herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 119/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 14:36:36
Zarządzenie Nr 118/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Justyna Zając 2018-04-06 14:29:07
Zarządzenie Nr 117/2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót w ramach zadania pn. "Informatyzacja terenów wiejskich na terenie Gminy Recz" w miejscowości Pomień. Justyna Zając 2018-04-06 13:55:01
Zarządzenie Nr 116/2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-06 13:51:52
Zarządzenie Nr 115/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do użyczenia. Justyna Zając 2018-04-06 13:49:47
Zarządzenie Nr 114/2017 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-06 13:48:19
Zarządzenie Nr 113/2017 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 13:46:27
Zarządzenie Nr 112/2017 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Recz na lata 2017-2022. Justyna Zając 2018-04-06 13:44:49
Zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 4 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do przydziału lokali mieszkalnych oraz listy osób ubiegających się o zamianę mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Recz na okres od 4 października 2017 r. do 31 marca 2018 r. Justyna Zając 2018-04-06 13:42:49
Zarządzenie Nr 110/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/193/17 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 września 2017 roku. Justyna Zając 2018-04-06 13:38:50
Zarządzenie Nr 109/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-06 13:31:47
Zarządzenie Nr 108/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 13:30:24
Zarządzenie Nr 107/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-06 13:27:20
Zarządzenie Nr 106/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-06 12:46:32
Zarządzenie Nr 105/2017 z dnia 15 września 2017 roku w sprawie przedterminowego wyboru sołtysa Sołectwa Sokoliniec w Gminie Recz. Justyna Zając 2018-04-05 15:30:59
Zarządzenie Nr 104/2017 z dnia 15 września 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-05 15:29:47
Zarządzenie Nr 103/2017 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie Gminy Recz Justyna Zając 2018-04-05 15:28:22
Zarządzenie Nr 102/2017 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2018-04-05 15:26:24
Zarządzenie Nr 101/2017 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-05 15:25:19
Zarządzenie Nr 101/2017 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-04-05 15:21:51
Zarządzenie Nr 101/2017 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-04-05 15:21:39
Zarządzenie Nr 100A/2017 z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 15:19:43
Zarządzenie Nr 100/2017 z dnia 8 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 15:18:03
Zarządzenie Nr 98/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 15:16:43
Zarządzenie Nr 97/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 15:15:09
Zarządzenie Nr 96/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 106/2014 Burmistrza Recza z dnia 29 września 2014 roku. Justyna Zając 2018-04-05 15:13:34
Zarządzenie Nr 95/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 15:09:28
Zarządzenie Nr 94/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie jednorazowej zmiany przewodniczącego stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Reczu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. "Przebudowa i modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu w ramach dostosowania pomieszczeń do funkcjonowania Klubu Seniora" Justyna Zając 2018-04-05 15:08:11
Zarządzenie Nr 93/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 15:04:28
Zarządzenie Nr 92/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 14:59:48
Zarządzenie Nr 91/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Reczu do przygoptowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Justyna Zając 2018-04-05 14:48:44
Zarządzenie Nr 90/2017 z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-05 14:43:41
Zarządzenie Nr 89/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 14:40:47
Zarządzenie Nr 88/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 14:39:35
Zarządzenie Nr 87/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2018-04-05 14:37:11
Zarządzenie Nr 86/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 14:35:53
Zarządzenie 85/2017 z dnia 31 lipca 2017 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 14:31:27
Zarzadzenie Nr 84/2017 z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-05 13:02:17
Zarządzenie Nr 83/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-05 12:35:26
Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 12:29:33