herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXXVII/214/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2013-11-29 14:05
UCHWAŁA Nr XXXVII/213/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. 2013-11-29 14:05
UCHWAŁA Nr XXXVII/212/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2013-11-29 14:04
UCHWAŁA Nr XXXVII/211/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy i w budżecie gminy na 2013 rok. 2013-11-29 14:04
UCHWAŁA Nr XXXVII/210/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej. 2013-11-29 14:04
UCHWAŁA Nr XXXVII/209/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. 2013-11-29 14:04
UCHWAŁA Nr XXXVII/208/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r. 2013-11-29 14:03
UCHWAŁA Nr XXXVII/207/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. 2013-11-29 14:03
UCHWAŁA Nr XXXVII/206/13 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - VII". 2014-01-08 09:41