herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Recz. Justyna Zając 2018-04-09 08:57:25
Zarządzenie Nr 150/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powołania składu komisji odbiorowej Justyna Zając 2018-04-09 08:55:49
Zarządzenie Nr 149/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej. Justyna Zając 2018-04-09 08:54:32
Zarządzenie Nr 148/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:41:56
Zarządzenie Nr 147/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:38:40
Zarządzenie Nr 146/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:37:04
Zarządzenie Nr 145/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu typ A, B, C na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:35:17
Zarządzenie Nr 144/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:27:29
Zarządzenie Nr 143/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:25:52
Zarządzenie Nr 142/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:24:02
Zarządzenie Nr 141/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:22:42
Zarządzenie Nr 140/2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-09 08:18:20
Zarządzenie Nr 139/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia warunków III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o nr ewid. działki 17/14 położonej w obrębie Sulibórz. Justyna Zając 2018-04-09 08:14:46
Zarządzenie Nr 138/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania członka do stałej komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Reczu. Justyna Zając 2018-04-09 08:12:53
Zarządzenie Nr 137B/2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:11:39
Zarządzenie Nr 137A/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 137/2017 Burmistrza Recza z dnia 30 listopada 2017 roku. Justyna Zając 2018-04-09 08:08:26
Zarządzenie Nr 137/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-09 08:05:37
Zarządzenie Nr 136B/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 15:30:01
Zarządzenie Nr 136A/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 136/2017 Burmistrza Recza z dnia 30 listopada 2017 roku. Justyna Zając 2018-04-06 15:28:21
Zarządzenie Nr 136/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok Justyna Zając 2018-04-06 15:26:31
Zarządzenie Nr 135/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 15:24:31
Zarządzenie Nr 134/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-06 15:23:18
PROTOKÓŁ Nr XLIV/18 z przebiegu obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 marca 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-06 15:19:51
PROTOKÓŁ Nr XLII/18 z przebiegu obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 28 lutego 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-06 15:19:36
Zarządzenie Nr 133/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 128/2017 Burmistrza Recza z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Recz na lata 2017-2022". Justyna Zając 2018-04-06 15:18:28
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-04-06 15:17:52
Zarządzenie Nr 132/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 15:13:06
Zarządzenie Nr 131/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 15:11:20
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2018-04-06 15:10:04
Zarządzenie Nr 130/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-06 15:09:42
Zarządzenie Nr 129/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Recz. Justyna Zając 2018-04-06 15:07:01
ZARZĄDZENIE Nr 43/2018 BURMISTRZA RECZA z dnia 28 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reczu oraz Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Reczu. Danuta Kucharczyk 2018-04-06 15:06:24
Zarządzenie Nr 127/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 14:54:36
Zarządzenie Nr 126/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zmainy planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 14:53:02
Zarządzenie Nr 125/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w Gminie Recz w przedmiocie projektu "Programu współpracy Gminy Recz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok". Justyna Zając 2018-04-06 14:51:38
Zarządzenie Nr 124/2017 z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-04-06 14:47:35
Zarządzenie Nr 123/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 14:46:02
Zarządzenie Nr 122/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 14:44:28
Zarządzenie Nr 121/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 14:42:53
Zarządzenie Nr 120/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2017 rok. Justyna Zając 2018-04-06 14:38:43