herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Smus Tomasz Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:18:31
Ślęzak Stefan Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:17:56
Pawłowski Piotr Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:17:39
Antosiewicz Tadeusz Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:17:16
Dobrzaniecki Ryszard Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:16:50
Dalmaczyńska Dorota Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:16:31
Cybulski Piotr Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:15:53
Mucha Marek Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:15:32
Ilona Bańkowska Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:15:01
Wiesław Łoński - Burmistrz Recza Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:14:23
Ewa Patrzałek - Skarbnik Miejski Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:13:59
Piotr Bohdziewicz - Sekretarz Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:13:37
Osoby wydające decyzję w imieniu Burmistrza Recza Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:12:50
Kierownicy, Dyrektorzy i Prezesi jednostek organizacyjnych Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:12:38
Radni Rady Miejskiej Grzegorz Robaczek 2018-06-08 11:17:44
Urząd Miejski Grzegorz Robaczek 2018-06-08 11:17:29
Rok 2018 Grzegorz Robaczek 2018-06-08 11:16:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzieżawy-ogrody Martyna Olejarnik 2018-06-07 12:08:19
Dane teleadresowe Grzegorz Robaczek 2018-06-07 10:27:18
Grzegorz Robaczek 2018-06-07 10:24:23
umowa o pomoc przy zbiorach - komunikat KRUS Dorota Dziubczyńska 2018-06-07 10:21:00
Komunikat KRUS-bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym Dorota Dziubczyńska 2018-06-07 10:19:12
Dane teleadresowe Grzegorz Robaczek 2018-06-07 08:52:20
Dane teleadresowe Grzegorz Robaczek 2018-06-07 08:52:03
Obwieszczenie o zakńczeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 2/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV na działkach o nr ewid. 147/1, 806, 146/3 obręb Recz. Justyna Zając 2018-06-06 15:07:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzieżawy - Nętkowo Martyna Olejarnik 2018-06-06 10:03:37
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-06-04 13:16:17
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-06-04 13:15:48
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-06-04 13:15:06
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją Danuta Kucharczyk 2018-06-04 13:11:42
UCHWAŁA NR XLVI/230/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Danuta Kucharczyk 2018-06-04 13:09:41
UCHWAŁA Nr XLVI/229/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego ? Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Danuta Kucharczyk 2018-06-04 13:09:21
Sesja XLVI Danuta Kucharczyk 2018-06-04 13:08:39
Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2018 z dnia 30 maja 2018 roku Justyna Zając 2018-05-30 15:03:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzieżawy Martyna Olejarnik 2018-05-30 14:15:07
PROTOKÓŁ Nr XLV/18 z przebiegu obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-05-29 14:54:36
Burmistrz Recza informuje o: o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Przebudowa i modernizacja fermy trzody chlewnej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gm. Recz" Grzegorz Robaczek 2018-05-28 13:50:46
Uproszczona oferta dofinansowania zadania publicznego FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY "NOC POETÓW" Tytuł zadania: "Konkurs recytatorski jednego poety" Grzegorz Robaczek 2018-05-28 13:39:23
Uproszczona oferta dofinansowania zadania publicznego FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY "NOC POETÓW" Tytuł zadania: "Konkurs recytatorski jednego poety" Grzegorz Robaczek 2018-05-28 13:39:18
Uproszczona oferta dofinansowania zadania publicznego FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY "NOC POETÓW" Tytuł zadania: "Konkurs recytatorski jednego poety" Grzegorz Robaczek 2018-05-28 13:38:53