herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Protokół z wyborów Burmistrza Recza sporządzony dnia 30 listopada 2014 r. przez Gminną Komisjię Wyborczą w Reczu. 2014-12-02 15:26
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu - dyżury 2014-11-27 14:58
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Reczu sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez Gminną Komisjię Wyborczą w Reczu. 2014-11-20 12:34
Protokół z wyborów Burmistrza Recza sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez Gminną Komisjię Wyborczą w Reczu. 2014-11-20 12:33
Uchwała nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu z dnia 19 listopada 2014r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Recza w dniu 30 listopada 2014 r. tylko na jednego kandydata 2014-11-19 15:06
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu - dyżury 2014-11-14 23:15
WYKAZ SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE RECZ w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-11-13 13:49
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu z dnia 3 listopada 2014 r. o sprostowaniu obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Reczu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-11-04 08:49
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Recza w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 14:03
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Reczu w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 14:03
OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZCZECINIE z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-27 14:01
UCHWAŁA NR 3/2014 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RECZU z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-24 12:49
Informacja o publicznym losowaniu składu komisji 2014-10-20 15:14
Informacja dla wyborców co należy wykonać przed wyborami samorządowymi 2014-10-17 09:56
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA z dnia 14 października 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych do głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-10-15 07:52
I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza 2014-09-26 21:20
Obwieszczenie Starosty Choszczeńskiego o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do rady powiatu w powiecie choszczeńskim 2014-09-18 15:03
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 września 2014 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze 2014-09-05 12:43
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA z dnia 03 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2014-09-05 12:22
I N F O R M A C J A BURMISTRZA RECZA o wykazie miejsc na terenie gminy Recz przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych 2014-09-03 12:28