herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 136/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-06 15:26:31
Zarządzenie Nr 135/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 15:24:31
Zarządzenie Nr 134/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-06 15:23:18
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-06 15:19:51
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-06 15:19:36
Zarządzenie Nr 133/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Recza z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Recz na lata 2017-2022". Justyna Zając 2018-04-06 15:18:28
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-06 15:17:52
Zarządzenie Nr 132/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 15:13:06
Zarządzenie Nr 131/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 15:11:20
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2018-04-06 15:10:04
Zarządzenie Nr 130/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-06 15:09:42
Zarządzenie Nr 129/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2018-04-06 15:07:01
ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu oraz Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu. Danuta Kucharczyk 2018-04-06 15:06:24
Zarządzenie Nr 127/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 14:54:36
Zarządzenie Nr 126/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 14:53:02
Zarządzenie Nr 125/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok". Justyna Zając 2018-04-06 14:51:38
Zarządzenie Nr 124/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-06 14:47:35
Zarządzenie Nr 123/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 14:46:02
Zarządzenie Nr 122/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 14:44:28
Zarządzenie Nr 121/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 14:42:53
Zarządzenie Nr 120/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 14:38:43
Zarządzenie Nr 119/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 14:36:36
Zarządzenie Nr 118/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. Justyna Zając 2018-04-06 14:29:07
Zarządzenie Nr 117/2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie powołania komisji do końcowego odbioru robót w ramach zadania pn. "Informatyzacja terenów wiejskich na terenie Gminy Recz" w miejscowości Pomień. Justyna Zając 2018-04-06 13:55:01
Zarządzenie Nr 116/2017 z dnia 20 października 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-06 13:51:52
Zarządzenie Nr 115/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do użyczenia. Justyna Zając 2018-04-06 13:49:47
Zarządzenie Nr 114/2017 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-06 13:48:19
Zarządzenie Nr 113/2017 z dnia 9 października 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 13:46:27
Zarządzenie Nr 112/2017 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Recz na lata 2017-2022. Justyna Zając 2018-04-06 13:44:49
Zarządzenie Nr 111/2017 z dnia 4 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do przydziału lokali mieszkalnych oraz listy osób ubiegających się o zamianę mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Recz na okres od 4 października 2017 r. do 31 marca 2018 r. Justyna Zając 2018-04-06 13:42:49
Zarządzenie Nr 110/2017 z dnia 2 października 2017 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XXXVI/193/17 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 27 września 2017 roku. Justyna Zając 2018-04-06 13:38:50
Zarządzenie Nr 109/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-06 13:31:47
Zarządzenie Nr 108/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 13:30:24
Zarządzenie Nr 107/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-06 13:27:20
Zarządzenie Nr 106/2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-06 12:46:32
Zarządzenie Nr 105/2017 z dnia 15 września 2017 roku w sprawie przedterminowego wyboru sołtysa Sołectwa Sokoliniec w Gminie Recz. Justyna Zając 2018-04-05 15:30:59
Zarządzenie Nr 104/2017 z dnia 15 września 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-05 15:29:47
Zarządzenie Nr 103/2017 z dnia 12 września 2017 roku w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie Gminy Recz Justyna Zając 2018-04-05 15:28:22
Zarządzenie Nr 102/2017 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2018-04-05 15:26:24
Zarządzenie Nr 101/2017 z dnia 11 września 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-05 15:25:19