herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby GMINY RECZ Marta Piechota Kondela 2017-09-18 14:12:08
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby GMINY RECZ Marta Piechota Kondela 2017-09-18 14:11:54
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby GMINY RECZ Marta Piechota Kondela 2017-09-18 14:11:39
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby GMINY RECZ Marta Piechota Kondela 2017-09-18 14:11:04
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Sokoliniec Martyna Olejarnik 2017-09-15 14:23:19
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2017-09-15 14:02:23
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2017-09-15 14:02:02
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2017-09-15 14:00:43
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2017-09-15 13:59:38
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-15 13:58:35
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-15 13:58:12
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2017-09-15 13:55:31
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji nr 35/2017 znak: BB.6733.4.5.2017 z dnia 14 września 2017 r. dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nr 37, 41, 43, 45, 47, 49 na działce o nr ewid. 826/19, 826/20, 826/7, 826/6 obręb Recz Justyna Zając 2017-09-14 14:06:59
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Załącznik zarządzenia nr 103/2017. Martyna Olejarnik 2017-09-13 08:06:08
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wodociąg Kolejowa Recz Marta Piechota Kondela 2017-09-12 08:00:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Martyna Olejarnik 2017-09-12 07:57:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Martyna Olejarnik 2017-09-12 07:57:14
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 34/2017 dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego na działkach o nr ewid 1/8, 31, 58 obręb Słutowo, gmina Recz Justyna Zając 2017-09-11 14:59:50
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-08 14:38:34
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-08 14:38:03
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-08 14:38:01
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-08 14:37:43
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-08 14:37:00
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-08 14:36:59
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-08 14:35:03
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-08 14:34:49
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-08 14:33:35
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-08 14:33:33
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-08 14:33:18
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-08 14:33:08
PROTOKÓŁ Nr XXXIV/17 z przebiegu obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 czerwca 2017 r. Danuta Kucharczyk 2017-09-08 14:32:49
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-08 14:32:08
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XXXIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XXXIV sesją Danuta Kucharczyk 2017-09-06 12:44:43
UCHWAŁA NR XXXV/191/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. Danuta Kucharczyk 2017-09-06 12:42:03
UCHWAŁA NR XXXV/190/2017 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Reczu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Reczu i Gimnazjum im. Adolfa Długosza w Reczu w Szkołę Podstawową im. Stefana Czarnieckiego w Reczu. Danuta Kucharczyk 2017-09-06 12:40:50
UCHWAŁA NR XXXV/189/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Recz na lata 2017 - 2024. Danuta Kucharczyk 2017-09-06 12:40:21
UCHWAŁA NR XXXV/188/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Danuta Kucharczyk 2017-09-06 12:39:16
UCHWAŁA NR XXXV/187/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych Gminy Recz. Danuta Kucharczyk 2017-09-06 12:38:10
UCHWAŁA NR XXXV/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wystąpienia Gminy Recz z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Danuta Kucharczyk 2017-09-06 12:37:47
UCHWAŁA NR XXXV/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wystąpienia Gminy Recz z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-09-06 12:37:31