herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie - zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej na działkach o nr ewid. 65/29 i 1075 obręb Recz. Justyna Zając 2018-09-10 14:21:06
Odpowiedź na petycję Grzegorz Robaczek 2018-09-10 13:20:51
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia nr 117/2018 Karolina Kawecka 2018-09-07 14:55:53
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia nr 117/2018 Karolina Kawecka 2018-09-07 14:26:10
Zarządzenie Nr 117/2018 z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-09-07 14:18:40
Zarządzenie Nr 116/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-09-07 14:17:09
Zarządzenie Nr 115/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-09-07 14:15:42
Zarządzenie Nr 114/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drewnem, pochodzącym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2018-09-07 14:07:52
Dyżury urzędnika wyborczego Piotr Bohdziewicz 2018-09-07 13:42:22
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 września 2018 r. Piotr Bohdziewicz 2018-09-07 13:27:49
Dostawa 9 osobowego fabrycznie nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z możliwością przewozu minimum 1 osoby na wózku inwalidzkim na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu w ramach ?Programu wyrównywania różnic między regionami III Marta Piechota Kondela 2018-09-05 15:23:22
Dostawa 9 osobowego fabrycznie nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z możliwością przewozu minimum 1 osoby na wózku inwalidzkim na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu w ramach ?Programu wyrównywania różnic między regionami III Marta Piechota Kondela 2018-09-05 08:57:42
Dostawa 9 osobowego fabrycznie nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z możliwością przewozu minimum 1 osoby na wózku inwalidzkim na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu w ramach ?Programu wyrównywania różnic między regionami III Marta Piechota Kondela 2018-09-04 14:36:20
Budowa wodociągu rozdzielczego na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Kolejowej nieruchomości o nr ewid. 37, 41, 43, 45, 47, 49 w Reczu Marta Piechota Kondela 2018-09-04 14:31:03
Dostawa 9 osobowego fabrycznie nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym z możliwością przewozu minimum 1 osoby na wózku inwalidzkim na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu w ramach ?Programu wyrównywania różnic między regionami III Marta Piechota Kondela 2018-08-30 12:44:14
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na fragmencie dz. ew. nr 432/10 obręb Recz Marta Piechota Kondela 2018-08-30 11:03:24
Zarządzenie Nr 113/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu. Justyna Zając 2018-08-30 09:25:07
Zarządzenie Nr 113/2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Reczu. Justyna Zając 2018-08-30 09:24:13
OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA NA ZASTĘPSTWO - na stanowisko pracy: terapeuta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Reczu Grzegorz Robaczek 2018-08-29 10:07:21
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia nr 112/2018 Karolina Kawecka 2018-08-29 07:42:57
Zarządzenie Nr 112/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-08-28 15:08:55
Zarządzenie Nr 111/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-08-28 15:06:12
Zarządzenie Nr 110/2018 w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-08-28 15:00:44
OBWIESZCZENIE STAROSTY CHOSZCZEŃSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w powiecie choszczeńskim Piotr Bohdziewicz 2018-08-24 15:19:22
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Piotr Bohdziewicz 2018-08-23 15:20:44
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RECZA z dnia 22 sierpnia 2018 r. o podziale Gminy Recz na okręgi wyborcze Piotr Bohdziewicz 2018-08-23 15:18:04
Zarządzenie Nr 109/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Recz w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 roku Justyna Zając 2018-08-22 14:37:47
Zarządzenie Nr 108/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy osób uprawnionych do przydziału lokali mieszkalnych oraz listy osób ubiegających się o zamianę mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Recz na okres od 17 sierpnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. Justyna Zając 2018-08-22 14:31:08
Zarządzenie Nr 107/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-08-22 14:26:49
Zarządzenie Nr 106/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-08-22 14:25:42
Zarządzenie Nr 105/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego marki FORD TRANSIT na rzecz Jednostki OSP w Reczu. Justyna Zając 2018-08-22 14:23:03
Zarządzenie Nr 104/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego marki Star P244 na rzecz Jednostki OSP w Nętkowie. Justyna Zając 2018-08-22 14:18:12
Zarządzenie Nr 103/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-08-22 14:16:16
Zarządzenie Nr 102/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-08-22 14:15:12
Zarządzenie Nr 101/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej Gminy Recz na 2019 rok. Justyna Zając 2018-08-22 14:13:52
Zarządzenie Nr 100/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany składu stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Reczu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Justyna Zając 2018-08-22 14:12:01
Zarządzenie Nr 99/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-08-22 14:09:17
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym dz. nr 86/8 Recz ul. Złota Karolina Kawecka 2018-08-22 13:27:21
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Piotr Bohdziewicz 2018-08-22 13:17:09
ZARZĄDZENIE Nr 109/ 2018 Burmistrza Recza z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Recz Piotr Bohdziewicz 2018-08-22 12:43:39