herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 10:16:42
Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 10:15:39
Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-10 10:13:21
Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia d realizacji Planu zamówień publicznych na 2018 rok. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-04-10 10:11:22
Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. księgowości budżetowej i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Justyna Zając 2018-04-10 10:09:45
Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-10 10:07:49
Zarządzenie Nr 5a/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie jednorazowego powołania komisji przetargowej dla zamówienia w trybie z wolnej ręki o którym mowa w art. 66 ust. 1 i art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dla zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 03.01.2018 do czasu podpisania umowy w trybie zamówienia publicznego - przetargu nieograniczonego (ogłoszenie nr 631396-N-2017) na terenie Gminy Recz nie później niż do dnia 31.01.2018 r. Justyna Zając 2018-04-10 10:06:15
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Rrecz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 09:57:37
Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 09:54:58
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania upoważnienia gminnym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań w 2018 roku. Justyna Zając 2018-04-10 09:45:08
Zarządzenie Nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 09:38:14
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-10 07:43:25
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-10 07:43:14
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-10 07:42:45
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-10 07:41:25
komunikat dot. zwalczania chowacza brukwiaczka Dorota Dziubczyńska 2018-04-09 11:07:20
komunikat dot. zwalczania chowacza brukwiaczka Dorota Dziubczyńska 2018-04-09 11:06:31
Zarządzenie Nr 155/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 09:02:08
Zarządzenie Nr 154/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planó finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 09:01:15
Zarządzenie Nr 153/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 09:00:07
Zarządzenie Nr 152/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:58:48
W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Recz. Justyna Zając 2018-04-09 08:57:25
Zarządzenie Nr 150/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powołania składu komisji odbiorowej Justyna Zając 2018-04-09 08:55:49
Zarządzenie Nr 149/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej. Justyna Zając 2018-04-09 08:54:32
Zarządzenie Nr 148/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:41:56
Zarządzenie Nr 147/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:38:40
Zarządzenie Nr 146/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:37:04
Zarządzenie Nr 145/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu typ A, B, C na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:35:17
Zarządzenie Nr 144/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:27:29
Zarządzenie Nr 143/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:25:52
Zarządzenie Nr 142/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:24:02
Zarządzenie Nr 141/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:22:42
Zarządzenie Nr 140/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-09 08:18:20
Zarządzenie Nr 139/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o nr ewid. działki 17/14 położonej w obrębie Sulibórz. Justyna Zając 2018-04-09 08:14:46
Zarządzenie Nr 138/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania członka do stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Reczu. Justyna Zając 2018-04-09 08:12:53
Zarządzenie Nr 137B/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:11:39
Zarządzenie Nr 137A/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 137/2017 Burmistrza Recza z dnia 30 listopada 2017 roku. Justyna Zając 2018-04-09 08:08:26
Zarządzenie Nr 137/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:05:37
Zarządzenie Nr 136B/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 15:30:01
Zarządzenie Nr 136A/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 136/2017 Burmistrza Recza z dnia 30 listopada 2017 roku. Justyna Zając 2018-04-06 15:28:21