu 2014-08-08 14:31
ZARZĄDZENIE Nr 101/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2014-08-08 14:32
ZARZĄDZENIE Nr 102/2013 BURMISTRZA RECZA z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany planu budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok 2014-08-08 14:34