Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Ogłoszenie II, dotyczy przebudowy i modernizacji fermy trzody chlewnej na działce o numerze ewidencyjnym 105/23 obręb Suliborek gmina Recz. 2018-12-20 14:51
dokument OGŁOSZENIE - Burmistrz Recza informuje o: o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,7 ha na działce nr ewid. 492/3 obręb Rajsko gm. Recz" 2018-11-15 10:34
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na: Remoncie skrzyżowania istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 relacji Recz - Gorzów Wielkopolski z rzeką Ina polegającego na zabezpieczeniu gazociągu oraz umocnieniu dna i skarpy cieku. 2018-11-06 14:50
dokument Postanowienie Burmistrza Recza - Na podstawie art. 97 § 2, oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (( t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.) postanawiam podjąć z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn: Budowa stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr ewid. 492/3 obręb Rajsko gm. Recz. 2018-07-16 09:59
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza: Postanowieniem z dnia 25.06.2018 znak: BM 6220.1-10.2018 zawiesił wszczęte w dniu 11 maja 2018r., postępowanie administracyjne (znak: BM.6220.01.2018) na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów DIM Ryszard Kowalski występującej z pełnomocnictwa Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno. 2018-06-27 08:17
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza dot. przedsięwzięcia pn: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" 2018-06-13 08:02
dokument Burmistrz Recza informuje o: o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Przebudowa i modernizacja fermy trzody chlewnej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gm. Recz" 2018-05-28 13:50
dokument OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów DIM Ryszard Kowalski występującej z pełnomocnictwa Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno" 2018-05-16 08:20
dokument Obwieszczenie Burmistrza Recza o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z póź. zm.), inwestycja Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno 2018-05-16 08:15
dokument Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018r. wydał postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220. 4-5.2017/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na:" Budowie stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr 492/3 obręb Rajsko gm. Recz" 2018-03-08 12:27
dokument Burmistrz Recza informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w przedmiocie opracowania dokumentu pn.: Uchwała Rady Miejskiej w Reczu w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2018 roku 2018-02-06 14:58
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek Pana Marka Kokorzyckiego zam. ul. Wolności 28/1 73-210 Recz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia polegającego na:Budowie stawu rybnego karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr ewid. 492/3 obręb Rajsko gm. Recz 2018-02-06 14:58
dokument Obwieszczenie Burmistrz Recza o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - Program Reitalizacji Gminy Recz na lata 2017-2022 2018-01-08 15:25