herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XII/62/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu. 2015-10-05 13:02
UCHWAŁA Nr XII/61/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej i sołtysów. 2015-10-05 12:48
UCHWAŁA Nr XII/60/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2015-10-05 12:47
UCHWAŁA Nr XII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2015-10-05 12:47
UCHWAŁA Nr XII/58/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2015-10-05 12:47
UCHWAŁA Nr XII/57/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2015-10-05 12:46
UCHWAŁA Nr XII/56/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie w kadencji 2016-2019. 2015-10-05 12:46
UCHWAŁA Nr XII/55/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu. 2015-10-05 12:45
UCHWAŁA Nr XII/54/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 września 2015 r. w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Reczu. 2015-10-05 12:45
UCHWAŁA Nr XII/53/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzenia. 2015-10-05 12:45
UCHWAŁA Nr XII/52/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz na lata 2015 ? 2024. 2015-10-05 12:44
UCHWAŁA Nr XII/51/15 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2015 rok. 2015-10-05 12:44