Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub o dochodach z gospodarstwa rolnego Paweł Kozina 2005-09-30 18:06:33
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Paweł Kozina 2005-09-30 18:06:03
Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej Paweł Kozina 2005-09-30 18:05:30
Rozłożenie podatku na raty Paweł Kozina 2005-09-30 18:05:11
Odroczenie terminu płatności podatku Paweł Kozina 2005-09-30 18:04:46
Referat Finansowy i Podatkowy (SW) - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 18:04:15
Zezwolenie na lokalizację urządzeń w pasie drogowym Paweł Kozina 2005-09-30 18:02:17
Wydawanie warunków technicznych dotyczących projektowanych ulic Paweł Kozina 2005-09-30 18:01:51
Decyzje dotyczące zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich Paweł Kozina 2005-09-30 18:01:26
Procedura udzielania zezwolenia na zajęcia pasa drogowego Paweł Kozina 2005-09-30 18:01:00
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Paweł Kozina 2005-09-30 18:00:25
Przyjmowanie wniosków dotyczących sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla okreslonych dzialek. Paweł Kozina 2005-09-30 18:00:00
Decyzja o warunkach zabudowy Paweł Kozina 2005-09-30 17:59:32
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Paweł Kozina 2005-09-30 17:56:55
Zezwolenie na prowadzenie przez przedsiebiorców działalnosci wzakresie: Paweł Kozina 2005-09-30 17:56:31
Usunięcie awarii oświetlenia Paweł Kozina 2005-09-30 17:55:44
Zwrot kaucji mieszkaniowej Paweł Kozina 2005-09-30 17:55:18
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych Paweł Kozina 2005-09-30 17:54:53
Stanowisko ds. komunalnych i mieszkaniowych (BM) - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 17:41:54
Zezwolenie na usunięcie drzew Paweł Kozina 2005-09-30 17:40:09
zmiana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Paweł Kozina 2005-09-30 17:39:30
Zaprzestanie prowadzenia działalnosci gospodarczej Paweł Kozina 2005-09-30 17:38:26
Wydawanie duplikatów zaswiadczen o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Paweł Kozina 2005-09-30 17:37:46
Potwierdzenie aktualnosci wpisów do ewidencji działalności gospodarczej Paweł Kozina 2005-09-30 17:36:08
Wpis do ewidencji działalnosci gospodarczej Paweł Kozina 2005-09-30 17:34:52
Udzielanie informacji o przedsiębiorcach Paweł Kozina 2005-09-30 17:33:44
Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych Paweł Kozina 2005-09-30 17:32:41
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Recz, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Paweł Kozina 2005-09-30 17:31:21
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaz i podawanie napojów alkoholowych Paweł Kozina 2005-09-30 17:24:33
Działalność Gospodarcza (BRG) - dokument usunięty Paweł Kozina 2005-09-30 17:17:29
Zameldowanie na pobyt stały Paweł Kozina 2005-09-30 17:15:36
Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 m-cy Paweł Kozina 2005-09-30 17:15:07
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy do 2 m-cy Paweł Kozina 2005-09-30 17:14:26
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Paweł Kozina 2005-09-30 17:13:18
Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Paweł Kozina 2005-09-30 17:12:34
Udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych Paweł Kozina 2005-09-30 17:11:43
Postepowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego Paweł Kozina 2005-09-30 17:07:38
Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zgubieniu dowodu osobisrego Paweł Kozina 2005-09-30 17:06:15
Wydanie dowodów osobistych w przypadku zmiany danych osobowo-adresowych, zniszcenia, utraty lub upływu terminu wazności Paweł Kozina 2005-09-30 17:05:17
Dowód osobisty dla osoby małoletniej Paweł Kozina 2005-09-30 17:02:57