Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLVII/242/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/14 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Recza. 2018-07-05 14:41
dokument UCHWAŁA NR XLVII/241/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2018-2024. 2018-07-05 14:40
dokument UCHWAŁA NR XLVII/240/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. 2018-07-05 14:39
dokument UCHWAŁA Nr XLVII/239/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/214/18 Rady Miejskiej w Reczu w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Recz na lata 2017-2022. 2018-07-05 14:39
dokument UCHWAŁA NR XLVII/238/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkole i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Recz. 2018-07-05 14:38
dokument UCHWAŁA NR XLVII/237/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Recz. 2018-07-05 14:38
dokument UCHWAŁA NR XLVII/236/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 2018-07-05 14:37
dokument UCHWAŁA Nr XLVII/235/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zakończenia przyjętego do realizacji programu postępowania naprawczego Gminy Recz na okres 2017 ? 2019. 2018-07-05 14:37
dokument UCHWAŁA Nr XLVII/234/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Recza absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Recz za 2017 r. 2018-07-05 14:37
dokument UCHWAŁA Nr XLVII/233/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Recz za 2017 rok. 2018-07-05 14:36
dokument UCHWAŁA NR XLVII/232/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Recz odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych. 2018-07-05 14:36
dokument UCHWAŁA NR XLVII/231/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Recz maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2018-07-05 14:36