herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:38:23
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:36:21
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:35:36
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:34:39
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:32:31
Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie powiązań istniejących linii SN 15kV do projektowanej sieci 110/15 kV Recz Justyna Zając 2018-03-27 14:58:53
Obwieszczenie - zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwerstycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie powiązań istniejących linii SN 15kV do projektowanej sieci 110/15kV Recz Justyna Zając 2018-03-27 11:07:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie zaplecza boiska sportowego na części działki o numerze ewidencyjnym 146/2 obręb Pomień, gmina Recz. Justyna Zając 2018-03-22 14:20:14
Informacja o wyniku IV przetargu usnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej dz. nr 17/14 położonej w Suliborzu Martyna Olejarnik 2018-03-20 13:44:09
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:26:46
ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 BURMISTRZA RECZA z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:25:55
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:25:22
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:25:20
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:25:12
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:25:03
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:25:02
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:24:58
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:24:56
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:22:29
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:20:44
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:20:43
PROTOKÓŁ Nr XLIII/18 z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 14 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:20:24
PROTOKÓŁ Nr XLIII/18 z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 14 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:20:22
PROTOKÓŁ Nr XLIII/18 z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 14 marca 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:20:16
PROTOKÓŁ Nr XLIII/18 z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 14 marca 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:20:06
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:19:48
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:19:46
UCHWAŁA NR XLIII/224/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2018-2024. Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:18:23
UCHWAŁA NR XLIII/224/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2018-2024. Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:18:21
UCHWAŁA NR XLIII/224/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2018-2024. Danuta Kucharczyk 2018-03-16 13:30:34
UCHWAŁA NR XLIII/224/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Recz na lata 2018-2024. Danuta Kucharczyk 2018-03-16 13:30:24
UCHWAŁA NR XLIII/223/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Danuta Kucharczyk 2018-03-16 13:29:33
Sesja XLIII Danuta Kucharczyk 2018-03-16 13:28:58
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-03-14 16:31:51
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-03-14 16:30:41
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2018-03-14 16:18:27
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-03-14 16:15:55
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-03-14 16:15:29
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-03-14 16:15:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Martyna Olejarnik 2018-03-14 13:10:48