herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Recza dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Reczu Piotr Bohdziewicz 2019-01-13 13:49:37
UCHWAŁA NR II/8/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Recz. Danuta Kucharczyk 2019-01-12 09:02:13
ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających z harmonogramem Piotr Bohdziewicz 2019-01-10 11:19:38
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Justyna Zając 2019-01-09 09:48:32
Obwieszczenia rok 2019 Justyna Zając 2019-01-09 09:47:36
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 90/6 Sokoliniec Karolina Kawecka 2019-01-09 07:52:18
Rok 2019 Karolina Kawecka 2019-01-09 07:50:06
Obwieszczenie - polowania zbiorowe dodatkowe KŁ Cyranka Dorota Dziubczyńska 2019-01-08 15:17:53
Klauzula RODO Danuta Kucharczyk 2019-01-08 15:03:25
Oświadczenia Danuta Kucharczyk 2019-01-08 15:01:51
Kwestionariusz osobowy Danuta Kucharczyk 2019-01-08 15:01:21
Ogłoszenie Danuta Kucharczyk 2019-01-08 15:00:37
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Danuta Kucharczyk 2019-01-08 14:59:38
Justyna Zając 2019-01-07 12:34:31
Zarządzenia Burmistrza rok 2019 Justyna Zając 2019-01-07 12:32:20
Zarządzenie Burmistrza rok 2019 - dokument usunięty Justyna Zając 2019-01-07 11:58:36
Zarządzenie Burmistrza rok 2019 - dokument usunięty Justyna Zając 2019-01-07 11:57:25
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Recza z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2019 rok. - dokument usunięty Justyna Zając 2019-01-07 11:57:00
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Recza z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2019 rok. - dokument usunięty Justyna Zając 2019-01-07 11:56:32
Zarządzenia Burmistrza rok 2019 - dokument usunięty Justyna Zając 2019-01-07 11:53:48
Zarządzenia Burmistrza rok 2019 - dokument usunięty Justyna Zając 2019-01-07 11:53:46
Zarządzenia Burmistrza rok 2019 - dokument usunięty Justyna Zając 2019-01-07 11:27:14
Zarządzenia Burmistrza rok 2019 - dokument usunięty Justyna Zając 2019-01-07 11:27:14
- dokument usunięty Justyna Zając 2019-01-07 11:26:58
- dokument usunięty Justyna Zając 2019-01-07 11:26:52
- dokument usunięty Justyna Zając 2019-01-07 11:26:33
Zarządzenie Nr 119/2018 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. - dokument usunięty Justyna Zając 2019-01-07 11:26:25
- dokument usunięty Justyna Zając 2019-01-07 11:26:04
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2019-01-03 15:08:19
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2019-01-03 15:08:16
Budżet na 2019 r. Danuta Kucharczyk 2019-01-03 14:24:45
Budżet na 2019 r. Danuta Kucharczyk 2019-01-03 12:01:20
Zarządzenie Nr 181/2018 Burmistrza Recza z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2019-01-02 08:53:49
Zarządzenie Nr 180/2018 Burmistrza Recza z dnia 28 grudnia 2018 roku.w sprawie Justyna Zając 2019-01-02 08:51:52
Budżet na 2019 r. Danuta Kucharczyk 2018-12-31 11:44:48
ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia transport zbiorowy na terenie gminy Recz Marta Piechota Kondela 2018-12-28 13:14:12
Dowóz uczniów do szkoły podstawowej i przedszkola prowadzonych przez Gminę Recz w 2019 roku Marta Piechota Kondela 2018-12-28 11:15:26
Obwieszczenie - polowania zbiorowe-KŁ Cyranka Dorota Dziubczyńska 2018-12-28 10:41:57
Dowóz uczniów do szkoły podstawowej i przedszkola prowadzonych przez Gminę Recz w 2019 roku Marta Piechota Kondela 2018-12-28 08:39:43
Dowóz uczniów do szkoły podstawowej i przedszkola prowadzonych przez Gminę Recz w 2019 roku Marta Piechota Kondela 2018-12-28 08:35:25