herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. Grzegorz Robaczek 2018-11-21 08:35:12
Rada Grzegorz Robaczek 2018-11-21 08:35:01
UCHWAŁA NR L/252/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU Z DNIA 16 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok Danuta Kucharczyk 2018-11-20 12:47:30
UCHWAŁA NR L/252/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU Z DNIA 16 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok Danuta Kucharczyk 2018-11-20 12:45:08
Sesja L Danuta Kucharczyk 2018-11-20 12:43:48
KONSULTACJE SPOŁECZNE - PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK Dorota Dziubczyńska 2018-11-20 10:51:34
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-19 14:30:25
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-19 14:30:19
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-19 14:30:10
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-19 14:30:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-19 14:29:29
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-19 14:29:09
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-19 14:28:57
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-16 14:59:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-16 14:58:44
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-16 14:58:37
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-16 14:58:20
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nowoutworzonego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu Gminy w okresie od 01.01.2019 r.? 31.12.2019r. Marta Piechota Kondela 2018-11-16 14:58:08
OGŁOSZENIE - Burmistrz Recza informuje o: o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,7 ha na działce nr ewid. 492/3 obręb Rajsko gm. Recz" Grzegorz Robaczek 2018-11-15 10:34:10
OGŁOSZENIE - Burmistrz Recza informuje o: o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Budowa stawu rybnego - karpiowego o powierzchni całkowitej 2,7 ha na działce nr ewid. 492/3 obręb Rajsko gm. Recz" Grzegorz Robaczek 2018-11-15 10:33:45
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - FORMAT PDF Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:09:07
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta - FORMAT DOC Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:08:56
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - FORMAT PDF Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:08:34
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - FORMAT PDF Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:08:33
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - FORMAT DOC Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:08:23
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - FORMAT DOC Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:08:21
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - FORMAT DOC Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:02:54
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY - FORMAT PDF Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:02:54
Wzory oświadczeń majątkowych za rok 2018 Danuta Kucharczyk 2018-11-15 10:02:43
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-11-14 11:33:54
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-11-14 11:33:36
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-11-14 11:33:35
Statut Gmin Recz Grzegorz Robaczek 2018-11-13 15:18:06
UCHWAŁA NR XLVIII/250/18 RADY MIEJSKIEJ W RECZU z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Recz. Grzegorz Robaczek 2018-11-13 15:17:52
Zarządzenie Nr 140/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-11-13 10:34:41
Zarządzenie Nr 139/2018 z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-11-13 10:33:40
Zarządzenie Nr 138/2018 z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-11-13 10:32:22
PROTOKÓŁ Nr XLIX/18 z przebiegu obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 24 października 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-11-07 14:32:46
PROTOKÓŁ Nr XLIX/18 z przebiegu obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 24 października 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-11-07 14:32:20
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-11-07 14:30:18