herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-03-12 15:12:56
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-03-12 15:08:23
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-03-12 15:08:22
Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Recza z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Recz na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. Grzegorz Robaczek 2018-03-08 15:19:14
Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018r. wydał postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220. 4-5.2017/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na:" Budowie stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr 492/3 obręb Rajsko gm. Recz" Grzegorz Robaczek 2018-03-08 12:27:28
Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018r. wydał postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220. 4-5.2017/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na:" Budowie stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr 492/3 obręb Rajsko gm. Recz" Grzegorz Robaczek 2018-03-08 12:26:24
Burmistrz Recza zawiadamia, że w dniu 5 marca 2018r. wydał postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko znak sprawy: BM .6220. 4-5.2017/2018 dla przedsięwzięcia polegającego na:" Budowie stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,70 ha na działce nr 492/3 obręb Rajsko gm. Recz" Grzegorz Robaczek 2018-03-08 12:25:16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Martyna Olejarnik 2018-03-08 09:54:50
Konsultacje-Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa województwa zachodniopomorskiego Dorota Dziubczyńska 2018-03-08 07:49:40
UCHWAŁA Nr XLII/218/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Recz. Danuta Kucharczyk 2018-03-05 10:08:53
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji w dniu 2 marca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie powiązań istniejących linii SN 15kV do projektowanej sieci 110/15 kV Recz Justyna Zając 2018-03-02 14:26:40
UCHWAŁA Nr XLII/220/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-02 12:48:47
UCHWAŁA Nr XLII/220/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-02 12:48:35
UCHWAŁA Nr XLII/220/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-02 12:46:12
UCHWAŁA Nr XLII/222/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. Danuta Kucharczyk 2018-03-02 12:40:29
UCHWAŁA Nr XLII/221/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dni28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. Danuta Kucharczyk 2018-03-02 12:40:17
UCHWAŁA Nr XLII/220/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Reczu na 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-02 12:39:57
UCHWAŁA Nr XLII/219/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Reczu na 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-02 12:39:42
Sesja XLII Danuta Kucharczyk 2018-03-02 12:38:52
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej Martyna Olejarnik 2018-03-02 12:38:27
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:39:58
Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:39:48
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:38:44
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:33:09
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:32:47
Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:32:24
Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:31:48
Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:30:36
PROTOKÓŁ Nr XLI/18 z przebiegu obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:30:18
PROTOKÓŁ Nr XLI/18 z przebiegu obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:30:06
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:30:03
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:29:54
Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:29:28
PROTOKÓŁ Nr XLI/18 z przebiegu obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:29:09
PROTOKÓŁ Nr XLI/18 z przebiegu obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 stycznia 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:29:05
PROTOKÓŁ Nr XLI/18 z przebiegu obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:28:37
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLII sesją Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:27:39
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLII sesją Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:27:37
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLII sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:27:30
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLII sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-01 13:27:25