herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 65/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 11:30:06
Zarządzenie Nr 64/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 11:27:45
Zarządzenie Nr 63/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-05 11:26:31
Zarządzenie Nr 62/2017 z dnia 23 maja w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego. Justyna Zając 2018-04-05 11:25:20
Zarządzenie Nr 61/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 11:17:05
Zarządzenie Nr 60/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 11:14:28
Zarządzenie Nr 59/2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 11:11:04
Zarządzenie Nr 58/2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 57/2017 Burmistrza Recza z dnia 16 maja 2017 roku Justyna Zając 2018-04-05 11:09:57
Zarządzenie Nr 57/2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 11:08:28
Zarządzenie Nr 56/2017 z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-05 11:05:51
Zarządzenie Nr 55/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-05 11:04:36
Zarządzenie Nr 54/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przedterminowych wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Rybaki w Gminie Recz Justyna Zając 2018-04-05 11:03:15
Zarządzenie Nr 53/2017 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu zamówień publicznych na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 11:01:09
Zarządzenie Nr 52/2017 z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 10:58:53
Zarządzenie Nr 51/2017 z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 10:57:55
Zarządzenie Nr 50/2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planu kontroli na 2017 r. Justyna Zając 2018-04-05 10:56:38
Zarządzenie Nr 49/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 10:53:58
Zarządzenie Nr 48/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 10:50:32
Zarządzenie Nr 47/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-05 10:45:21
Zarządzenie Nr 46/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do częściowego odbioru końcowego robót w ramach zadania pn. "Informatyzacja terenów wiejskich na terenie Gminy Recz", w miejscowościach Pamięcin i Wielgoszcz Justyna Zając 2018-04-05 10:43:14
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-05 10:31:11
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-05 10:31:03
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-04-05 10:30:57
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-04-05 10:30:55
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-04-05 10:30:32
PROTOKÓŁ Nr XLIII/18 z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 14 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-05 10:28:11
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-04-05 10:28:04
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-04-05 10:27:36
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku zaplecza sportowego (szatni) na części działki o nr ewid. 146/2 obręb Pomień, gmina Recz Justyna Zając 2018-04-03 13:47:54
PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/17 z przebiegu obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 29 listopada 2017 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-30 14:32:43
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-30 14:32:16
UCHWAŁA NR XLIV/227/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Recz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Danuta Kucharczyk 2018-03-29 12:28:39
UCHWAŁA Nr XLIV/226/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Recz. Danuta Kucharczyk 2018-03-29 12:28:17
UCHWAŁA NR XLIV/225/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Recz w 2018 roku". Danuta Kucharczyk 2018-03-29 12:27:54
Sesja XLIV Danuta Kucharczyk 2018-03-29 12:27:02
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Martyna Olejarnik 2018-03-29 12:09:21
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w dniu 5 marca w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15kV pomiędzy przebudowywanymi stacjami transformatorowymi "Wolności", "Czarnieckiego", "Baszta" oraz sieci kablowej 0,4kV powiązanej z ww. stacjami Justyna Zając 2018-03-28 15:38:50
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 5 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa stacji transformatorowych z powiązaniami sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV Justyna Zając 2018-03-28 15:34:22
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:16:22
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:16:21