Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Reczu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZON NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 8 MIASTA RECZ


BURMISTRZ RECZA

OGŁASZA

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZON NA DZIERŻAWĘ

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ

W OBRĘBIE 8 MIASTA RECZ

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2004r.Nr 207 poz. 2108).

Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 257/6 o powierzchni 0.0006 ha (sklasyfikowana jako: Bp 0,0197 ha - tereny zurbanizowane niezabudowane ) położonej w obrębie m. Recz przy ul. Staromiejskiej z przeznaczeniem na tymczasowe postawienie zadaszenia na pojemniki z odpadami gospodarstw domowych.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na czas nieoznaczony.

Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku przeznaczenia nieruchomości przez Wydzierżawiającego do zbycia oraz w razie gdy nieruchomość stanie się Wydzierżawiającemu potrzebna do wykonania zadań publicznych.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Wyżej opisana nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KW 20504,

zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Recz” nieruchomość oznaczona

jest symbolem MN, U - tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących

mieszkalnictwu, Obszar Chronionego Krajobrazu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1,50 zł, które należy wpłacić w kasie Urzędu do dnia 16 września 2008r.

Wadium oferenta, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który

przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 15,00 zł miesięcznie

Do osiągniętej w przetargu ceny zostanie doliczony należny podatek VAT.

Minimalne postąpienie wynosi nie mniej jak 1% ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego i wynosi 0,20 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 19 września 2008r. o godz. 1100 w Urzędzie

Miejskim w Reczu ul. Ratuszowa 17, pokój nr 5 sala posiedzeń.

Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna się okazać się

stosownymi pełnomocnictwami.

O terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy, dzierżawca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych, uzasadnionych powodów.

Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzieli pracownik Urzędu Miejskiego pokój nr 2 lub pod tel. 95 765 4461 wew.35.

wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 21 sierpnia 2007r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Martyna Smus 21-08-2008 08:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2008
Ostatnia aktualizacja: - 21-08-2008 08:33