herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-05-28 07:10:14
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-05-28 07:10:11
PROTOKÓŁ Nr XLV/18 z przebiegu obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-05-28 07:07:34
PROTOKÓŁ Nr XLV/18 z przebiegu obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-05-28 07:07:15
PROTOKÓŁ Nr XLV/18 z przebiegu obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-05-28 07:06:49
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-05-28 07:06:34
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-05-28 07:06:31
PROTOKÓŁ Nr XLV/18 z przebiegu obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-05-28 07:05:59
UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY za 2017 rok Grzegorz Robaczek 2018-05-25 07:43:54
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-05-23 13:44:40
ubezpieczenia pomocnika rolnika Dorota Dziubczyńska 2018-05-22 14:58:23
Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-05-21 12:00:38
Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-05-21 11:59:14
Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-05-21 11:57:51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2018 z dnia 17 maja 2018 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku zaplecza sportowego (szatni) na części działki o nr ewid. 146/2 obręb Pomień, gmina Recz Justyna Zając 2018-05-17 15:03:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Martyna Olejarnik 2018-05-17 13:20:42
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-05-17 11:55:50
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-05-17 11:55:48
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2018-05-17 11:54:37
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-05-17 11:51:39
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-05-17 11:51:07
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-05-16 13:38:13
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-05-16 13:38:07
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-05-16 13:38:06
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-05-16 13:37:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów DIM Ryszard Kowalski występującej z pełnomocnictwa Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno" Grzegorz Robaczek 2018-05-16 08:20:48
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów DIM Ryszard Kowalski występującej z pełnomocnictwa Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno" Grzegorz Robaczek 2018-05-16 08:20:14
Obwieszczenie Burmistrza Recza o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z póź. zm.), inwestycja Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno Grzegorz Robaczek 2018-05-16 08:15:53
Obwieszczenie Burmistrza Recza o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z póź. zm.), inwestycja Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno Grzegorz Robaczek 2018-05-16 08:14:35
Obwieszczenie Burmistrza Recza o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z póź. zm.), inwestycja Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno Grzegorz Robaczek 2018-05-16 08:14:12
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-05-15 15:03:10
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-05-15 15:02:51
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-05-15 15:02:50
Obwieszczenie z dnia 14 maja 2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej 0,4kV i 15kV wraz z budową kontenerowych stacji transformatorowych. Justyna Zając 2018-05-14 15:27:45
Obwieszczenie z dnia 14 maja 2018 r. dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV na działkach o nr ewid. 147/1, 806, 146/3 Justyna Zając 2018-05-14 15:25:38
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ogrody Martyna Olejarnik 2018-05-14 09:12:00
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej 0,4kV i 15kV wraz z budową kontenerowych stacji transformatorowych na działkach o numerze ewidencyjnym 226, 243/2, 298, 806, 300, 299, 294, 293, 351, 351/2, 292, 282, 591/19, 591/20, 592/1, 551/1, 551/2, 520, 519, 521, 466, 492/1, 491/2, 493/3, 522/23, obręb Recz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-05-14 08:29:52
Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV na działkach o numerze ewidencyjnym 147/1, 806, 146/3 obręb Recz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-05-14 08:29:24
Zarządzenie Nr 60/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych dom dzierżawy. Justyna Zając 2018-05-11 11:27:14
Zarządzenie Nr 59/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok Justyna Zając 2018-05-11 11:25:48