Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dowożenie autobusami dzieci do szkół na terenie gminy Recz w roku szkolnym 2012/2013 oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu.

Recz: Dowożenie autobusami dzieci do szkół na terenie gminy Recz w roku szkolnym 2012/2013 oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu.
Numer ogłoszenia: 186825 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Recz, ul. Ratuszowa 17, 73-210 Recz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7654461 do 64, faks 95 7654461

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dowożenie autobusami dzieci do szkół na terenie gminy Recz w roku szkolnym 2012/2013 oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu..

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:a) Usługa w zakresie przewozu dzieci i osób 3. autobusami o łącznej liczbie kilometrów wszystkich autobusów - ok. 9000 - 10 000 w miesiącu ( w czasie ferii proporcjonalnie mniej). Przyjęto szacunkowo ok. 90 000 km na rok szkolny b) Usługa w zakresie przewozu dzieci samochodem osobowym lub małym samochodem terenowym ( przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych) o średnim kilometrażu w miesiącu ok. 350 km z miejscowości Lubieniów do miejscowości Witosław (droga częściowo gruntowa). Przyjęto szacunkowo 3150 km na rok szkolny. Dokładna ilość przejechanych kilometrów wynikać będzie z harmonogramu dowozów. Przewidywane godziny przewozu od 600 do 1630, w tym przerwa ok. 2 godz. (ok. 915 do 1115). Najdalej oddalone miejsce dowozu dzieci do szkół - ok. 15 km..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):16.14.00.00-1, 60.13.00.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia:Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3, art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

O udzielenie zamówienia publicznego przez okres prawie dwóch miesięcy Zamawiający przeprowadził kolejne trzy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, które z przyczyn finansowych (niewystarczająca wielkość środków jakie Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) zostały unieważnione.Ponadto dodatkowe postepowanie przeprowadzone w trybie z wolnej reki rownież nie zakonczono skutecznie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         Przedsiębiorstwo PKS Gryfice Sp. z o.o., 72 - 300 Gryfice, ul. Trzygłowska 32,, 72-300 Gryfice, kraj/woj. zachodniopomorskie.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.PDF 2012-08-30 14:18:50 1,2MB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zaproszenie_do_negocjacji.PDF Po terminie otwarcia ofert 2012-08-30 14:18:50 2,4MB 25 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie.pdf 2012-09-03 13:52:48 1,3MB
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2012-09-04 15:14:47 493,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Robaczek 30-08-2012 14:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Robaczek 06-09-2012 13:11