herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-12-28 08:16:52
ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia transport zbiorowy na terenie gminy Recz Marta Piechota Kondela 2018-12-27 13:07:49
Zarządzenie Nr 179/2018 Burmistrza Recza z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej przy Urzędzie Miejskim w Reczu do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2018-12-27 12:59:29
Zarządzenie Nr 178/2018 Burmistrza Recza z dnia 20grudnia 2018 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-12-27 12:56:44
Zarządzenie Nr 177/2018 Burmistrza Recza z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-12-27 12:55:22
Zarządzenie Nr 176/2018 Burmistrza Recza z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Justyna Zając 2018-12-27 12:53:18
Zarządzenie Nr 175/2018 Burmistrza Recza z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-12-27 12:51:43
Zarządzenie Nr 174/2018 Burmistrza Recza z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-12-27 12:49:57
Zarządzenie Nr 174/2018 Burmistrza Recza z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-12-27 12:45:40
Zarządzenie Nr 174/2018 Burmistrza Recza z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-12-27 12:45:25
Zarządzenie Nr 173/2018 Burmistrza Recza z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-12-27 12:32:44
Zarządzenie Nr 172/2018 Burmistrza Recza z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 169/2018 Burmistrza Recza z dnia 11 grudnia 2018 roku. Justyna Zając 2018-12-27 12:30:34
Obwieszczenie - KŁ Rogacz w Stargardzie - polowania zbiorowe i książka polowań indywidualnych Dorota Dziubczyńska 2018-12-21 13:43:31
Ogłoszenie II, dotyczy przebudowy i modernizacji fermy trzody chlewnej na działce o numerze ewidencyjnym 105/23 obręb Suliborek gmina Recz. Justyna Zając 2018-12-20 14:51:37
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 177/2018 Karolina Kawecka 2018-12-19 13:27:28
Dowóz uczniów do szkoły podstawowej i przedszkola prowadzonych przez Gminę Recz w 2019 roku Marta Piechota Kondela 2018-12-17 09:04:25
OBOWIĄZUJE NA ROK 2019 - UCHWAŁA NR II/6/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Danuta Kucharczyk 2018-12-17 09:04:09
Załącznik Nr 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) Danuta Kucharczyk 2018-12-17 09:01:59
Załącznik Nr 2. Załącznik - dane o nieruchomościach (ZN-1/A) Danuta Kucharczyk 2018-12-17 09:01:44
Załącznik Nr 3. Deklaracja na podatek rolny (DR-1) Danuta Kucharczyk 2018-12-17 09:01:30
Załącznik Nr 4. Załącznik - dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) Danuta Kucharczyk 2018-12-17 09:01:17
Załącznik Nr 5.Deklaracja na podatek leśny (DL-1) Danuta Kucharczyk 2018-12-17 09:01:03
Załącznik Nr 6. Załącznik - dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) Danuta Kucharczyk 2018-12-17 09:00:45
Załącznik Nr 7. Załącznik - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1, IR-1, IL-1) Danuta Kucharczyk 2018-12-17 09:00:30
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w pdf Danuta Kucharczyk 2018-12-17 09:00:09
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w pdf Danuta Kucharczyk 2018-12-17 09:00:03
Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych w doc Danuta Kucharczyk 2018-12-17 08:59:53
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-12-17 08:49:32
OBOWIĄZUJE NA ROK 2019 - UCHWAŁA NR II/6/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Danuta Kucharczyk 2018-12-17 08:49:24
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-12-17 08:47:20
OBOWIĄZUJE NA ROK 2019 - UCHWAŁA NR II/7/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Danuta Kucharczyk 2018-12-17 08:47:16
Rok 2019 Danuta Kucharczyk 2018-12-17 08:44:36
Zarządzenie Nr 171/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmainy budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-12-15 14:07:43
Zarządzenie Nr 170/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-12-15 14:06:53
Zarządzenie Nr 169/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr 158/2018 Burmistrza Recza z dnia 30 listopada 2018 roku. Justyna Zając 2018-12-15 14:05:43
Zarządzenie Nr 168/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr 157/2018 Burmistrza Recza z dnia 30 listopada 2018 roku. Justyna Zając 2018-12-15 14:04:04
Zarządzenie Nr 167/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Justyna Zając 2018-12-15 14:02:43
Zarządzenie Nr 166/2018 Burmistrza Recza z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Recz. Justyna Zając 2018-12-15 14:01:27
UCHWAŁA NR CDXXIV.712.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Recz na lata 2019-2024. Danuta Kucharczyk 2018-12-14 07:54:12
UCHWAŁA NR CDXXIV.711.2018 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Recz na 2019 rok Danuta Kucharczyk 2018-12-14 07:53:48