Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 190/2016 z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-05 09:02
Zarządzenie nr 189/2016 z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-05 09:01
Zarządzenie nr 188/2016 z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-05 09:01
Zarządzenie nr 187/2016 z dnia 30 grudnia w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-05 09:00
Zarządzenie nr 186/2016 z dnia 27 grudnia w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-05 08:58
Zarządzenie nr 185/2016 z dnia 27 grudnia w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-05 08:59
Zarządzenie nr 184/2016 z dnia 21 grudnia w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-05 08:56
Zarządzenie nr 183/2016 z dnia 19 grudnia w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-05 08:56
Zarządzenie nr 182/2016 z dnia 19 grudnia w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-05 08:55
Zarządzenie nr 181/2016 z dnia 16 grudnia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-04-05 08:55
Zarządzenie nr 180/2016 z dnia 09 grudnia w spawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-05 08:54
Zarządzenie nr 179/2016 z dnia 09 grudnia w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-05 08:53
Zarządzenie nr 178/2016 z dnia 07 grudnia w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu, Programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu typ A,B,C oraz Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu typ A,B,C na 2017 rok 2017-04-05 08:53
Zarządzenie nr 176/2016 z dnia 07 grudnia w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2017-04-05 08:51
Zarządzenie nr 175/2016 z dnia 06 grudnia w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. Wykonanie wymiany nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8cm i 6cm pozyskanej z rozbiórki oraz z kostki nowej - na chodniku ul. Ratuszowa odcinek od zejścia przy kiosku Ruchu do posesji Choszczeńska 49na działce o nr ewid. 226 obręb Recz ul. Ratuszowa 2017-04-05 08:50
Zarządzenie nr 174B/2016 z dnia 05 grudnia w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-18 08:15
Zarządzenie nr 174A/2016 z dnia 05 grudnia w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-18 08:16
Zarządzenie nr 174/2016 z dnia 30 listopada w sprawie powołania członka Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Reczu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego 2017-04-04 15:28
Zarządzenie nr 173/2016 z dnia 30 listopada w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-04 15:25
Zarządzenie nr 172/2016 z dnia 30 listopada w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-04 15:24
Zarządzenie nr 171/2016 z dnia 30 listopada w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-04 15:23
Zarządzenie nr 170/2016 z dnia 29 listopada w sprawie przedterminowych wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Sokoliniec w Gminie Recz 2017-04-04 15:22
Zarządzenie nr 169/2016 z dnia 29 listopada w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Recz i jej jednostkach budżetowych 2017-04-04 15:20
Zarządzenie nr 168/2016 z dnia 23 listopada w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-04 15:18
Zarządzenie nr 167/2016 z dnia 23 listopada w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-04 15:16
Zarządzenie nr 166/2016 z dnia 23 listopada w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. Wykonanie wymiany nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm pozyskanej z rozbiórki- na placu- chodnik przed MGOKiS w Reczu na działce o nr ewid. 214 obręb Recz ul. Ratuszowa 27 2017-04-14 12:56
Zarządzenie nr 165/2016 z dnia 23 listopada w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. 2017-04-04 15:08
Zarządzenie nr 164/2016 z dnia 21 listopada w sprawie powołania Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Reczu 2017-04-04 15:06
Zarządzenie nr 163/2016 z dnia 21 listopada w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę położoną w obrębie 0008m. Recz, o numerze ewidencyjnym 1065. 2017-04-04 15:04
Zarządzenie nr 162/2016 z dnia 17 listopada w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Recz 2017-04-04 15:01
Zarządzenie nr 161/2016 z dnia 15 listopada w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 rok 2017-04-04 14:59
Zarządzenie nr 160/2016 z dnia 15 listopada w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-04 14:56
Zarządzenie nr 159/2016 z dnia 14 listopada w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/16 Burmistrza Recza z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu "Program współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz unnymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok" 2017-04-04 14:54
Zarządzenie nr 158/2016 z dnia 09 listopada zmieniające Zarządzenie Nr 125/2016 Burmistrza Recza z dnia 08 września 2016 r. 2017-04-04 14:49
Zarządzenie nr 157/2016 z dnia 09 listopada w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomośi stanowiącej mienie Gminy Recz. 2017-04-04 14:47
Zarządzenie nr 156/2016 z dnia 31 października w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-04 14:45
Zarządzenie nr 155/2016 z dnia 31 października w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-04 14:43
Zarządzenie nr 154/2016 z dnia 26 października w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Reczu 2017-04-04 14:41
Zarządzenie nr 153/2016 z dnia 26 października w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2017-04-04 14:39
Zarządzenie nr 152/2016 z dnia 26 października w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok " 2016-10-28 10:55
Zarządzenie nr 151/2016 z dnia 26 października w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego 2017-04-04 14:30
Zarządzenie nr 150/2016 z dnia 25 października w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie Gminy Recz 2016-10-28 10:52
Zarządzenie nr 149/2016 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 10:51
Zarządzenie nr 148/2016 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 10:49
Zarządzenie nr 147/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania 2016-10-28 10:48
Zarządzenie nr 146/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2016-10-28 10:44
Zarządzenie nr 145/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie wykonania uchwał Nr XXIII/135/16 oraz XXIII/136/16 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 września 2016 roku 2016-10-28 10:17
Zarządzenie nr 144/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz 2016-10-28 10:14
Zarządzenie nr 143/2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Recz 2017-04-14 12:11
Zarządzenie nr 142/2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie powołania rzeczoznawcy do szacowania zwierząt,produktów rolnych pochodzenia zwierzęcego oraz sprzętu przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 2016-10-28 10:12
Zarządzenie nr 141/2016 z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 10:10
Zarządzenie nr 140/2016 z dnia 13 października 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 10:00
Zarządzenie nr 139/2016 z dnia 10 października 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drewnem,pochodzącym z nieruchomości będących własnością Gminy Recz 2016-10-28 09:57
Zarządzenie nr 138/2016 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz 2016-10-28 09:56
Zarządzenie nr 137/2016 z dnia 10 października 2016 roku w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę położoną w obrębie 0008 m. Recz, o numerze ewidencyjnym 1065. 2017-04-14 12:10
Zarządzenie nr 136/2016 z dnia 05 października 2016 roku w sprawie ustalenia warunków V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Rybaki w budynku nr 19B wraz z udziałem do 48/1000 dz. nr 130 oraz udziału do 1008/18000 dz. nr 132 w obrębie Rybaki 2016-10-28 09:54
Zarządzenie nr 134B/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 09:50
Zarządzenie nr 134A/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 134/2016 Burmistrza Recza z dnia 30 września 2016 roku 2016-10-28 09:48
Zarządzenie nr 134/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 09:46
Zarządzenie nr 133/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 09:43
Zarządzenie nr 132/2016 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 09:39
Zarządzenie nr 131/2016 z dnia 26 września 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2016-10-28 09:36
Zarządzenie nr 130/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 09:34
Zarządzenie nr 129/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 09:31
Zarządzenie nr 128/2016 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie usunięcia nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w trakcie kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie 2016-10-28 09:25
Zarządzenie nr 127/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 09:16
Zarządzenie nr 126/2016 z dnia 12 września 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2016-10-28 09:10
Zarządzenie nr 125/2016 z dnia 08 września 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz 2016-10-28 09:07
Zarządzenie nr 124/2016 z dnia 02 września 2016 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2016 roku w ramach programu "Wyprawka szkolna" 2016-10-28 09:04
Zarządzenie nr 123/2016 z dnia 02 września 2016 roku w sprawie sposobu rozliczenia kosztów wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Recz 2016-10-28 08:53
Zarządzenie nr 122/2016 z dnia 02 września 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2016-10-28 08:50
Zarządzenie nr 121/2016 z dnia 02 września 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz 2016-10-28 08:48
Zarządzenie nr 120/2016 z dnia 02 września 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz 2016-10-28 08:43
Zarządzenie nr 119A/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 08:41
Zarządzenie nr 119/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 08:39
Zarządzenie nr 118/2016 z dnia 02 września 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz 2016-10-28 08:35
Zarządzenie nr 117/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Gminy Recz 2017-04-14 12:03
Zarządzenie nr 116/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub przedszkola 2017-04-14 12:07
Zarządzenie nr 115/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 08:14
Zarządzenie nr 114/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 08:09
Zarządzenie nr 113/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 08:07
Zarządzenie nr 112/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-28 08:06
Zarządzenie nr 111/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2016-10-27 13:57
Zarządzenie nr 110/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz 2016-10-27 13:57
Zarządzenie nr 109/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie Gminy Recz 2016-10-27 13:56
Zarządzenie nr 108/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej Gminy Recz na 2017 rok 2016-10-27 13:56
Zarządzenie nr 107/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-27 13:55
Zarządzenie nr 106/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-27 13:54
Zarządzenie nr 105/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-27 13:53
Zarządzenie nr 104/2016 z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-27 13:53
Zarządzenie nr 103/2016 z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie przedterminowego wyboru sołtysa Sołectwa Słutowo w Gminie Recz 2016-10-27 13:52
Zarządzenie nr 102/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz 2016-10-27 13:51
Zarządzenie nr 101/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2016-10-27 13:51
Zarządzenie nr 100/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Reczu 2016-10-27 13:50
Zarządzenie nr 99/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz 2016-10-27 13:49
Zarządzenie nr 98/2016 z dnia 19 lipca 2016 roku zmieniające zarządzenie Nr 72/2016 Burmistrza Recza z dnia 31 maja 2016 roku 2016-10-27 13:48
Zarządzenie nr 97/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-27 13:46
Zarządzenie nr 96/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-27 13:45
Zarządzenie nr 95/2016 z dnia 08 lipca 2016 roku w sprawie przekazania majątku i dokumentacji Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Lubieniowie 2016-10-27 13:43
Zarządzenie nr 94/2016 z dnia 07 lipca 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/129/16 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 czerwca 2016 roku 2016-10-27 13:41
Zarządzenie nr 93/2016 z dnia 07lipca 2016 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do przyznania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Recz 2016-10-27 13:40
Zarządzenie nr 92/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Reczu za 2015 rok 2016-10-27 13:38
Zarządzenie nr 91/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu za 2015 rok 2016-10-27 13:36
Zarządzenie nr 90a/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-27 13:34
Zarządzenie nr 90/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-25 09:02
Zarządzenie nr 89a/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-25 09:00
Zarządzenie nr 89/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-25 08:58
Zarządzenie nr 88/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-25 08:57
Zarządzenie nr 86/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-25 08:55
Zarządzenie nr 85/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2016-10-25 08:45
Zarządzenie nr 84/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych dokumentacji księgowej,akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki,w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub przedszkola 2016-10-25 08:43
Zarządzenie nr 83/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Reczu 2016-10-25 08:40
Zarządzenie nr 82/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-25 08:39
Zarządzenie nr 81/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-25 08:38
Zarządzenie nr 80/2016 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu lokali wyborczych pod względem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych 2016-10-25 08:36
Zarządzenie nr 79/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Reczu 2016-10-25 08:34
Zarządzenie nr 78/2016 z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie zasad korzystania z ulg z tytułu wykonania remontu przez przyszłego najemcę lokali w budynku Sokoliniec 29 2016-10-25 08:33
Zarządzenie nr 77/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-25 08:28
Zarządzenie nr 76/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-25 08:27
Zarządzenie nr 75/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Reczu 2016-10-25 08:26
Zarządzenie nr 74/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej,określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji składników majątku ruchomego Urzędu Miejskiego w Reczu 2016-10-25 08:24
Zarządzenie nr 73/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie wykonania uchwał Nr XX/120/16 oraz XX/121/16 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 20 maja 2016 roku 2016-10-25 08:22
Zarządzenie nr 72/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz 2016-10-25 08:20
Zarządzenie nr 71/2016 z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Reczu 2016-10-25 08:18
Zarządzenie nr 70/2016 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Recz 2016-10-25 08:16
Zarządzenie nr 69a/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-25 08:13
Zarządzenie nr 69/2016 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-25 08:11
Zarządzenie nr 68/2016 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-25 08:10
Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Reczu 2016-10-25 08:08
Zarządzenie nr 66/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2016-10-25 08:06
Zarządzenie nr 65/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie ustalenia warunków IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Rybaki w budynku nr 19B wraz z udziałem do 48/1000 dz.nr 130 oraz udziału do 1008/18000 dz.nr 132 w obrębie Rybaki 2016-10-25 08:04
Zarządzenie nr 64/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Jana Czarnieckiego w Reczu z zajmowanego stanowiska 2016-10-25 07:59
Zarządzenie nr 63/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie odwołania Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Lubieniowie z zajmowanego stanowiska 2016-10-25 07:57
Zarządzenie nr 62/2016 z dnia 02 maja 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2016-10-25 07:54
Zarządzenie nr 61/2016 z dnia 02 maja 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/109/16 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 kwietnia 2016 roku 2016-10-24 14:06
Zarządzenie nr 60/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 14:03
Zarządzenie nr 59/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 14:00
Zarządzenie nr 58/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz 2016-10-24 13:58
Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2016-10-24 13:56
Zarządzenie nr 56/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 13:52
Zarządzenie nr 55/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 13:50
Zarządzenie nr 54/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przedterminowego wyboru sołtysa Sołectwa Wielgoszcz w Gminie Recz 2016-10-24 13:48
Zarządzenie nr 53/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2016-10-24 13:46
Zarządzenie nr 52/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/105/16 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 marca 2016 roku 2016-10-24 13:44
Zarządzenie nr 51/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 13:42
Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 13:40
Zarządzenie nr 49/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 13:39
Zarządzenie nr 48/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 13:38
Zarządzenie nr 47/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok 2016-10-24 13:36
Zarządzenie nr 46/2016 z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz na lata 2016-2024 2016-10-24 13:34
Zarządzenie nr 45a/2016 z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 13:09
Zarządzenie nr 45/2016 z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 0015 Lubieniów,oznaczonej numerem działki 8/2 2016-10-24 13:07
Zarządzenie nr 44/2016 z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Rybaki w budynku nr 19B wraz z udziałem do 48/1000 dz.nr 130 oraz udziału do 1008/18000 dz nr.132 w obrębie Rybaki 2016-10-24 13:03
Zarządzenie nr 43/2016 z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 12:56
Zarządzenie nr 42/2016 z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 12:39
Zarządzenie nr 41/2016 roku z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizującej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-10-24 12:37
Zarządzenie nr 40/2016 z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds.wyborów-urzędnika wyborczego 2016-10-24 12:34
Zarządzenie nr 39/2016 z dnia 04 marca 2016 roku 2016-10-24 12:32
Zarządzenie nr 38/2016 z dnia 04 marca 2016 roku 2016-10-24 12:30
Zarządzenie nr 37/2016 z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie powierzenia Sekretarzowi prowadzenia określonych spraw 2016-10-24 12:28
Zarządzenie nr 36/2016 z dnia 03 marca 2016 roku w sprawie wykonania uchwał Nr XVII/97/16, XVII/98/16, XVII/99/16 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 lutego 2016 roku 2016-10-24 12:26
Zarządzenie nr 35/2016 z dnia 03 marca 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2016-10-24 12:23
Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie sposobu rozliczenia kosztów wspólnej obsługi jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Recz 2016-10-24 12:20
Zarządzenie nr 33/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 12:18
Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 12:16
Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na rok 2016 2016-10-24 12:14
Zarządzenie nr 30/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubu sportowego na terenie Gminy Recz w roku 2016 oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej 2016-10-24 12:10
Zarządzenie nr 29/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu nr 138/2014 w sprawie ustalenia procedur zawierania umów o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro,udzielania zamówień publicznych oraz finansowania w ramach projektu pn."Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich" umowa nr POliŚ.02.01.00-00-035/13-00 2016-10-24 12:06
Zarządzenie nr 28/2016 z dnia 24 lutego roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2016 Burmistrza Recza z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 12:01
Zarządzenie nr 27/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 18/2016 Burmistrza Recza z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 11:59
Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Recz oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest 2016-10-24 11:55
Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2016-10-24 11:51
Zarządzenie nr 24/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 11:50
Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 11:48
Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na rok 2016 2016-10-24 11:45
Zarządzenie nr 21/2016 z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie umorzenia wierzytelności 2016-10-24 11:43
Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie klubów sportowych na terenie gminy Recz w 2016 roku 2016-10-24 11:41
Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 11:38
Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2016 rok 2016-10-24 11:36
Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola oraz wzoru zgłoszenia o przyjęcie do publicznej szkoły i publicznego gimnazjum 2016-10-24 11:34
Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli,innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2016-10-24 11:31
Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Gminy Recz 2016-10-24 11:28
Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2016-10-24 11:20
Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XVI/88/16 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 19 stycznia 2016 roku 2016-10-24 11:18
Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na rok 2016 2016-10-24 11:16
Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na rok 2016 2016-10-24 11:13
Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz 2016-10-24 11:10
Zarządzenie nr 9/2016 z dnia 07 stycznia 2016 roku w sprawie instrukcji obiegu,kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Reczu 2016-10-24 11:09
Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 07 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości Gminy Recz 2016-10-24 11:07
Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 07 stycznia 2016 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XV/81/15 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 21 grudnia 2015 roku 2016-10-24 11:05
Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 07 stycznia 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych,stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2016-10-24 11:02
Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na rok 2016 2016-10-24 10:59
Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na rok 2016 2016-10-24 10:58
Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie przekazania upoważnienia gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań w 2016 roku 2016-10-24 10:55
Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na rok 2016 2016-10-24 10:49
ZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA RECZA z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie: w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2016 rok 2016-09-08 12:20