Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdania roczne z wykonania budzetu za 2019 Oskar Grabarczyk 2020-03-23 09:50:37
Zarządzenie Nr 27/2020 Burmistrza Recza z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok. Justyna Zając 2020-03-20 08:25:10
Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Recza z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2020 rok. Justyna Zając 2020-03-20 08:24:09
Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Recza z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2020 rok. - dokument usunięty Justyna Zając 2020-03-20 08:23:44
Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Recza z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2020 rok. - dokument usunięty Justyna Zając 2020-03-20 08:23:37
Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Recza z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie odwołania przedterminowych wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Lubieniów w Gminie Recz. Justyna Zając 2020-03-19 09:06:59
Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Recza z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2020-03-19 09:05:40
Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Recza z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie przedterminowych wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Lubieniów w Gminie Recz. Justyna Zając 2020-03-19 09:04:28
Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Recza z dnia 4 marca 2020 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XIX/91/20 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 26 lutego 2020 roku. Justyna Zając 2020-03-19 09:03:02
Zarządzenie Nr 23/2020 Burmistrza Recza z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2020-03-19 09:01:12
Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Recza z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2020 rok. Justyna Zając 2020-03-19 08:51:40
Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Recza z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zmiany polanów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2020 rok. Justyna Zając 2020-03-19 08:50:42
Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Recza z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Recz w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji. Justyna Zając 2020-03-19 08:49:30
Zarządzenie Nr 31/2020 Burmistrza Recza z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Reczu w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego - dokument usunięty Justyna Zając 2020-03-18 11:39:36
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Kochanowskiego w Reczu według Koncepcji Programowej wraz z wizualizacją na przebudowę ulic: Podgórnej, Reja, Cichej, Konopnickiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Różanej, Wolności, Al. Wolności w Reczu Marta Piechota Kondela 2020-03-18 11:06:27
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działce nr ew. 697 (obręb 0008) w miejscowości Recz, Gmina Recz Rafał Kudełka 2020-03-17 11:53:44
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz I wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Żeliszewo (320206_5.0016), dz. nr 111/4 obręb Jarostowo (320206_5.0014), dz. nr 57 Rafał Kudełka 2020-03-17 11:50:49
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Oskar Grabarczyk 2020-03-17 10:46:59
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Oskar Grabarczyk 2020-03-17 10:45:59
2020 Oskar Grabarczyk 2020-03-17 10:45:12
Gospodarka Odpadami Komunalnymi (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2020-03-17 10:43:16
Gospodarka Odpadami Komunalnymi (zakładka menu) Oskar Grabarczyk 2020-03-17 10:41:26
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia nr 28/2020 Martyna Olejarnik 2020-03-17 09:33:42
Sporządzenie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na świetlicę wiejską w Pamięcinie Marta Piechota Kondela 2020-03-13 14:30:47
Obwieszczenie Burmistrza Recza w sprawie zawieszenia postępowania do czasu przedłożenia raportu dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 Rafał Kudełka 2020-03-11 14:22:40
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. zachodniopomorskie, powiat choszczeński, gmina Recz, obręb Rajsko (320206_5.0013), dz. nr 485/5 Rafał Kudełka 2020-03-11 14:19:35
uiouipuio - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2020-03-11 14:06:09
uiouipuio - dokument usunięty Marta Piechota Kondela 2020-03-11 14:06:03
Sporządzenie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na świetlicę wiejską w Pamięcinie Marta Piechota Kondela 2020-03-11 14:05:52
Sporządzenie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej na świetlicę wiejską w Pamięcinie Marta Piechota Kondela 2020-03-11 13:53:00
Rok 2020 Marta Piechota Kondela 2020-03-11 13:51:17
POSTANOWIENIE NR 23/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W KOSZALINIE III z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie podziału Gminy Recz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Piotr Bohdziewicz 2020-03-10 12:14:35
Uchwała Nr LXV.142.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 lutego 2020 roku. Martyna Smus 2020-03-09 08:20:37
Uchwała Nr LXV.142.2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 lutego 2020 roku. Martyna Smus 2020-03-09 08:19:49
Zawiadomienie -obwieszczenie Burmistrza Recza o wystąpieniu do RDOŚ w Szczecinie, PPIS w Choszcznie, ZZ Wody Polskie w Stargardzie. Rafał Kudełka 2020-03-06 16:05:38
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz, obręb 0008 Recz, dz. nr 768, 769, 770, 783, 784,788. Rafał Kudełka 2020-03-06 15:57:44
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu dla przedsięwzięcia zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz, obręb 0008 Recz, dz. nr 768, 769, 770, 783, 784,788. Rafał Kudełka 2020-03-06 15:55:19
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenia raportu dla zespołu elektrowni fotowoltaicznych PV Recz III wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną woj. Zachodniopomorskie, powiat choszczeński, Gmina Recz, obręb 0008 Recz, dz. nr 768, 769, 770, 783, 784,788. Rafał Kudełka 2020-03-06 15:54:10
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - załącznik zarządzenia nr 24/2020 Martyna Olejarnik 2020-03-06 12:38:04
Obwieszczenie Burmistrza Recza Rafał Kudełka 2020-03-05 13:52:26