herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 106/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-08-22 14:25:42
Zarządzenie Nr 105/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego marki FORD TRANSIT na rzecz Jednostki OSP w Reczu. Justyna Zając 2018-08-22 14:23:03
Zarządzenie Nr 104/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego marki Star P244 na rzecz Jednostki OSP w Nętkowie. Justyna Zając 2018-08-22 14:18:12
Zarządzenie Nr 103/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-08-22 14:16:16
Zarządzenie Nr 102/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-08-22 14:15:12
Zarządzenie Nr 101/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej Gminy Recz na 2019 rok. Justyna Zając 2018-08-22 14:13:52
Zarządzenie Nr 100/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany składu stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Reczu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Justyna Zając 2018-08-22 14:12:01
Zarządzenie Nr 99/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-08-22 14:09:17
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym dz. nr 86/8 Recz ul. Złota Karolina Kawecka 2018-08-22 13:27:21
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Piotr Bohdziewicz 2018-08-22 13:17:09
ZARZĄDZENIE Nr 109/ 2018 Burmistrza Recza z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Recz Piotr Bohdziewicz 2018-08-22 12:43:39
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. Piotr Bohdziewicz 2018-08-22 12:35:14
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 marca 2018 r. Piotr Bohdziewicz 2018-08-22 12:33:07
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 86/8 Recz ul. Złota Karolina Kawecka 2018-08-22 11:09:35
Wytyczne na rok 2019 ( Zarządzenie, formularze) Grzegorz Robaczek 2018-08-21 15:01:34
Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy i miasta Recz w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ? Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-152/18 z dnia 25.07.2018 r. Marta Piechota Kondela 2018-08-20 13:20:06
Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy i miasta Recz w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej ? Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-152/18 z dnia 25.07.2018 r. Marta Piechota Kondela 2018-08-20 13:19:54
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-08-17 13:12:44
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-08-17 13:11:50
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-08-17 13:10:27
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-08-17 13:10:16
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-08-17 13:10:07
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-08-17 13:09:55
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-08-17 13:09:40
Polowanie na kaczki - KPM Przyjaciele Dorota Dziubczyńska 2018-08-16 14:13:42
obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 13 sierpnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej na działkach o numerze ewidencyjnym: 65/29, 1075 obręb Recz do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska. Marta Piechota Kondela 2018-08-13 14:08:50
obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 13 sierpnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej na działkach o numerze ewidencyjnym: 65/29, 1075 obręb Recz do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska. Marta Piechota Kondela 2018-08-13 14:08:16
Ogłoszenie o I pierwszym przetargu ustym nieograniczonym dz. 170/4 ul. Kolejowa Recz Karolina Kawecka 2018-08-09 13:06:58
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 4 lipca 2018 r. (uzupełnione 1 sierpnia 2018 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej elektroenergetycznej 15/0,4 kV wraz z powiązaniami na działkach o numerze ewidencyjnych: 65/29 i 1075 położonych w obrębie Recz. Marta Piechota Kondela 2018-08-09 12:37:40
obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na fragmencie dz. ew. nr 432/10 obręb Recz Marta Piechota Kondela 2018-08-07 15:07:07
Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na fragmencie dz. ew. nr 432/10 obręb Recz Marta Piechota Kondela 2018-08-02 10:27:38
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na fragmencie dz. ew. nr 432/10 obręb Recz Marta Piechota Kondela 2018-08-02 10:27:06
Zarządzenie Nr 89/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie powołania inspektora Ochrony Danych Osobowych. Justyna Zając 2018-07-27 12:15:34
Zarządzenie Nr 88/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-07-27 12:08:14
Zarządzenie Nr 87/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-07-27 12:07:19
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "WAKACJE POD CHMURKĄ" Grzegorz Robaczek 2018-07-26 09:32:24
Polowania - KŁ Rogacz Dorota Dziubczyńska 2018-07-23 15:20:57
Ogłoszenie i przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. 86/8 obręb Recz ul. Złota Karolina Kawecka 2018-07-20 11:22:14
Zarządzenie Nr 86/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-07-19 13:46:56
Zarządzenie Nr 85A/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz 2018 rok. Justyna Zając 2018-07-19 13:46:04