Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Recza z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok. Justyna Zając 2020-03-19 08:51:40
Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Recza z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany polanów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2020 rok. Justyna Zając 2020-03-19 08:50:42
Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Recza z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Recz w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Justyna Zając 2020-03-19 08:49:30
Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Recza z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Reczu w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego Justyna Zając 2020-03-18 11:39:36
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-03-18 11:06:27
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2020-03-17 11:53:44
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz I wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Żeliszewo (320206_5.0016), dz. nr 111/4 obręb Jarostowo (320206_5.0014), dz. nr 57 Rafał Kudełka 2020-03-17 11:50:49
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Oskar Grabarczyk 2020-03-17 10:46:59
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Oskar Grabarczyk 2020-03-17 10:45:59
2020 Oskar Grabarczyk 2020-03-17 10:45:12
Gospodarka Odpadami Komunalnymi (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2020-03-17 10:43:16
Gospodarka Odpadami Komunalnymi (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2020-03-17 10:41:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia nr 28/2020 Martyna Olejarnik 2020-03-17 09:33:42
Sporządzenie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na świetlicę wiejską w Pamięcinie Marta Piechota Kondela 2020-03-13 14:30:47
Obwieszczenie Burmistrza Recza w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 Rafał Kudełka 2020-03-11 14:22:40
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 Rafał Kudełka 2020-03-11 14:19:35
uiouipuio - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2020-03-11 14:06:09
uiouipuio - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2020-03-11 14:06:03
Sporządzenie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na świetlicę wiejską w Pamięcinie Marta Piechota Kondela 2020-03-11 14:05:52
Sporządzenie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na świetlicę wiejską w Pamięcinie Marta Piechota Kondela 2020-03-11 13:53:00
Rok 2020 Marta Piechota Kondela 2020-03-11 13:51:17
POSTANOWIENIE NR 23/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE III z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie podziału Gminy Recz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Piotr Bohdziewicz 2020-03-10 12:14:35
Uchwała Nr LXV.142.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 lutego 2020 roku. Martyna Smus 2020-03-09 08:20:37
Uchwała Nr LXV.142.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 lutego 2020 roku. Martyna Smus 2020-03-09 08:19:49
Zawiadomienie -obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, ZZ Wody Polskie w Stargardzie. Rafał Kudełka 2020-03-06 16:05:38
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz, obręb 0008 Recz, dz. nr 768, 769, 770, 783, 784,788. Rafał Kudełka 2020-03-06 15:57:44
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz, obręb 0008 Recz, dz. nr 768, 769, 770, 783, 784,788. Rafał Kudełka 2020-03-06 15:55:19
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia raportu dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz, obręb 0008 Recz, dz. nr 768, 769, 770, 783, 784,788. Rafał Kudełka 2020-03-06 15:54:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia nr 24/2020 Martyna Olejarnik 2020-03-06 12:38:04
Obwieszczenie Burmistrza Recza Rafał Kudełka 2020-03-05 13:52:26
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III. Rafał Kudełka 2020-03-05 13:49:30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającej na budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach ewid. 629/1; 629/2; 630/6 obręb Recz, gmina Recz. Rafał Kudełka 2020-03-04 15:14:58
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającej na budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach ewid. 629/1; 629/2; 630/6 obręb Recz, gmina Recz. Rafał Kudełka 2020-03-04 15:14:31
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającej na budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach ewid. 629/1; 629/2; 630/6 obręb Recz, gmina Recz. Rafał Kudełka 2020-03-04 15:10:44
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającej na budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach ewid. 629/1; 629/2; 630/6 obręb Recz, gmina Recz. Rafał Kudełka 2020-03-04 15:08:35
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającej na budowie fermy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działkach ewid. 629/1; 629/2; 630/6 obręb Recz, gmina Recz. Rafał Kudełka 2020-03-04 15:07:58
Roztrzygnięcie otwartego konkursu ofert Oskar Grabarczyk 2020-03-04 15:01:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia nr 23/2020 Martyna Olejarnik 2020-03-04 10:19:22
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia nr 23/2020 Martyna Olejarnik 2020-03-04 10:18:55
Obwieszczenie Burmistrz Recza o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Rafał Kudełka 2020-03-02 16:10:10