Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SPRAWOZADANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2005 ROK - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-04-20 09:01:29
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 ROK - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-04-20 09:00:39
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Recza za 2005 r. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-04-20 08:56:52
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej IN - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-04-20 08:55:39
Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Recz będących w użycze - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-04-20 08:53:49
U C H W A Ł A Nr XXXIV/238/06 w sprawie opłaty administracyjnej. Paweł Kozina 2006-04-20 08:48:28
UCHWAŁA Nr XXXIV/237/06 w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz. Paweł Kozina 2006-04-20 08:47:16
U C H W A Ł A Nr XXXIV/236/06 w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Recz w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą ,,Wykonanie remontu chodnika na ul. Środkow Paweł Kozina 2006-04-20 08:44:29
UCHWAŁA NR XXXIV/235/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok. Paweł Kozina 2006-04-20 08:42:20
Sesja XXXIV/2006 Paweł Kozina 2006-04-20 08:40:47
Sesja XXXIII/2006 Paweł Kozina 2006-04-20 08:40:11
Protokół Nr XXXIV/2006 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 marca 2006r. Paweł Kozina 2006-04-20 08:38:11
Zarządzenie Burmistrza Recza w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla b Paweł Kozina 2006-04-20 08:33:49
Wykaz działek do sprzedaży przy ul. Kochanowskiego - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-04-18 09:51:57
Zawiadomienie Starosty Choszczeńskiego w sprawie operatu opisowo-kartograficznego założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Recz Paweł Kozina 2006-04-18 09:49:42
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanych na działkach nr 42/3 i 42/4 przy ul. Kolejowej Paweł Kozina 2006-04-18 09:36:07
Zarządzenie Burmistrza Recza w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający śię o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicie Paweł Kozina 2006-04-14 17:34:30
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości na działce o numerze 177 znajdującej się przy ul. Kolejowej Paweł Kozina 2006-04-10 14:40:30
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż lokalu usługowego znajdującego się przy ul. Kolejowej 21 Paweł Kozina 2006-04-10 14:38:31
Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości na działkach o numerach: 144/6 i 144/5 znajdujących się przy ul. Kolejowej Paweł Kozina 2006-04-10 14:36:02
Wynik przetargu w sprawie zamówienia pn. „Bieżącym utrzymaniu dróg gminnych Gminy Recz w okresie od 1 kwietnia 2006 do 31 grudnia 2006 wraz z zimowym utrzymaniem tych dróg w okresie zimowym 2006 Paweł Kozina 2006-04-04 15:28:44
Ewidencja działalności gospodarczej - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-04-04 10:34:59
Projekt Uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-20 15:53:35
Projekt Uchwały w sprawie opłaty administracyjnej. - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-20 15:52:32
Projekt Uchwały w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Recz - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-20 15:51:14
Projekt Uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Recz w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą ,,Wykonanie remontu chodnika na ul. Środkowej w Reczu w c - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-20 15:48:41
Ogłoszenie o najbliższej sesji Rady Miejskiej w Reczu - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-20 15:46:51
Samodzielne stanowisko do spraw obrony cywilnej, spraw wojskowych, ochrony informacji niejawnych i informatyki - dokument usunięty Paweł Kozina 2006-03-17 11:58:54
Umorzenie postepowania do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „zabudowie części hali magazynowej na pomieszczenia biurowe, zamian Paweł Kozina 2006-03-17 11:51:51
Przetarg nieograniczony na: „Doraźny remont nawierzchni jezdni dróg gminnych - ulicy Al. Wolności, Wolności, Czarnieckiego, Różana, Słoneczna, Srebrna, Polna, Podgórna, Kolejowa w mieście Recz" Paweł Kozina 2006-03-17 09:49:28
Rozkład jazdy autobusów Paweł Kozina 2006-03-16 13:51:16
Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 105/17 obręb Suliborek Paweł Kozina 2006-03-15 07:45:44
Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Chyżej w Reczu Paweł Kozina 2006-03-15 07:42:23
Przetarg nieograniczony na Bieżące utrzymanie dróg gminnych Gminy Recz w okresie od 01 kwietnia 2006 do 31 grudnia 2006 wraz z zimowym utrzymaniem tych dróg w okresie zimowym 2006/2007 Paweł Kozina 2006-03-15 07:41:39
U C H W A Ł A NR XXXIII/234/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Reczu. Paweł Kozina 2006-03-14 09:01:57
UCHWAŁA Nr XXXIII/234/06 w sprawie: programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz. Paweł Kozina 2006-03-14 09:00:18
Uchwała Nr XXXIII/232/06 w sprawie : przyjęcia programu współpracy z organizacjami biznesowymi. Paweł Kozina 2006-03-14 08:58:16
Uchwala Nr XXXIII/231/06 w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Recz Paweł Kozina 2006-03-14 08:56:26
UCHWAŁA Nr XXXIII/230/2006 w sprawie: zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Recz na lata 2003 – 2007 Paweł Kozina 2006-03-14 08:54:00
UCHWAŁA NR XXXIII/229/06 w sprawie udzielenia poręczenia w spłacie kredytu dla Zakładu Usługowo- Handlowego ,,Komunalnik” Spółka z o.o. w Reczu. Paweł Kozina 2006-03-14 08:20:31