herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLII sesją Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:15:36
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLII sesją Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:14:29
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:13:33
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:13:27
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLII sesją Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:13:25
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:12:53
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:12:38
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:11:58
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:11:19
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:11:04
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:10:51
PROTOKÓŁ Nr XLIII/18 z przebiegu obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 14 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:09:54
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:09:51
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 15:09:23
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 12:41:12
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-03-28 12:41:04
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:43:00
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH wg stanu na koniec 2017 roku Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:42:02
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2017r. Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:41:17
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:40:10
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:39:17
Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:38:23
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:36:21
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:35:36
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:34:39
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Grzegorz Robaczek 2018-03-28 09:32:31
Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie powiązań istniejących linii SN 15kV do projektowanej sieci 110/15 kV Recz Justyna Zając 2018-03-27 14:58:53
Obwieszczenie - zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwerstycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie powiązań istniejących linii SN 15kV do projektowanej sieci 110/15kV Recz Justyna Zając 2018-03-27 11:07:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie zaplecza boiska sportowego na części działki o numerze ewidencyjnym 146/2 obręb Pomień, gmina Recz. Justyna Zając 2018-03-22 14:20:14
Informacja o wyniku IV przetargu usnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej dz. nr 17/14 położonej w Suliborzu Martyna Olejarnik 2018-03-20 13:44:09
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:26:46
ZARZĄDZENIE Nr 6/2018 BURMISTRZA RECZA z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:25:55
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:25:22
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:25:20
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:25:12
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:25:03
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:25:02
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:24:58
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLIV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLIV sesją - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:24:56
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-03-19 15:22:29