herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - PEŁEN ETAT Danuta Kucharczyk 2017-12-29 14:09:00
Ogłoszenie Danuta Kucharczyk 2017-12-29 14:08:52
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - PEŁEN ETAT Grzegorz Robaczek 2017-12-29 13:34:50
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - PEŁEN ETAT Grzegorz Robaczek 2017-12-29 13:34:20
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - PEŁEN ETAT Grzegorz Robaczek 2017-12-29 13:34:06
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - PEŁEN ETAT Grzegorz Robaczek 2017-12-29 13:33:36
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - PEŁEN ETAT Grzegorz Robaczek 2017-12-29 13:32:54
Ogłoszenie Danuta Kucharczyk 2017-12-29 11:58:47
Ogłoszenie Danuta Kucharczyk 2017-12-29 10:41:02
Kwestionariusz osobowy - wzór Danuta Kucharczyk 2017-12-29 10:39:43
Kwestionariusz osobowy - wzór - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-12-29 10:39:20
Ogłoszenie Danuta Kucharczyk 2017-12-29 10:38:38
Kwestionariusz osobowy - wzór - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-12-29 10:37:51
Kwestionariusz osobowy - wzór - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-12-29 10:36:54
Kwestionariusz osobowy - wzór - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-12-29 10:36:46
BURMISTRZ RECZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - PEŁEN ETAT Danuta Kucharczyk 2017-12-29 10:36:04
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia kotłowni na świetlicę wiejską przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z przebudową schodów zewnętrznych na dz. o nr ewid. 129/2 obręb Rybaki, gmina Recz Marta Piechota Kondela 2017-12-29 09:02:57
?Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27? Marta Piechota Kondela 2017-12-28 12:40:02
?Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27? Marta Piechota Kondela 2017-12-27 14:18:37
?Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27? Marta Piechota Kondela 2017-12-27 14:11:59
Dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Reczu i Przedszkola Miejskiego w Reczu i z powrotem w oparciu o komunikację regularną, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu, a także dowożenie dzieci z przysiółków Lestnica, Rybnica i Witosław do Lubieniowa i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2018 do 21 czerwca 2019 r. Marta Piechota Kondela 2017-12-22 12:04:57
?Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej ? budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27? Marta Piechota Kondela 2017-12-22 09:46:14
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-12-22 09:41:25
Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek Domu Kultury w Reczu ul. Ratuszowa 27 Marta Piechota Kondela 2017-12-22 09:34:41
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XXXVIII sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XXXVIII sesją Danuta Kucharczyk 2017-12-21 14:15:27
UCHWAŁA NR XXXIX/211/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Danuta Kucharczyk 2017-12-21 14:14:17
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-12-21 14:13:58
- dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-12-21 14:13:56
UCHWAŁA NR XXXIX/210/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Danuta Kucharczyk 2017-12-21 14:13:39
UCHWAŁA NR XXXIX/209/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Danuta Kucharczyk 2017-12-21 14:12:43
UCHWAŁA NR XXXIX/208/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowejGminy Recz na lata 2018-2024. Danuta Kucharczyk 2017-12-21 14:12:29
UCHWAŁA NR XXXIX/209/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-12-21 14:12:17
UCHWAŁA NR XXXIX/208/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowejGminy Recz na lata 2018-2024. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-12-21 14:12:14
UCHWAŁA NR XXXIX/209/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-12-21 14:11:56
UCHWAŁA NR XXXIX/208/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowejGminy Recz na lata 2018-2024. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-12-21 14:11:27
UCHWAŁA NR XXXIX/207/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Danuta Kucharczyk 2017-12-21 14:09:42
UCHWAŁA NR XXXIX/207/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Danuta Kucharczyk 2017-12-21 14:09:05
UCHWAŁA NR XXXIX/208/17 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowejGminy Recz na lata 2018-2024. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2017-12-21 14:08:50
Sesja XXXIX/17 Danuta Kucharczyk 2017-12-21 14:07:27
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy w okresie od. 01.01.2018 r.? 31.12.2018r. Marta Piechota Kondela 2017-12-21 13:18:23