Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ucwała nr II/6/06 w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na 2007 r.

 UCHWAŁA Nr II/6/06
 Rady Miejskiej w Reczu   
    z dnia 05 grudnia 2006r.
 
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na 2007 r.
 
       Na podstawie art.18 ust.2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska uchwala, co następuje:
      
§ 1.           1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w zależności od sprzedawanych artykułów i zwierząt oraz sposobu prowadzenia handlu:
1)       przy sprzedaży płodów rolnych (warzywa, owoce, ...):
a)          od samochodu i przyczepy powyżej 1 tony                                                      20,20 zł.
b)         od samochodu i wozu o ładowności do 1 tony                                                 16,80 zł.
c)          od samochodu o ładowności do 0,5 tony                                                          13,70 zł.
2)       przy sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych:
a)          od samochodu i przyczepy o ładowności powyżej 1 tony                                23,30 zł.
b)         od samochodu i wozu o ładowności do 1 tony                                                 20,20 zł.
c)          od samochodu o ładowności do 0,5 tony                                                          16,80 zł.
3)       przy sprzedaży z ręki (koszyka, skrzynki, wiadra lub wózka itp.)
a)          płody rolne własnej produkcji                                                                             7,20 zł.
b)         artykuły spożywcze                                                                                           13,70 zł.
c)          artykuły przemysłowe                                                                                       13,70 zł.
4)       przy sprzedaży od zajmowanej powierzchni do 4 m2                                               13,00 zł. i za każdy następny 1 m2                                                                                            3,30 zł.
2.      Jeżeli artykuły lub sposób prowadzenia handlu występują w więcej niż jednej postaci (formie) opłatę targową pobiera się od każdej z nich.
§ 2.           Dla osób prowadzących sprzedaż artykułów i zwierząt oraz sposobu prowadzenia handlu na targowisku miejskim w Reczu przy ul. Tylnej stawki wymienione w §1 obniża się o 50%.
§ 3.           Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.
§ 4.           Traci moc uchwała Nr XXXI/209/05 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na 2006 r.
§ 5.           Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kozina 15-12-2006 14:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2006 14:54