Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXI/202/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

UCHWAŁA NR  XXXI/202/05

RADY MIEJSKIEJ W RECZU

z dnia 23 listopada  2005 roku

 

 

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806;  z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art. 124 ust 1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, 166, poz.1611, Nr 189,poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr  93,poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.2703)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów  budżetu gminy związanych z realizacją   zadań własnych o kwotę 26 011 zł,  z tytułu:

 

1. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 21 111 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa

 

2. otrzymania  dofinansowania w wysokości  4 900 zł   w dziale 921 -  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  § 2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.  

 

       § 2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu gminy związanych z realizacją zadań

 własnych  o kwotę  26 011 zł, z tego:

 

1. Dział 801 – Oświata i wychowanie, -  rozdział 80101 – Szkoły podstawowe  o kwotę 21 111 zł, z przeznaczeniem na wypłaty odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.

 

2.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki o kwotę 4 900 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Reczu na realizację zadania: zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Ryszard Dobrzaniecki

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 08-12-2005 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2005 13:11