herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XVI/91/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2016 r. 2016-02-18 14:31
UCHWAŁA Nr XVI/90/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2016 r. 2016-02-18 14:31
UCHWAŁA Nr XVI/89/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2016 r. 2016-02-18 14:30
UCHWAŁA Nr XVI/88/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. 2016-02-18 14:30
UCHWAŁA Nr XVI/87/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie: uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Recz na lata 2015 - 2032. 2016-02-18 14:40
UCHWAŁA Nr XVI/86/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie odcinka sieci wodociągowej w formie aportu dla Zakładu Usługowo - Handlowego " KOMUNALNIK". 2016-02-18 14:29
UCHWAŁA Nr XVI/85/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania przez gminę Recz dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji. 2016-02-18 14:41
UCHWAŁA Nr XVI/84/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie likwidacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lubieniowie. 2016-02-18 14:28
UCHWAŁA Nr XVI/83/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieniowie. 2016-02-18 14:27
UCHWAŁA Nr XVI/82/16 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Reczu w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieniowie oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w Reczu w sprawie likwidacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Lubieniowie. 2016-02-18 14:27