herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Wykonanie usługi w zakresie dowożenia autobusami dzieci do szkół na terenie gminy Recz w roku szkolnym 2007/2008 2007-04-20 11:55 -
Dostawa kompletnej konstrukcji profesjonalnego aluminiowego dwuspadowego zadaszenia scenicznego – estradowego o wym. w świetle 8,00 x 6,00 i wysokości 7.00 m 2007-03-21 14:55 -
Budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zapleczem socjalnym, salą rehabilitacyjną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ratuszowej 29 w Reczu, działka nr ewid. 215/3 oraz 218/1, 217, 197/7, 197/7 i 226 2006-11-17 12:15 -
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Reczu przy ul. Stargardzkiej 2006-10-13 11:12 -
Budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zapleczem socjalnym, salą rehabilitacyjną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ratuszowej 29 w Reczu, działka nr ewid. 215/3 oraz 218/1, 217, 197/7, 197/7 i 226 2006-10-04 08:14 -
Pełnienie funkcji technicznej inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. budowa hali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zapleczem socjalnym, salą rehabilitacyjną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ratuszowej 29 w Reczu, działka nr ewid. 215/3 oraz 218/1, 217, 197/7, 197/9 i 226 2006-09-27 15:02 -
Dostawa 9 – miejscowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2006-09-20 15:13 -
Budowa sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej na odcinku osiedle Słoneczne – ul. Srebrna w Reczu 2006-09-07 13:58 -
Budowa sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej na odcinku osiedle Słoneczne – ul. Srebrna w Reczu 2006-08-21 15:24 -
Wywóz stałych nieczystości z komunalnego zasobu mieszkaniowego gminy Recz, ... 2006-08-17 13:45 -
Remont układu napowietrzania ścieków w oczyszczalni ścieków w Reczu. 2006-08-14 13:48 -
„Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę dróg gminnych na osiedlu Dolinka w Reczu ” 2006-08-11 12:42 -
Dowożenie autobusami dzieci do szkół na terenie gminy Recz w roku szkolnym 2006/2007 2006-07-26 14:59 -
Udzielenie kredytu długoterminowego – 45 – miesięcznego, udzielonego w PLN w kwocie 1.800.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) w sześciu transzach z terminem spłaty o 2006-07-24 21:19 -
II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Podgórnej 2006-07-21 08:17 -