herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja XLVIII Danuta Kucharczyk 2018-09-28 11:31:58
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu w sprawie losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych w Gminie Recz Piotr Bohdziewicz 2018-09-28 10:10:44
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-09-26 14:48:06
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu - dyżur w dniu 26-09-2018 r. Piotr Bohdziewicz 2018-09-25 15:46:44
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym dz. nr 86/8 Recz ul. Złota Karolina Kawecka 2018-09-25 15:11:04
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym dz. nr 86/8 Recz ul. Złota Karolina Kawecka 2018-09-25 15:07:52
obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/2018 znak: BB.6733.6.7.2018. z dnia 21 września 2018 r. dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej na działkach o numerze ewidencyjnym: 65/29, 1075 obręb Recz. Marta Piechota Kondela 2018-09-25 14:40:27
Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. 86/8 ul. Złota Karolina Kawecka 2018-09-25 10:46:41
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 24 września 2018 r. Piotr Bohdziewicz 2018-09-24 17:32:29
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-09-21 12:41:06
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-09-21 12:41:04
PROTOKÓŁ Nr XLVII/18 z przebiegu obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 27 czerwca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-09-21 12:40:21
PROTOKÓŁ Nr XLVII/18 z przebiegu obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 27 czerwca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-09-21 12:39:55
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recz z dnia 20 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Bohdziewicz 2018-09-21 11:24:42
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recz z dnia 20 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Bohdziewicz 2018-09-21 11:08:38
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recz z dnia 20 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Bohdziewicz 2018-09-21 11:06:11
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenie nr 121/2018 Karolina Kawecka 2018-09-21 08:07:51
Burmistrz Recza ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące :" Budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy Recz" Grzegorz Robaczek 2018-09-20 09:08:55
Burmistrz Recza ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące :" Budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na terenie Gminy Recz" Grzegorz Robaczek 2018-09-20 09:08:03
Postanownienie Komisarza Wyborczego III z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu Piotr Bohdziewicz 2018-09-20 08:19:00
Postanownienie Komisarza Wyborczego III z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu Piotr Bohdziewicz 2018-09-20 08:17:14
Zarządzenie Nr 120/2018 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 roku. Justyna Zając 2018-09-19 09:26:59
Zarządzenie Nr 119/2018 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-09-19 09:25:22
Zarządzenie Nr 119/2018 z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-09-19 09:24:18
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Piotr Bohdziewicz 2018-09-18 15:05:21
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Bohdziewicz 2018-09-18 15:04:10
UCHWAŁA NR XLV/228/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Recz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Danuta Kucharczyk 2018-09-18 14:40:55
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie III z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Piotr Bohdziewicz 2018-09-14 15:43:07
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-09-14 12:18:15
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2018-09-14 12:17:45
Zarządzenie Nr 118/2018 z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Justyna Zając 2018-09-14 09:49:29
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia nr 118/2018 Karolina Kawecka 2018-09-13 12:00:28
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym - sprzedaż dz. 170/4 Recz ul. Kolejowa Karolina Kawecka 2018-09-13 11:59:59
Informacja o wyniku I przetargu dz. 170/4 Karolina Kawecka 2018-09-13 11:58:24
Dyżury urzędnika wyborczego Piotr Bohdziewicz 2018-09-13 08:42:49
I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu o jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza Piotr Bohdziewicz 2018-09-13 08:42:26
I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu o jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza Piotr Bohdziewicz 2018-09-12 13:26:53
I N F O R M A C J A Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu o jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza Piotr Bohdziewicz 2018-09-12 12:54:42
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu w sprawie wyboru Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Komisji Piotr Bohdziewicz 2018-09-12 12:53:58
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Reczu w sprawie wyboru Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Komisji Piotr Bohdziewicz 2018-09-12 12:53:24