herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Burmistrz Recza ogłasza warunki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Recz w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji; ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym wsparcia realizacji zadań publicznych Gminy Recz w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji; ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.

I. Rodzaj zadania

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu realizowanych poprzez:
  1. wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  2. prowadzenie klubów sportowych na terenie Gminy Recz,
  3. szkolenia sportowe dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo oraz udział w zawodach w różnych dyscyplinach sportowych,
  4. organizację imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Recz.
 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji realizowanych poprzez:
  1.  organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy Recz,
  2. wspieranie inicjatyw stowarzyszeń, związków, organizacji społeczno – kulturalnych i innych podmiotów w różnych dziedzinach działalności kulturalnej,
  3. wspieranie organizacji festiwali, konkursów i innych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Recz,
  4. wspieranie inicjatyw mających na celu ochronę dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji podejmowanych na terenie Gminy Recz.
 1. Ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych poprzez:
 1. wspieranie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Recz,
 2. wspieranie przedsięwzięć zwalczających zjawiska patologii społecznej wśród mieszkańców Gminy Recz, zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 3. organizowanie oraz współorganizowanie konferencji, pogadanek, imprez i happeningów  dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia na terenie Gminy Recz,
 4. organizowanie imprez popularyzujących zdrowy tryb życia.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 24 lutego 2017 roku, do godziny 15³º.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Oskar Grabarczy 24-01-2017 11:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 24-01-2017 11:00