herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA RECZA NR 53 Z DNIA 9 MAJA 2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zamówień publicznych na 2017 rok 2017-05-11 15:26
Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 11 kwietnia w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2017-04-18 10:26
Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 06 kwietnia w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok 2017-04-18 10:25
Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 06 kwietnia w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok 2017-04-18 10:24
Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 06 kwietnia w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do najmu i dzierżawy 2017-04-18 10:23
Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 05 kwietnia w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 2017-04-18 10:21
Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 04 kwietnia w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/171/1 oraz XXXI/172/17 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 marca 2017 r. 2017-04-18 10:20
Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 31 marca w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok 2017-04-18 10:16
Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 31 marca w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok 2017-04-18 10:15
Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 27 marca w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2017-04-18 10:13
Zarządzenie nr 34/2017 z dnia 16 marca w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której gmina Recz jest organem prowadzącym 2017-04-18 10:12
Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 16 marca w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola prowadzonego przez gminę Recz 2017-04-18 10:08
Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 10 marca w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2017-04-18 10:04
Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 07 marca w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2017-04-18 10:02
Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 02 marca w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji; ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2017-04-18 10:00
Zarządzenie nr 29/2017 z dnia 01 marca w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2017-04-18 09:54
Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 28 lutego w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok 2017-04-18 09:52
Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 28 lutego w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok 2017-04-18 09:51
Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 20 lutego w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok 2017-04-18 09:50
Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 17 lutego w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2017-04-18 09:45
Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 14 lutego zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-04-18 09:43
Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 14 lutego w sprawie instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Reczu 2017-04-18 09:41
Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 13 lutego w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2017-04-18 09:39
Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 10 lutego w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok 2017-04-18 09:37
Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 10 lutego w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok 2017-04-18 09:36
Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 10 lutego w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Reczu 2017-04-18 09:35
Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 09 lutego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2017 roku" 2017-04-18 09:32
Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 31 stycznia w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok 2017-04-18 09:29
Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 31 stycznia w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok 2017-04-18 09:28
Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 31 stycznia w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz 2017-04-18 09:47
Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 30 stycznia w sprawie wykonania uchwały Nr XXIX/158/17 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 25 stycznia 2017 r. 2017-04-18 09:23
Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 25 stycznia w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy 2017-04-18 09:22
Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 23 stycznia w sprawie powołania Komisji w celu wejścia do lokalu komunalnego 2017-04-18 09:20
Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 23 stycznia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji; ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2017-04-18 09:18
Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 17 stycznia w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Patologii Społecznych 2017-04-18 09:14
Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 05 stycznia w sprawie ustalenia warunków II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Reczu przy ul. Tylnej w budynku nr 4 wraz z udziałem do 24/100 dz. nr 272/7 2017-04-18 09:12
Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 04 stycznia w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok 2017-04-18 09:09
Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 04 stycznia w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok 2017-04-18 09:09
Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 02 stycznia w sprawie zmian w Regulaminie wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Reczu 2017-04-18 09:06
Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 02 stycznia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Reczu w sprawie drzew, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie Burmistrza Recza 2017-04-18 09:04
Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 02 stycznia w sprawie przekazania upoważnienia gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań w 2017 roku 2017-04-18 09:01
Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 02 stycznia w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok 2017-04-18 08:59
Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 02 stycznia w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2017 rok 2017-04-18 08:56