Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wykaz dz.192.24-192.27, 192.28 KOLEJOWA-bezprztargowo


W Y K A Z

 

Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Burmistrz Recza podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości gruntowych.

 

Przedmiotem zbycia w drodze bezprzetargowej są nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie 8 ewidencji gruntów m. Recz przy ul. Kolejowej, których nie można zagospodarować jako odrębne nieruchomości:

 

1) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym działki 192/24 o powierzchni 0,1370 ha na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o numerze ewidencyjnym działki 192/5 o powierzchni 0,0541 ha, której nabywcy są właścicielami. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Kw. Nr 4006A, dział III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem Bp-RIV zurbanizowane tereny niezabudowane na roli IVb-0,1100 ha, Bp-N- zurbanizowane tereny niezabudowane na nieużytkach- 0,0270 ha.

Cena sprzedaży nieruchomości - 19 200,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100)

 

2) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym działki 192/27 o powierzchni 0,0270 ha na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o numerze ewidencyjnym działki 192/6 o powierzchni 0,0477 ha, której nabywcy są właścicielami. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Kw. Nr 4006A, dział III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem: Bp-RIVb - zurbanizowane tereny niezabudowane na roli IVb- 0,0040 ha, Bp-N - zurbanizowane tereny niezabudowane na nieużytkach- 0,0230 ha.

 

Cena sprzedaży nieruchomości - 4 400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100)

 

3) nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym działki 192/28 o powierzchni 0,0558 ha na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o numerze ewidencyjnym działki 192/7 o powierzchni 0,0477 ha, której nabywcy są właścicielami. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą Kw. Nr 4006A, dział III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.

W ewidencji gruntów nieruchomość zapisana jest pod symbolem: Bp-RIVb zurbanizowane tereny niezabudowane na roli IVb- 0,0075 ha, Bp-N-zurbanizowane tereny niezabudowane na nieużytkach- 0,0513 ha.

 

Cena sprzedaży nieruchomości - 8 900,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100)

Cena sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.

 

Zgodnie z ustaleniami nieaktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Recz zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/182/94 z późn. zm. oraz zgodnie z ustaleniami uchwalonego „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Recz” uchwalonego uchwałom Rady Miejskiej w Reczu Nr IX/51/03 z dnia 09.07.2003r. oznaczona jest symbolem MJ, U - tereny mieszkaniowe jednorodzinne i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wykazanych na wykazie, winny złożyć wniosek w terminie do dnia 14 marca 2008r.

Pierwszeństwo przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych ustaw,

2) będącej uprzednio właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. lub jego spadkobiercą.

 

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim /pokój nr 2/ telefon 095 765 4461

w. 35.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Dnia 01 lutego 2008r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 01-02-2008 12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Martyna Smus 04-02-2008 11:28