Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu


W Y K A Z

 

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 265 o pow. 403 m2, położonej w obrębie m. Recz przy ul. Tylnej.

 

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr 25990.

 

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem - B, zgodnie z ustaleniami nieaktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Recz zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/182/94 późn. zm. oraz zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Recz” uchwała Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09.07.2003r. oznaczona jest symbolem U, MN - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu, Obszar Chronionego Krajobrazu.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 12 200,00 zł

(słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych 00/100)

 

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości gruntowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości winna być wpłacona w drodze jednorazowej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 2/telefon 095 765 4461 w. 35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 25 października 2007r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 25-10-2007 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 04-02-2008 11:19