herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Polowania zbiorowe KŁ Ryś - dokument usunięty Dorota Dziubczyńska 2018-10-05 10:39:10
Polowania zbiorowe KŁ Drawa - dokument usunięty Dorota Dziubczyńska 2018-10-05 10:38:52
Ksiązki ewidencji polowań - dokument usunięty Dorota Dziubczyńska 2018-10-05 10:37:35
Ksiązki ewidencji polowań - dokument usunięty Dorota Dziubczyńska 2018-10-05 10:33:53
Ksiązki ewidencji polowań - dokument usunięty Dorota Dziubczyńska 2018-10-05 10:22:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 131/2018 Karolina Kawecka 2018-10-05 08:50:54
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 130/2018 Karolina Kawecka 2018-10-05 08:50:17
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 129/2018 Karolina Kawecka 2018-10-05 08:49:13
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 129/2018 Karolina Kawecka 2018-10-05 08:48:13
Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Recz. Grzegorz Robaczek 2018-10-05 08:40:19
Zarządzenie Nr 131/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-10-04 14:29:28
Zarządzenie Nr 130/2018 z dnia 3 października 2018 roku w sprawie wykonania uchwał Nr XLVIII/245/18 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 września 2018 roku. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-10-04 14:27:56
Zarządzenie Nr 129/2018 z dnia 3 października 2018 roku w sprawie wykonania uchwał Nr XLVIII/245/18 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 września 2018 r. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-10-04 14:20:18
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Recz Piotr Bohdziewicz 2018-10-04 13:57:57
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-10-03 12:30:34
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Grzegorz Robaczek 2018-10-02 15:22:24
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Reczu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Grzegorz Robaczek 2018-10-02 15:20:21
UCHWAŁA NR XLVIII/243/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej i Kolejowej w Reczu. Danuta Kucharczyk 2018-10-02 11:13:47
Zarządzenie Nr 126/2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-10-01 15:25:43
Zarządzenie Nr 125/2018 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości o nr ewid. działki 86/8 położonej w obrębie 0008 m. Recz. Justyna Zając 2018-10-01 15:24:35
Zarządzenie Nr 124/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Recz. Justyna Zając 2018-10-01 15:22:34
Zarządzenie Nr 123/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-10-01 15:20:03
Zarządzenie Nr 122/2018 z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-10-01 15:18:07
Zarządzenie Nr 121/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-10-01 15:15:55
UCHWAŁA Nr XLVI/229/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:42:28
UCHWAŁA NR XLVIII/250/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Recz. Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:41:42
UCHWAŁA NR XLVIII/249/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:41:26
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:41:09
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:41:06
UCHWAŁA NR XLVIII/248/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2018 R. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2018-2024. Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:40:58
UCHWAŁA NR XLVIII/247/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2018 R. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:39:30
UCHWAŁA Nr XLVIII/246/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:38:50
UCHWAŁA Nr XLVIII/245/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:37:25
UCHWAŁA NR XLVIII/244/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Recz". Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:36:56
UCHWAŁA NR XLVIII/244/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Recz". - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:35:51
Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:33:48
UCHWAŁA NR XLVIII/244/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Recz". - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:33:36
UCHWAŁA NR XLVIII/244/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Recz". - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:33:30
UCHWAŁA NR XLVIII/244/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Recz". - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:33:05
UCHWAŁA NR XLVIII/243/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Słonecznej i Kolejowej w Reczu. Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:32:33