Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Paweł Kozina 2005-05-04 20:29:30
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Paweł Kozina 2005-05-04 20:27:19
Kierownicy Jednostek Paweł Kozina 2005-05-04 20:17:15
Kierownicy Jednostek - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-05-04 20:15:32
Pracownicy wydający decyzje z upoważnienia Burmistrza Paweł Kozina 2005-05-04 20:13:56
Skarbnik Miejski Paweł Kozina 2005-05-04 20:11:20
Zastępca Burmistrza Paweł Kozina 2005-05-04 20:06:43
Burmistrz Recza Paweł Kozina 2005-05-04 20:05:08
Rok 2005 Paweł Kozina 2005-05-02 14:18:40
Rok 2004 Paweł Kozina 2005-05-02 14:17:59
Informacja o wyniku przetargu w sprawie zamówienia pn. ”Doraźny remont nawierzchni jezdni dróg gminnych - ulicy Chyża, Al. Wolności, Wolności, Czarnieckiego, Różana, Słoneczna, Srebrna, Polna, P Paweł Kozina 2005-05-02 14:15:16
Informacja o wyniku przetargu w sprawie zamówienia pn. ”Bieżące utrzymanie dróg gminnych Gminy Recz w okresie od 11 kwietnia 2005 do 31 grudnia 2005” Paweł Kozina 2005-05-02 14:14:35
UCHWAŁA Nr XXVII/173/05 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2005 r. Paweł Kozina 2005-04-19 14:56:59
UCHWAŁA Nr XXVII/172/05 w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2005 r. Paweł Kozina 2005-04-19 14:51:59
UCHWAŁA Nr XXVII/171/05 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Reczu na 2005 r. Paweł Kozina 2005-04-19 14:40:22
UCHWAŁA NR XXVII/170/05 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Recz na 2005 rok Paweł Kozina 2005-04-19 14:20:22
Uchwała Nr XXVII/169/05 w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie kredytu dla Zakładu Usługowo-Handlowego ,,Komunalnik” Spółka z o.o. w Reczu Paweł Kozina 2005-04-19 14:18:36
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy RECZ w ramach pomocy de minimis. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-04-19 06:09:30
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-04-19 06:08:36
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Recza za 2004 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-04-19 06:07:41
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-04-19 06:06:44
Projekt uchwały w sprawie zmiany zapisów w uchwale - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-04-19 06:04:05
Projekt uchwały w sprawie zmiany zapisów w uchwale - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-04-19 06:03:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany zapisów w uchwale - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-04-19 06:01:56
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Remont pomieszczeń budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Reczu Paweł Kozina 2005-04-14 15:46:10
Uchwała Nr XXVII/168/05 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Paweł Kozina 2005-04-13 00:21:09
Uchwała Nr XXVII/167/05 w sprawie ustalenia diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach Paweł Kozina 2005-04-13 00:19:21
Protokół Nr XXVII/2005r. z przebiegu obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 9 marca 2005r. Paweł Kozina 2005-04-13 00:17:12
Oferta pracy Paweł Kozina 2005-04-12 11:40:46
Informacja Paweł Kozina 2005-04-12 11:38:41
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Doraźny remont nawierzchni jezdni dróg gminnych -ulicy Chyża, Al. Wolności, Wolności, Czarnieckiego, Różana, Słoneczna, Srebrna, Polna, Podgórna w mieś Paweł Kozina 2005-03-29 09:20:31
Przetarg nieograniczony na „Bieżące utrzymanie dróg gminnych Gminy Recz w okresie od 11 kwietnia 2005 do 31 grudnia 2005”. Paweł Kozina 2005-03-21 09:00:43
Rok 2005 Paweł Kozina 2005-03-07 18:20:12
Kontrola kompleksowa RIO-WK-0913-625/9/K/2004 z dnia 28.04.2004 r. Paweł Kozina 2005-03-07 18:15:06
Rok 2004 Paweł Kozina 2005-03-07 15:41:46
Informacja o wyniku przetargu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na jezdniach, chodnikach, placach na terenie miasta Recza wraz Paweł Kozina 2005-03-07 13:57:49
UCHWAŁA Nr XXVI/158/2005 w sprawie: zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003 – 2007 Paweł Kozina 2005-03-02 07:58:56
Rok 2005 Paweł Kozina 2005-03-02 07:53:10
Oferta pracy Paweł Kozina 2005-02-28 15:30:00
Rok 2005 Paweł Kozina 2005-02-28 15:28:31