Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdania roczne z wykonania budżetu Oskar Grabarczyk 2021-02-09 09:45:18
Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu - dokument usunięty Oskar Grabarczyk 2021-02-09 09:44:53
Sprawozdania za II kwartał 2015 r. Oskar Grabarczyk 2021-02-09 09:44:41
Sprawozdania za III kwartał 2015 r. Oskar Grabarczyk 2021-02-09 09:44:00
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku Oskar Grabarczyk 2021-02-09 09:43:47
Sprawozdania za IV kwartał 2018 Oskar Grabarczyk 2021-02-09 09:43:34
Sprawozdania za I kwartał 2019 Oskar Grabarczyk 2021-02-09 09:43:20
Sprawozdania za II kwartał 2019 Oskar Grabarczyk 2021-02-09 09:43:07
Sprawozdanie za III kwartał 2019 Oskar Grabarczyk 2021-02-09 09:42:53
Sprawozdanie za I kwartał 2020 Oskar Grabarczyk 2021-02-09 09:42:28
Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu Oskar Grabarczyk 2021-02-09 09:41:48
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa drogi S10 Szczecin - Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - poczatek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz Rafał Kudełka 2021-02-08 12:12:26
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Budowa drogi S10 Szczecin - Piła, na odcinku koniec obwodnicy Stargardu - poczatek obwodnicy Piły (z węzłem Koszyce) z wyłączeniem obwodnicy miejscowości Wałcz Rafał Kudełka 2021-02-08 12:11:50
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (zakładka menu) Piotr Bohdziewicz 2021-02-05 11:03:59
Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Rafał Kudełka 2021-02-02 08:33:23
Obwieszczenie o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Rafał Kudełka 2021-02-02 08:32:40
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Rafał Kudełka 2021-02-02 08:30:16
Zarządzenie 21/2020 Burmistrza Recza z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2021 roku Rafał Kudełka 2021-01-29 15:13:15
Zarządzenie 21/2020 Burmistrza Recza z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2021 roku Rafał Kudełka 2021-01-29 15:13:00
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego - dz. nr 575/5 Recz ul. Czarnieckiego Martyna Olejarnik 2021-01-28 11:47:27
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego - dz. nr 575/5 Recz ul. Czarnieckiego Martyna Olejarnik 2021-01-28 11:27:30
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia nr 17/2021 Martyna Olejarnik 2021-01-28 11:26:08
Zarządzenie nr 20/2021 Burmistrza Recza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie gminy Recz w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego Oskar Grabarczyk 2021-01-28 10:21:54
Uchwała XXIII.74.2021 - w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Recz Oskar Grabarczyk 2021-01-27 11:41:23
Uchwała XXIII/73/2021 - w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Recz na 2021 rok Oskar Grabarczyk 2021-01-27 11:39:47
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz Marta Piechota Kondela 2021-01-26 09:12:57
Obwieszczenie Burmistrz Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz raportu dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz Rafał Kudełka 2021-01-25 13:43:28
Obwieszczenie Burmistrz Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz raportu dla budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz Rafał Kudełka 2021-01-25 13:40:45
Postanowienie Burmistrza Recza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 97, 102/1 i części 302 w obrębie Pomień, gmina Recz Rafał Kudełka 2021-01-25 13:37:12
Klauzula informacyjna - fanpage na Facebook Agnieszka Pater 2021-01-22 10:23:39
Klauzula informacyjna - fanpage na Facebook - dokument usunięty Agnieszka Pater 2021-01-22 10:16:30
Klauzula informacyjna - fanpage na Facebook - dokument usunięty Agnieszka Pater 2021-01-22 10:16:17
Plan postępowań publicznych na rok 2021 wersja nr 1 Marta Piechota Kondela 2021-01-21 11:20:14
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego - dz. nr 575/3 Recz ul. Czarnieckiego Martyna Olejarnik 2021-01-21 08:47:13
Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego - dz. nr 575/2 Recz ul. Czarnieckiego Martyna Olejarnik 2021-01-21 08:46:27
Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 6/4 w obrębie Sulibórz w gminie Recz Rafał Kudełka 2021-01-21 07:38:11
Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 6/4 w obrębie Sulibórz w gminie Recz Rafał Kudełka 2021-01-21 07:36:34
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Recza z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia: "Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę Recz" Oskar Grabarczyk 2021-01-20 18:13:31
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Recza z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia: "Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę Recz" Oskar Grabarczyk 2021-01-20 18:12:53
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Recza z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia: "Planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminę Recz" Oskar Grabarczyk 2021-01-20 18:12:22