herb BIP - Urząd Miejski w Reczu

www.recz.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 3/2018 z dnia 30 maja 2018 roku Justyna Zając 2018-05-30 15:03:31
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzieżawy Martyna Olejarnik 2018-05-30 14:15:07
PROTOKÓŁ Nr XLV/18 z przebiegu obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-05-29 14:54:36
Burmistrz Recza informuje o: o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na zdrowie mieszkańców dla przedsięwzięcia pod nazwą: " Przebudowa i modernizacja fermy trzody chlewnej na działce o nr ewid. 105/23 obręb Suliborek gm. Recz" Grzegorz Robaczek 2018-05-28 13:50:46
Uproszczona oferta dofinansowania zadania publicznego FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY "NOC POETÓW" Tytuł zadania: "Konkurs recytatorski jednego poety" Grzegorz Robaczek 2018-05-28 13:39:23
Uproszczona oferta dofinansowania zadania publicznego FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY "NOC POETÓW" Tytuł zadania: "Konkurs recytatorski jednego poety" Grzegorz Robaczek 2018-05-28 13:39:18
Uproszczona oferta dofinansowania zadania publicznego FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY "NOC POETÓW" Tytuł zadania: "Konkurs recytatorski jednego poety" Grzegorz Robaczek 2018-05-28 13:38:53
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-05-28 07:10:14
PROTOKÓŁ Nr XL/18 z przebiegu obrad XL sesji Rady Miejskiej w Reczu zwołanej w trybie nadzwyczajnym odbytej w dniu 17 stycznia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-05-28 07:10:11
PROTOKÓŁ Nr XLV/18 z przebiegu obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-05-28 07:07:34
PROTOKÓŁ Nr XLV/18 z przebiegu obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-05-28 07:07:15
PROTOKÓŁ Nr XLV/18 z przebiegu obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. - dokument usunięty Danuta Kucharczyk 2018-05-28 07:06:49
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-05-28 07:06:34
WYKAZ WNIOSKÓW I OPINII Danuta Kucharczyk 2018-05-28 07:06:31
PROTOKÓŁ Nr XLV/18 z przebiegu obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Reczu odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. Danuta Kucharczyk 2018-05-28 07:05:59
UMORZENIA, ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY za 2017 rok Grzegorz Robaczek 2018-05-25 07:43:54
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-05-23 13:44:40
ubezpieczenia pomocnika rolnika Dorota Dziubczyńska 2018-05-22 14:58:23
Zarządzenie Nr 63/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Recz przeznaczonych do dzierżawy. Justyna Zając 2018-05-21 12:00:38
Zarządzenie Nr 62/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-05-21 11:59:14
Zarządzenie Nr 61/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Recz na 2018 rok. Justyna Zając 2018-05-21 11:57:51
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2018 z dnia 17 maja 2018 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku zaplecza sportowego (szatni) na części działki o nr ewid. 146/2 obręb Pomień, gmina Recz Justyna Zając 2018-05-17 15:03:58
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Martyna Olejarnik 2018-05-17 13:20:42
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLV sesją Danuta Kucharczyk 2018-05-17 11:55:50
Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów zgłoszone podczas XLV sesji oraz podczas posiedzeń Komisji przed XLV sesją Danuta Kucharczyk 2018-05-17 11:55:48
Terminy posiedzeń Komisji Danuta Kucharczyk 2018-05-17 11:54:37
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-05-17 11:51:39
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-05-17 11:51:07
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-05-16 13:38:13
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-05-16 13:38:07
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-05-16 13:38:06
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-05-16 13:37:55
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów DIM Ryszard Kowalski występującej z pełnomocnictwa Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno" Grzegorz Robaczek 2018-05-16 08:20:48
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych w sprawie wydania na wniosek Pracowni Projektowej Dróg i Mostów DIM Ryszard Kowalski występującej z pełnomocnictwa Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Recz - Choszczno" Grzegorz Robaczek 2018-05-16 08:20:14
Obwieszczenie Burmistrza Recza o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z póź. zm.), inwestycja Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno Grzegorz Robaczek 2018-05-16 08:15:53
Obwieszczenie Burmistrza Recza o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z póź. zm.), inwestycja Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno Grzegorz Robaczek 2018-05-16 08:14:35
Obwieszczenie Burmistrza Recza o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z póź. zm.), inwestycja Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku m. Recz - Choszczno Grzegorz Robaczek 2018-05-16 08:14:12
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-05-15 15:03:10
Zawiadomienie o sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym Danuta Kucharczyk 2018-05-15 15:02:51
Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Reczu Danuta Kucharczyk 2018-05-15 15:02:50