herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 43/2018 z dnia 28 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu oraz Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-04-10 11:40:56
Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-10 11:34:13
Zarządzenie Nr 41/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 11:31:14
Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz an 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 11:30:03
Zarządzenie Nr 39/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 11:28:19
Zarządzenie Nr 38/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do użyczenia. Justyna Zając 2018-04-10 11:23:00
Zarządzenie Nr 37/2018 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-10 11:20:20
Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-10 11:19:10
Zarządzenie Nr 35/2018 z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Recz na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku. Justyna Zając 2018-04-10 11:17:33
Zarządzenie Nr 34 2018 z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie wykonania uchwał Nr XLII/221/18 oraz XLII/222/18 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 28 lutego 2018 roku. Justyna Zając 2018-04-10 11:15:30
Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia d realizacji Planu zamówień publicznych na 2018 rok. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-04-10 11:10:28
Zarządzenie Nr 33/2018 z dnia 5 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego na terenie gminy Recz w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Justyna Zając 2018-04-10 11:10:23
Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-04-10 11:07:57
Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-04-10 11:07:53
Zarządzenie Nr 32/2018 z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2018-04-10 11:01:51
Zarządzenie Nr 31/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 11:00:29
Zarządzenie Nr 30/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 10:57:33
Zarządzenie Nr 29/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-10 10:55:55
Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Koordynator Klubu "Senior+" Justyna Zając 2018-04-10 10:53:25
Zarządzenie Nr 27/2018 z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-10 10:50:22
Zarządzenie Nr 26/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Reczu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Justyna Zając 2018-04-10 10:48:46
Zarządzenie Nr 25/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku w spraiwe sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących mienie Gminy Recz. Justyna Zając 2018-04-10 10:45:21
Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 10:43:58
Zarządzenie Nr 23/2018 z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 10:42:25
Zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-10 10:39:24
Zarządzenie Nr 21/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sporu w 2018 roku. Justyna Zając 2018-04-10 10:38:10
Zarządzenie Nr 20/2018 z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie reallizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Recz w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Justyna Zając 2018-04-10 10:33:17
Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2018 roku". Justyna Zając 2018-04-10 10:27:59
Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 10:25:55
Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 10:24:56
Zarządzenie Nr 16/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola od 1 stycznia 2018 roku. Justyna Zając 2018-04-10 10:22:39
Zarządzenie Nr 15/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola i klas I publicznej szkoły podstawowej. Justyna Zając 2018-04-10 10:21:01
Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-10 10:18:20
Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 10:16:42
Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-04-10 10:15:39
Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-10 10:13:21
Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia d realizacji Planu zamówień publicznych na 2018 rok. - dokument usunięty Justyna Zając 2018-04-10 10:11:22
Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. księgowości budżetowej i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Justyna Zając 2018-04-10 10:09:45
Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-10 10:07:49
Zarządzenie Nr 5a/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie jednorazowego powołania komisji przetargowej dla zamówienia w trybie z wolnej ręki o którym mowa w art. 66 ust. 1 i art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dla zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od 03.01.2018 do czasu podpisania umowy w trybie zamówienia publicznego - przetargu nieograniczonego (ogłoszenie nr 631396-N-2017) na terenie Gminy Recz nie później niż do dnia 31.01.2018 r. Justyna Zając 2018-04-10 10:06:15