herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA RECZA z dnia 31 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Recz za 2016 rok. Danuta Kucharczyk 2018-10-11 10:09:01
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA RECZA z dnia 26 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy za 2014 r. Danuta Kucharczyk 2018-10-11 10:08:31
Zarządzenie Nr 133/2018 z dnia 8 października 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Reczu do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania. Justyna Zając 2018-10-11 08:49:30
Zarządzenie Nr 132/2018 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-10-11 08:47:14
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 132/2018 Karolina Kawecka 2018-10-10 14:56:31
Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych Piotr Bohdziewicz 2018-10-10 11:33:57
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-10-10 09:02:19
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/18 z przebiegu obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 26 września 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-10-10 09:02:16
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-10-10 09:01:56
PROTOKÓŁ Nr XLVIII/18 z przebiegu obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 26 września 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-10-10 09:01:40
Obwieszczenie - KŁ Drawa w Drawnie - polowania zbiorowe i książka ewidencji polowań indywidualnych Dorota Dziubczyńska 2018-10-09 14:10:09
Zarządzenie Nr 131/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-10-08 15:12:30
Zarządzenie Nr 130/2018 z dnia 3 października 2018 roku w sprawie wykonania uchwał Nr XLVIII/245/18 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 września 2018 roku. Justyna Zając 2018-10-08 15:11:39
Zarządzenie Nr 129/2018 z dnia 3 października 2018 roku w sprawie wykonania uchwał Nr XLVIII/245/18 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 września 2018 r. Justyna Zając 2018-10-08 15:10:08
Zarządzenie Nr 128/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz 2018 rok. Justyna Zając 2018-10-08 15:09:33
Zarządzenie Nr 127/2018 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok.G Justyna Zając 2018-10-08 15:08:08
Zarządzenie Nr 129/2018 z dnia 3 października 2018 roku w sprawie wykonania uchwał Nr XLVIII/245/18 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 września 2018 r. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-10-08 14:54:02
Zarządzenie Nr 130/2018 z dnia 3 października 2018 roku w sprawie wykonania uchwał Nr XLVIII/245/18 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 września 2018 roku. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-10-08 14:54:00
Zarządzenie Nr 131/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-10-08 14:53:57
Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Recz. Justyna Zając 2018-10-05 15:06:55
Obwieszczenie - KŁ Ryś w Choszcznie - polowania zbiorowe i ksiażka ewidencji polowań indywidualnych Dorota Dziubczyńska 2018-10-05 15:05:37
Obwieszczenie - Koło Przyjaciół Myślistwa "Przyjaciele" - polowania zbiorowe i książka ewidencji polowań indywidualnych Dorota Dziubczyńska 2018-10-05 14:57:49
Obwieszczenie - KŁ Ryś w Choszcznie - polowania zbiorowe i ksiażka ewidencji polowań indywidualnych Dorota Dziubczyńska 2018-10-05 14:50:25
Obwieszczenie - Koło Łowieckie Cyranka - książka ewidencji polowań indywidualnych Dorota Dziubczyńska 2018-10-05 14:49:23
Ksiązki ewidencji polowań - dokument usunięty Dorota Dziubczyńska 2018-10-05 14:47:51
Polowania - KŁ Rogacz Dorota Dziubczyńska 2018-10-05 13:22:48
Polowania - KŁ Rogacz Dorota Dziubczyńska 2018-10-05 13:12:18
Polowania - KŁ Rogacz Dorota Dziubczyńska 2018-10-05 13:10:59
Ksiązki ewidencji polowań - dokument usunięty Dorota Dziubczyńska 2018-10-05 12:31:17
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Bohdziewicz 2018-10-05 12:08:17
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Bohdziewicz 2018-10-05 12:07:59
OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Choszcznie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Choszcznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Bohdziewicz 2018-10-05 12:05:50
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Reczu Piotr Bohdziewicz 2018-10-05 12:03:26
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza Recza Piotr Bohdziewicz 2018-10-05 12:03:06
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Reczu Piotr Bohdziewicz 2018-10-05 11:59:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 131/2018 Karolina Kawecka 2018-10-05 11:55:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 130/2018 Karolina Kawecka 2018-10-05 11:55:01
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 129/2018 Karolina Kawecka 2018-10-05 11:54:46
Polowania zbiorowe KŁ Drawa - dokument usunięty Dorota Dziubczyńska 2018-10-05 11:25:22
Polowania zbiorowe KŁ Ryś - dokument usunięty Dorota Dziubczyńska 2018-10-05 11:25:07