Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XXXII/214/05 w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Reczu

UCHWAŁA Nr XXXII/214/05
Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Reczu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.Dz..U. Nr 172.1441) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 oraz z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Dz. U. Nr 162, poz.1568, Nr 96, poz.874, Dz.U. Nr 213, poz.2081, z 2004r. Dz.U. Nr 11, poz.96, Nr 261 poz.2598, z 2005r. Dz.U. Nr 131, poz.1091, Dz.U. 132.1111) uchwala się, co następuje:


§ 1.Nadaje się Statut Instytucji Kultury pod nazwą „Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury” w Reczu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Instytucji Kultury pod nazwą. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury.

§ 3.Traci moc uchwała Nr XII/64/91 z dnia 15 maja 1991r. Rady Miejskiej w Reczu w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Dobrzaniecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 06-01-2006 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-01-2006 12:35