Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie Burmistrza Recza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn:" Uruchomieniu punktu skupu złomu na działce nr 139 przez Przedsiębiorstwo Marek Kokorzycki"

BM. 6220.5-8.2016                                                         Recz, dnia  16 grudnia 2016 r.

 

 

Postanowienie Burmistrza Recza

             Na podstawie art. 97 § 2, oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (( t.j. Dz.U. 2016 poz. 23 ze zm.)

 

postanawiam

 

            podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: „

Uruchomieniu punktu skupu złomu na działce nr 139 przez  Przedsiębiorstwo Marek Kokorzycki”.

 zawieszone postanowieniem Burmistrza Recza znak: BM.6220.5-7.2016 z dnia 02 listopada 2016r.

 

Uzasadnienie

            Burmistrz Recza postanowieniem znak: BM.6220.5-7.2016

z dnia 02 listopada 2016r zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: Uruchomieniu punktu skupu złomu na działce nr 139 przez  Przedsiębiorstwo Marek Kokorzycki.

            Postępowanie zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 353) zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę Centrum Ochrony Środowiska s.c. M. Łajdych ; S. Urbaniak    ul. Polna 7; 62-006 Kobylnica; reprezentujący Inwestora Pana Marka Kokorzyckiego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Uruchomieniu punktu skupu złomu na działce nr 139 przez  Przedsiębiorstwo Marek Kokorzycki”.”.

            W dniu 14 grudnia.2016r. wnioskodawca złożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „

            W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

 

Pouczenie

 

            Na postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Recza w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

 

Otrzymują:

 

 1. Gmina Recz
 2. Bielaniuk Michał , Władysław
 3. Dusza Maria 
 4. Dusza Ryszard
 5. Dziadak Anna
 6. Dziadak Łukasz Paweł
 7. Hołubowska Małgorzata
 8.  Hołubowski Stanisław , Józef
 9. Korycka Urszula
 10.  Korycki Janusz
 11. Kuć Aniela, Jadwiga
 12. Kuć Krzysztof Marian
 13. Majka Aleksandra
 14. Piwowar Grzegorz, Marek
 15.  Piwowar Małgorzata
 16. Suchecki Dariusz
 17. Ungiewska Janina;
 18. Majka Stefania
 19. Inwestor: Marek Kokorzycki
 20. Wnioskodawca
 21. a/a

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 353)  niniejsze postanowienie zostało zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie www.bip.recz.pl (zakładka decyzje środowiskowe)  

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 16-12-2016 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2016
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2016 13:51