herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Zarządzenie Nr 152/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 146/2018 Burmistrza Recza z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.