herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-10-24 15:07:26
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-10-24 15:06:35
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-10-24 15:06:16
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-10-24 15:06:02
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-10-24 14:53:28
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-10-24 14:53:04
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-10-24 14:51:51
UCHWAŁA NR XLIX/251/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 24 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Reczu. Danuta Kucharczyk 2018-10-24 14:50:47
Sesja XLIX Danuta Kucharczyk 2018-10-24 14:50:10
Pawłowski Piotr Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:11:18
Ilona Bańkowska Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:09:30
Mucha Marek Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:09:03
Cybulski Piotr Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:08:29
Dalmaczyńska Dorota Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:08:15
Dobrzaniecki Ryszard Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:07:58
Antosiewicz Tadeusz Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:07:17
Pawłowski Piotr Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:06:57
Ślęzak Stefan Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:06:32
Smus Tomasz Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:06:02
Młodawski Tomasz Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:05:36
Leśniak Sylwia Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:05:15
Koźmiński Dawid Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:04:51
Karpiński Zbigniew Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:04:20
Grzelak Leon Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:03:59
Barna Marzena Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:03:09
Radni Rady Miejskiej - Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Grzegorz Robaczek 2018-10-24 10:01:29
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu o pełnionych dyżurach w przeddzień i w dniu głosowania Piotr Bohdziewicz 2018-10-19 10:43:00
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym dz. nr 170/4 Recz ul. Kolejowa Karolina Kawecka 2018-10-18 13:06:06
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. 170/4 ul. Kolejowa Karolina Kawecka 2018-10-18 13:04:52
Zarządzenie Nr 134/2018 z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-10-15 08:30:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 134/2018 Karolina Kawecka 2018-10-11 12:51:22
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLVIII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLVIII sesją Danuta Kucharczyk 2018-10-11 10:16:07
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLVIII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLVIII sesją Danuta Kucharczyk 2018-10-11 10:16:06
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLVII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLVII sesją Danuta Kucharczyk 2018-10-11 10:15:50
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLVII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLVII sesją Danuta Kucharczyk 2018-10-11 10:15:48
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLVII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLVII sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-10-11 10:15:42
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLVII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLVII sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-10-11 10:15:36
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-10-11 10:11:46
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2018-10-11 10:10:51
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA RECZA z dnia 31 marca 2018 r. z wykonania budżetu Gminy Recz za 2017 rok Danuta Kucharczyk 2018-10-11 10:09:31