Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Decyzja NR 2/2020 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: przebudowa i budowa dróg publicznych na tzw. Osiedlu Dolinka oraz przebudowie i budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniu terenu w granicach działek ewidencyjnych nr 142, 100/92, 898, 100/39, 158, 5, 37, 68, 70, 72, 100/90, 197/10, 138, 874, 881, 885, 886, 197/7, 908, 197/9 obręb ewidencyjny Recz, gmina Recz. Etap 1: Kochanowskiego, Konopnickiej, Cichej, Słowackiego, Reja, odcinek ul. Podgórnej od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Srebrną, Etap 3: Sienkiewicza; Rafał Kudełka 2020-07-24 15:05:39
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu w dniu 24 lipca 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy i budowy dróg publicznych na tzw. Osiedlu Dolinka oraz przebudowie i budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniu terenu w granicach działek ewidencyjnych nr 142, 100/92, 898, 100/39, 158, 5, 37, 68, 70, 72, 100/90, 197/10, 138, 874, 881, 885, 886, 197/7, 908, 197/9 obręb ewidencyjny Recz, gmina Recz. Etap 1: Kochanowskiego, Konopnickiej, Cichej, Słowackiego, Reja, odcinek ul. Podgórnej od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Srebrną, Etap 3: Sienkiewicza. Rafał Kudełka 2020-07-24 12:15:28
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu w dniu 24 lipca 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy i budowy dróg publicznych na tzw. Osiedlu Dolinka oraz przebudowie i budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniu terenu w granicach działek ewidencyjnych nr 142, 100/92, 898, 100/39, 158, 5, 37, 68, 70, 72, 100/90, 197/10, 138, 874, 881, 885, 886, 197/7, 908, 197/9 obręb ewidencyjny Recz, gmina Recz. Etap 1: Kochanowskiego, Konopnickiej, Cichej, Słowackiego, Reja, odcinek ul. Podgórnej od skrzyżowania z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Srebrną, Etap 3: Sienkiewicza. Rafał Kudełka 2020-07-24 12:13:48
Zarządzenie Nr 86/2020 Burmistrza Recza z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Recz na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027". Justyna Zając 2020-07-22 11:14:31
Zarządzenie Nr 85/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XXII/102/20 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 1 lipca 2020 roku. Justyna Zając 2020-07-22 11:12:19
Zarządzenie Nr 84/2020 Burmistrza Recza z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok. Justyna Zając 2020-07-22 11:11:07
Zarządzenie Nr 83/2020 Burmistrza Recza z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2020 rok. Justyna Zając 2020-07-22 11:07:45
Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Recza z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. Justyna Zając 2020-07-22 10:40:35
Zarządzenia Nr 81/2020 Burmistrza Recza z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej do przyznania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, uczęszczających do szkoły prowadzonej przez gminę Recz. Justyna Zając 2020-07-22 10:31:45
Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza - dokument usunięty Justyna Zając 2020-07-22 10:26:33
Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza - dokument usunięty Justyna Zając 2020-07-22 10:26:29
Zarządzenie Nr 79/2020 Burmistrza Recza z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Justyna Zając 2020-07-22 10:26:04
Zarządzenie Nr 78A/2020 Burmistrza Recza z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2020 rok. Justyna Zając 2020-07-22 10:24:13
Zarządzenie Nr 78/2020 Burmistrza Recza z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Reczu za rok 2019. Justyna Zając 2020-07-22 10:21:14
Zarządzenie Nr 77/2020 Burmistrza Recza z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Reczu za 2019 rok. Justyna Zając 2020-07-22 10:17:33
Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Recza z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok. Justyna Zając 2020-07-22 10:14:57
Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Recza z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2020 rok. Justyna Zając 2020-07-22 09:59:44
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku oraz statystycznej liczbie uczniów Oskar Grabarczyk 2020-07-21 13:35:50
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 727, 728 (obręb 00008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2020-07-21 12:04:27
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 727, 728 (obręb 00008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2020-07-21 12:02:45
ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA RECZA z dnia 16.07.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Recz na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027". Rafał Kudełka 2020-07-21 09:02:24
ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA RECZA z dnia 16.07.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Recz na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027". Rafał Kudełka 2020-07-21 09:02:12
ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA RECZA z dnia 16.07.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Recz na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027". Rafał Kudełka 2020-07-21 09:01:41
ZARZĄDZENIE NR 86/2020 BURMISTRZA RECZA z dnia 16.07.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu " Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Recz na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027". Rafał Kudełka 2020-07-21 08:54:46
Wystąpienie o opinię do RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub Farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 19 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/23 obręb Sokoliniec, gmina Recz Rafał Kudełka 2020-07-20 15:30:48
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 19MW lub Farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 19 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 145/23 obręb Sokoliniec, gmina Recz Rafał Kudełka 2020-07-20 15:28:36
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg publicznych oraz przebudowie i budowie niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniu terenu na działkach o numerze ewidencyjnym 142, 100/92, 898, 100/39, 158, 5, 37, 68, 70, 72, 100/90, 197/10, 120/3, 131/3, 138, 874, 881, 885, 886, 898, 197/7, 908, 197/9 obręb Recz, gmina Recz. Justyna Zając 2020-07-20 14:24:21
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebraniu niezbędnego materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych na "Osiedlu Dolinka" Rafał Kudełka 2020-07-16 15:29:50
Obwieszczenie wystąpienia o wyrażenia opinii dla budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2020-07-15 13:30:40
Wystąpienie do RDOŚ, Sanepid, WP Zarząd Zlewni Stargard o wyrażenie opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Rafał Kudełka 2020-07-15 13:24:28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych EF Recz Południe BETA o mocy do 150 MW na działkach o numerach ewidencyjnych 765, obręb m. Recz oraz 392/5, 405, 397/1, 841, 842, 845 obręb Rajsko, gmina Recz-obszar wiejski, województwo zachodniopomorskie Rafał Kudełka 2020-07-15 13:18:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia nr 85/2020 Martyna Olejarnik 2020-07-15 11:53:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - załącznik zarządzenia nr 82/2020 Martyna Olejarnik 2020-07-14 11:15:32
Orzeczenie o jakosci wody - Pomień, Pamięcin, Sicko, Słutowo Oskar Grabarczyk 2020-07-13 08:55:33
Orzeczenie o jakosci wody - Grabowiec, Rybaki, Lubieniów, Nętkowo Oskar Grabarczyk 2020-07-10 15:31:23
Informacja o rozpoczęciu prac przez komisje w dniu głosowania (ponowne) Piotr Bohdziewicz 2020-07-10 08:08:25
Informacja o sposobie głosowania - II tura Piotr Bohdziewicz 2020-07-08 12:03:46
Informacja o transporcie do lokali wyborczych Piotr Bohdziewicz 2020-07-08 12:00:46
Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Recza z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2020-07-08 10:45:45
Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Recza z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Recz. Justyna Zając 2020-07-08 10:44:29