Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej


OGŁOSZENIE

BURMISTRZ RECZA

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie m. Recz

Lp

Numer

działki

Powierzchnia

w ha

Numer

Księgi wieczystej

Położenie

Opis

Nieruchomości

Przeznaczenie

Cena

wywoławcza

nieruchomości zł

1.

120/11

0,5046

4006A

Gmina Recz

bez obciążeń

m. Recz

ul. Stargardzka

Działka

Rolna:

RKl.V-0,2539 ha,

Lz-R kl.V-

0,0181 ha,

Pskl.V- 0,2326 ha

Brak aktualnego planu w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy”RZ - użytki zielone

12 780,00

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej na rzecz każdoczesnego właściciela przedmiotowej działki, należy ustanowić służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę 120/10 do drogi publicznej nr działki 120/8.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 listopada 2007 roku o godzinie 11°° w budynku Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 5 - Sala narad.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości

1.300,00 zł(jeden tysiąc trzysta złotych 00/100),które należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Reczu nr 60 8359 0005 0000 1108 9000 0032 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Choszczno O/Recz z takim wyprzedzeniem aby środki pieniężne znalazły się na koncie Gminy w terminie do dnia 27 listopada 2007roku.

Minimalne postąpienie wynosi: 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będzie niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi uczestnika, który przetarg wygrał w razie uchylenia się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy sprzedaży w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Do ceny wylicytowanej w drodze przetargu zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 2.170,00 zł.

Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Z uwagi na brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. działki Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu.

Osoby prawne i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 2, tel.95 756 4461w.35

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na okres 30 dni.

 

Podano do publicznej wiadomości:

od dnia 29 października 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 29-10-2007 12:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 04-02-2008 11:20