herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-06-22 11:42:42
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 maja 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-06-22 11:42:33
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 maja 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-06-22 11:42:29
PROTOKÓŁ Nr XLVI/18 z przebiegu obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 30 maja 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-06-22 11:42:22
Szacowanie strat w uprawach w związku z suszą Dorota Dziubczyńska 2018-06-21 15:01:08
Zarządzenie Nr 73/2018 z dnia 14 czerwca 2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu Justyna Zając 2018-06-19 12:36:19
Zarządzenie Nr 72/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu Justyna Zając 2018-06-19 12:33:57
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-06-15 07:47:58
Piotr Bohdziewicz 2018-06-14 11:44:26
Piotr Bohdziewicz 2018-06-14 11:41:48
Piotr Bohdziewicz 2018-06-14 11:15:48
Piotr Bohdziewicz 2018-06-14 10:49:59
Petycje - podstawa prawna Piotr Bohdziewicz 2018-06-14 10:48:16
Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa Piotr Bohdziewicz 2018-06-14 10:02:35
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Recza z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej Piotr Bohdziewicz 2018-06-14 10:00:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - załącznik zarządzenia nr 70/2018 Karolina Kawecka 2018-06-14 09:52:06
Petycje składane do Rady Miejskiej Grzegorz Robaczek 2018-06-14 08:44:24
Petycje składane do Burmistrza Recza Grzegorz Robaczek 2018-06-14 08:44:07
Petycje - podstawa prawna Grzegorz Robaczek 2018-06-14 08:43:48
Zarządzenie Nr 71/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Reczu wobec działan podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej. Justyna Zając 2018-06-13 15:06:53
Zarządzenie Nr 70/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do użyczenia. Justyna Zając 2018-06-13 14:57:32
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2018-06-13 09:10:22
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza dot. przedsięwzięcia pn: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Grzegorz Robaczek 2018-06-13 08:02:38
OBWIESZCZENIE Burmistrza Recza dot. przedsięwzięcia pn: " Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno" Grzegorz Robaczek 2018-06-13 08:02:23
Oświadczenia z klauzulami Danuta Kucharczyk 2018-06-12 14:41:21
Kwestionariusz osobowy - wzór Danuta Kucharczyk 2018-06-12 14:39:19
Ogłoszenie Danuta Kucharczyk 2018-06-12 14:38:46
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI I EGZEKUCJI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - PEŁEN ETAT Danuta Kucharczyk 2018-06-12 14:38:07
Zarządzenie Nr 67/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2018-06-11 12:00:45
Zarządzenie Nr 66/2018 z dnia 6 czerwca 2018 w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-06-11 11:57:05
Zarządzenie Nr 65/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-06-11 11:55:46
Zarządzenie Nr 64B/2018 z dnia 31 maja w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-06-11 11:54:25
Zarządzenie Nr 64A/2018 z dnia 31 maja 2018 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-06-11 11:33:40
Zarządzenie Nr 64/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-06-11 11:30:28
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dz. nr 86/8 ul. Złota Karolina Kawecka 2018-06-08 13:27:27
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI OBOWIĄZUJĄCA OD 1 MAJA 2018 R. Grzegorz Robaczek 2018-06-08 13:06:18
PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI DLA PRZEDSZKOLI OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2018 R. Grzegorz Robaczek 2018-06-08 13:05:39
Skrzypiec Iwona Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:52:57
Małgorzata Procak Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:52:39
Joanna Janiak - pełniaca obowiązki Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Reczu Grzegorz Robaczek 2018-06-08 12:50:48