Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Postanowienie Burmistrza Recza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn:" Uruchomieniu punktu skupu złomu na działce nr 139 przez Przedsiębiorstwo Marek Kokorzycki" 2016-12-16 13:51
dokument Decyzja znak; BM.6220.3-7.2016 umarzającą  postępowanie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:" Kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu   położonego przy ul. Ratuszowej 27 w Reczu" 2016-11-23 10:23
dokument 2016-11-23 10:20
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.1-8.2016 sprawie: "Zalesienie gruntów rolnych oraz nieużytków na działkach ewidencyjnych nr 299/4 i 313 w obrębie Sicko  gm. Recz" 2016-11-23 10:18
dokument Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskoznak sprawy: BM .6220.7-7.2016 dla przedsięwzięcia  polegającego na: "przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gmina Recz, powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie" 2016-11-23 10:16
dokument P O S T A N O W I E N I E znak: BM.6220.4-3.2016 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnego budynku wielorodzinnego ( dz. nr ewid. 65/20) położonego przy ul. Kolejowej 50 w Reczu stanowiącego mienie komunalne Gminy Recz " 2016-11-04 08:49
dokument Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 28 października 2016r. wydał decyzję znak; BM.6220.2-7.2016 umarzającą postępowanie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków wielorodzinnych nr 2 ( dz. nr ewid. 233/1); nr 4 ( dz. nr ewid. 233/2); nr 6 ( dz. nr ewid. 233/4) położonych przy ul. Rynek w Reczu stanowiących mienie komunalne Gminy Recz" 2016-11-04 08:49
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA: Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 27 października 2016r. wydał postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220.5-5.2016 dla przedsięwzięcia polegającego na:"Uruchomieniu punktu skupu złomu na działce nr 139 obręb Recz przez Przedsiębiorstwo Marek Kokorzycki" 2016-11-04 08:40
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania na wniosek ROL ? BiP s.c. Krzysztof Błażejczak , Andrzej Paczesny, Suliborek 27; 73-210 Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:"przebudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gmina Recz, powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie" 2016-10-28 09:49
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek Gospodarstwo Rolne Ariel Pacześny decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:"rozbudowie i modernizacji fermy trzody chlewnej położonej na działce o nr ewid. 15/21 obręb Sulibórz". 2016-10-26 15:00
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o wydaniu postanowienia znak: BM.6220.4-3.2016 w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnego budynku wielorodzinnego ( dz. nr ewid. 65/20) położonego przy ul. Kolejowej 50 w Reczu stanowiącego mienie komunalne Gminy Recz 2016-10-10 07:45
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA z dnia 29 września 2016r. o wydaniu P O S T A N O W I E N I E w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: "Kompleksowa modernizacja energetyczna komunalnych budynków wielorodzinnych nr 2 ( dz. nr ewid. 233/1); nr 4 ( dz. nr ewid. 233/2); nr 6 ( dz. nr ewid. 233/4) położonych przy ul. Rynek w Reczu stanowiących mienie komunalne Gminy Recz" 2016-10-03 08:29
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danychw sprawie wydania na wniosek Gminy Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:"Kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu położonego przy ul. Ratuszowej 27 w Reczu" 2016-09-16 14:35
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Gminy Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:"Kompleksowej modernizacji energetycznej komunalnych budynków wielorodzinnych nr 2 ( dz. nr ewid. 233/1); nr 4 ( dz. nr ewid. 233/2); nr 6 ( dz. nr ewid. 233/4) położonych przy ul. Rynek w Reczu stanowiących mienie komunalne Gminy Recz" 2016-09-16 08:32
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Nadleśnictwa Choszczno decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Zalesienie gruntów rolnych oraz nieużytków na działkach ewidencyjnych nr 299/4 i 313 w obrębie Sicko gm. Recz 2016-09-05 08:53
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Recz" 2016-05-16 08:03
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA - Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2016r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na środowisko znak sprawy: BM .6220.11-81..2012 - 2016 sprawie:" Budowie biogazowi rolniczej o mocy do 1MW na działce nr ewid. 724/4 obręb Pomień gm. Recz " 2016-05-05 08:49
dokument ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA RECZA o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:"Budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 724/2, obręb Pomień gmina Recz" 2016-03-29 09:25
dokument W związku ze zmianą sposobu zaopatrywania planowanej instalacji w wodę oraz zmianą Raportu oceny oddziaływania w przedmiotowym zakresie Burmistrz Recza informuje o: o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa biogazowni rolniczej o mocy do 1MW na działce nr ewidencyjny 724/4 obręb Pomień gmina Recz" 2016-02-25 09:16
dokument OBWIESZCZENIE Zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 05.01.2016 r. w sprawie wydania decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji redukcyjnej gazu wraz z odcinkami gazociągu 2016-01-07 14:17